banner1322
x

Ekonomi Bakanlığı E-İmza

E-imza, elektronik ticaretin, güvenli bir şekilde gerçekleşebilmesi için kullanılmaktadır. 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre, “ başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri” olarak tanımlanmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı E-İmza
Endüstri 40 Zirvesi

Elektronik ticaret esnasından mesajın yetkili bir kişiden geldiğini ve ulaşım sırasında herhangi bir değişikliğe uğramadığının kanıtı niteliğindedir. Doğrulama ve bütünlük e-imza ile sağlanmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı e – imza uygulaması zorunluluğu getirmiştir. KEP aracılığı ile iletilen tüm başvurularda imza sirkülerinin sunulması ve başvuru sırasında sunulan belgelerin sahibi ya da yetkililer tarafından 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu standartlarına uygun elektronik imza ile imzalanması ve dosya uzantılarının  .pdf ve .pdf.imz olması zorunlu hale getirilmiştir.

1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olan bu uygulamada, e-imza kullanımının kuralları ve kullanım alanları detaylı olarak Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinde belirtilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı E-İmza Uygulaması

Ekonomi Bakanlığı e imza uygulamasına göre düzenlenen kanun sonucunda, kuruma yapılan başvurularda zorunluluk haline gelen e – imza, hem kamu kurumları hem de firmalar için geçerlidir. Tüm kurum ve firmaların bu imzayı edinmesi gerekmektedir. Kamu kurumlarını bu konuda TÜBİTAK desteklerken, firmalar için Türktrust, E–Güven, E–Tuğra ve E-İmzaTR hizmet vermektedir.

Destek ve harcama amaçlı başvuru belgelerinde, talep edilen her türlü bilgi ve belge için, imza sirküleri zorunludur. 5070 sayılı kanunun esaslarına uymayan belgelerin hiçbiri kabul edilmemektedir. Başvuru formu, taahhütname, beyanname gibi başvuru sahibi tarafından bizzat doldurulması gereken belgelerin tamamında ıslak imza ve kaşe gereklidir. Sunulan evraklar, farklı özelliklere sahipse, tek belge halinde pdf formatında toplanarak sunulabilmektedir.

Zorunluluk haline gelen bu uygulama sonrasında, Ekonomi Bakanlığı’na bağlı olarak yürütülen tün başvuru işlemleri yüksek güvenlik düzeyine sahip olmuştur.

E-İmza Nasıl Kullanılır?

E-imza hizmeti sunan firmalar aracılığı ile oluşturulan imza, Ekonomi Bakanlığı e-imza uygulamaları üzerinde kullanılmaktadır. Bu hizmeti sunan firmalar, kullanıcıya bir imza paketi sunmaktadır. Bu imza paketinin içerisinde sunulan Palma adlı programın bilgisayara yüklenmesi gerekmektedir. Bu programın haricinde e – imza kullanımı için, ek uygulamalar kurulması gerekebilmektedir. Bu hizmeti sunan firma ile sistemin tüm gereksinimleri belirlenmekte ve destek alınabilmektedir.

E-İmza nasıl alınır?

Ekonomi Bakanlığı e-imza uygulamasında ve diğer alanlarda kullanım için alınması gereken e imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı elektronik sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır.

Kurumsal ve bireysel olmak üzere 2 çeşit elektronik imza bulunmaktadır. Bu imzalardan edinmek için elektronik sağlayıcılara bazı belgeler sunulması gerekmektedir.

Bireysel başvurular için, başvuru sahibinin üzerinde T.C. kimlik numarası açıkça yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı ve nitelikli elektronik sertifika başvurusu ve taahhütnamesidir.

Kurumsal başvurularda ise,

  • Son 6 ay içerisinde alınmış faaliyet belgesi ( ticaret sicil memurluklarından alınmaktadır)
  • Başvuru sahibinin üzerinde TC Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı, pasaportu veya sürücü belgesi gibi bir belgenin aslı
  • Nitelikli elektronik sertifika başvurusu ve taahhütnamesi
  • İmza sirküleri fotokopisi

gerekmektedir.

Nitelikli elektronik imza sertifikası, kanunun 9. Maddesine göre belirlenen özelliklere sahip olmalıdır. Bu sertifika, imza sahibinin teşhis edilebileceği kimlik bilgilerini, sertifikanın geçerli olduğu süreyi ve sertifikanın seri numarasını barındırmalıdır. Elektronik imza oluşturulması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim kurumu tarafından yetkilendirilmiş nitelikli elektronik imza sertifikası alınması gerekmektedir. Bu sertifika sadece kişilere verilmekte ve kurumlara verilmemektedir.

YORUM EKLE

Robot Zirvesi

Endüstri 40 Zirvesi

Dergiler