banner1322
x

OSB YÖNETMELİĞİNDE SANAYİCİLERİ İLGİLENDİREN DEĞİŞİKLİK

OSB Uygulama Yönetmeliği'nde, sanayicilerden ve OSB'lerden gelen taleplerin karşılanması ve sıkıntıları giderilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.

OSB YÖNETMELİĞİNDE SANAYİCİLERİ İLGİLENDİREN DEĞİŞİKLİK
Endüstrideara

ANKARA (AA) - Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliği'nde, sanayicilerden ve OSB'lerden gelen talepleri karşılamak ve yaşanan sorunları gidermek amacıyla düzenleme yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı "OSB Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Bu çerçevede, OSB genel kurullarına katılacak temsilcilerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerinde görevli personel arasından da belirlenebilmesi imkanı sağlandı.

DEĞER ARTIŞ PAYI UYGULANMAYACAK

Yönetmeliğin emsale ilişkin düzenlemeleri güncellenirken, emsal tanımı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yer aldığı biçimiyle değiştirildi.

Sanayi parsellerinde emsal değerinin hesaplanmasına ilişkin esaslar (emsale dahil edilecek/edilmeyecek alanlar, bodrum katlar, asma kat, emsal harici alanlarda yüzde 30 sınırlaması), sanayi yapılarının proses zorunlulukları ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği dikkate alınarak yeniden düzenlendi ve ayrıntılandırıldı.

Yönetmeliğe sanayi parselleri dışındaki kullanımlarda "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" hükümlerinin uygulanacağına ilişkin hüküm eklendi.

OSB'de yer alan sanayi ve hizmet destek parselinde inşa edilecek doğal gaz basınç düşürme ve/veya ölçüm istasyonunun çevre yeşili üzerinde yapılmasına imkan tanındı.

Ayrıca imar mevzuatında düzenlenen değer artış payına ilişkin hükümlerin OSB’lerde uygulanmaması için istisna getirildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 10:49
YORUM EKLE

Proses Zirvesi

Endüstri 40 Zirvesi

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını