banner1322
x

KOBİ Nedir? Ne Demektir

Küçük ve orta boyutlu işletmelere KOBİ denmektedir. Bir işletmenin KOBİ sayılabilmesi için ve onlar için düzenlenen hizmet, yapılandırma, teşvik, hibe gibi hizmetlerden yararlanabilmesi için hem yapısal hem de mali özelliklerinin yönetmeliğe uygun olması gerekmektedir.

KOBİ Nedir? Ne Demektir
Enerji Zirvesi

24 Haziran 2018’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu yönetmelik, günümüz şartlarına uygun olarak revize edilmiştir.

Örnek vermek gerekirse, bir kırtasiye ya da bir bakkal da bu tanım içerisine girebilmektedir. Eleman çalıştıran orta düzey işletmeler de bu grubun içerisine girebilmektedir. Kelimenin açılımı incelendiğinde karşımıza çıkan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler”, tanımı karşımıza çıkmaktadır. Bu tanım, bir işletmenin KOBİ sayılabilmesi için bazı kriterlerin belirlenmesini sağlamaktadır.

Bir işletmenin bu grupta tanımlanabilmesi için bünyesinde 250’den az eleman çalıştırıyor olması ve yıllık 40.000.000 Türk Lirası’nı aşmayacak miktarda mali bilançoya sahip olması gerekmektedir. Bu işletmeler, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak ayrılmaktadır. Bu ayrım çalışan sayısı ve yıllık bilanço sınırları ile belirlenmektedir.

Kimler KOBİ Sayılır

Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler bu tanım içerisinde yer almaktadır.

  • Mikro İşletmeler: Yıllık net satış hasılatı ya da bilançosu 1 milyon Türk Lirası’nı aşmayan ve bünyesinde 10 kişiden az eleman istihdam eden işletmelerdir. Bu miktar son yayımlanan yönetmelik ile 3 milyon Türk Lirası’na yükseltilmiştir.
  • Küçük İşletmeler: Yıllık satış hasılatı ya da bilançosu 8 milyon Türk Lirası’nı aşmayan ve bünyesinde en fazla 50 eleman çalıştıran işletmelerdir. Bu miktar son yayımlanan yönetmelik ile 25 milyon Türk Lirası’na yükseltilmiştir.
  • Orta Ölçekli İşletmeler: Yıllık satış hasılatı ya da bilançosu 40 Milyon Türk Lirası’nı aşmayan ve bünyesinde 250 kişiden az eleman istihdam eden işletmelerdir. Bu miktar son yayımlanan yönetmelik ile 125 milyon Türk Lirası’na yükseltilmiştir.

Bu tanımlar KOBİ kriterlerin ana ayrımlarıdır. Bir işletmenin KOBİ sayılabilmesi için farklı kriterler de bulunmaktadır. İşletmenin bu gruba dahil edilebilmesi için kamu kuruluşunun ya da kurumun bu işletmenin hisselerinin %25’inden fazlasına sahip olmaması gerekmektedir.

kobi nedir

KOBİ İşletme Türleri Nelerdir

KOBİ’ler, çalışan sayıları ve mali bilgileri doğrultusunda, oy hakkı ve sermayesine göre 3 türe ayrılmaktadır. Bu türler bağımsız, ortak ve bağlı işletmelerdir.

  • Bağımsız İşletmeler: Bu işletmeler, başka bir işletmenin %25’inden fazlasına sahip olmamalıdır. Bir tüzel kişi, kamu kurumu ya da kuruluşunun işletmenin %25’inden fazlasına sahip olmaması gerekmektedir. Birkaç bağlı işletme müştereken ya da tek başına işletmenin %25’inden fazlasına sahip olmamalıdır. İşletme konsolide hesaplar düzenlememelidir, ve bu işletme konsolide hesaplar düzenleyen başka bir firmanın hesaplarında yer almamalıdır.
  • Ortak İşletme: Tek başına ya da bağlı bir işletme ile bu işletme üzerinde tek hakim olmamalıdır. Başka bir işletmenin sermayesinin ya da oy hakkının üzerinde %25 - %50’si arasında söz hakkı bulunmamalıdır. Kendi oy hakkı ve sermayesi üzerinde %25 - %50 oranında başkasının söz hakkı bulunmamalıdır. Tanımlardan anlaşıldığı üzere, ortak işletmeleri belirleyen nokta sermaye ve oy hakkıdır.
  • Bağlı İşletmeler: Bir başka işletmenin hem sermaye hem de oy hakkının çoğunluğuna sahip olmalıdır. Bir işletmenin yönetim, denetim kurulu üyelerinin atanması, üyelerin azledilmesi ve denetim yetkisine sahip olmalıdır. Bir işletmenin ortağı veya hissedarı olunması durumunda yapılan anlaşmalarda tek başına söz sahibi olmalıdır. Bu şartlardan herhangi birinin yerine getiriliyor olması bağlı işletme statüsünde yer almak için yeterlidir.

Bu kriterlere uygun olan ve KOBİ olarak değerlendirilen işletmeler, bankaların düzenlediği KOBİ kredilerinden ve devletin bu gruplara özel sunduğu teşvik ve olanaklardan faydalanabilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 10:25
YORUM EKLE

Robot Zirvesi

Endüstri 40 Zirvesi

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını