banner1322
x

HALKA ARZ EDİLİYOR

Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi, halka arz edilecek.

HALKA ARZ EDİLİYOR
Endüstri 40 Zirvesi

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş yetkilileri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurulan halka arz kararı açıklamasında ‘’ ''Şirketimizin yüzde 84 oranında ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun yüzde 16 oranında pay sahibi olduğu Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'nin halka arz çalışmalarının başlatılması kapsamında, yönetim kurulu 12.11.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almıştır.

Şirketimizin yüzde 84 oranında paylarına sahip olduğu, Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde kayıtlı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'nin (Efeler Çiftliği) paylarının halka arz edilmesine ilişkin çalışmaların başlatılmasına, Efeler Çiftliği'nin halka arz işlemleri kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş, ticaret sicil müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıkların, bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılması, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir’’ ifadelerine yer verildi.

YORUM EKLE

Robot Zirvesi

Enerji Zirvesi

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını