Genetik ve yaşam bilimine yönelik projeler geliştiriyor

Türkiye’nin tıbbi cihazlar alanında üçüncü, alanında ise ilk ve tek Ar-Ge merkezi olan SEM Ar-Ge Merkezi, bünyesinde gerçekleştirdiği genetik ve yaşam bilimi alanlarındaki projelerle sektörün ihtiyacına yönelik çözümler üretiyor.

Genetik ve yaşam bilimine yönelik projeler geliştiriyor
Endüstrideara

1989 yılında kurulan SEM Laboratuar Cihazları, 5746 sayılı kanun kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin tıbbi cihazlar alanında üçüncü, alanında ise ilk ve tek Ar-Ge Merkezi olarak 31 Ağustos 2018 tarihinde yetkilendirildi.  

ULUSLARARASI HEDEFLERE KATKI SAĞLAYACAK
Firmanın Ar-Ge Müdürü Dr. Kimyager Gökçe Göksu Gürsu, “JASEM markası ile geliştirdiğimiz katma değerli klinik tanı kitlerinin yurt içinde ve özellikle yurt dışında pazar payını büyüterek, ülkemizin uluslararası hedefleri doğrultusunda ilerlemesine katkı sağlayacağız.” dedi. 

Vücut dışı tıbbi tanı cihazları alanında geliştirdikleri ürünler ile bu sektördeki ithalat oranlarını azaltmayı ve ihracatı artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Gürsu, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, İtalya, İspanya, Polonya, Slovenya ve Azerbaycan gibi pek çok ülkeye ürünlerini sunduklarını dile getirdi. 

İNOVATİF PROJELER, ÖZGÜN ÜRÜNLER
Ar-Ge merkezi ile nitelikli personel sayısını artırarak daha fazla inovatif proje ile özgün ürünleri sektöre kazandırmayı planlandıklarını belirten Gürsu, “Geliştirdiğimiz biyokimyasal tanı kitleri kalıtsal metabolizma, endokrinoloji, toksikoloji, kanser araştırmaları ve tanısına yönelik biyobelirteçlerin tayini ve ilaç düzeyi belirlenmesi gibi alanlarda kullanılmaktadır.” dedi.  

Gürsu ayrıca, dünya çapında klinik araştırmalarda uygulanan kromatografi tekniğinin hızla yaygınlaşması ve diğer tekniklere göre üstünlüklerinin ortaya konması ile rutin olarak yapılan testlerin, kromatografik testlere adaptasyonunu sağladıklarını ve ihtiyaca yönelik çözümler sunduklarını kaydetti.

“TEKNOLOJİK BİLGİNİN TİCARİLEŞMESİNİ HEDEFLİYORUZ”
Gerçekleştirdikleri 2 adet TÜBİTAK-TEYDEB projesine yenilerini ekleyerek sürdürülebilir çalışmalarla tıbbi tanı cihazları sektörünün gelişip büyümesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini kaydeden Gürsu sözlerini şöyle tamamladı: “Günümüze kadar yapmış olduğumuz ve devam ettirdiğimiz projeler ile Ar-Ge ve inovasyon yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, teknolojik bilginin ticarileşmesini hedefliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 16:25
YORUM EKLE

Robot Zirvesi

Endüstri 40 Zirvesi

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını