banner1339
x

Denizli OSB' yi geleceğe taşıyacak 10 parametre

Ortak Akıl Toplantıları’nın 18’inci durağı Denizli Organize Sanayi Bölgesi oldu. Toplantıda, bölge sanayicilerinin katılımlarıyla aşağıdaki 10 parametrede görüş birliğine varıldı.

Denizli OSB' yi geleceğe taşıyacak 10 parametre
Robot Zirvesi

Denizli OSB, 2016 yılında yürürlüğe giren Ar-Ge Reform Paketi çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Türkiye’deki 22 tasarım merkezinden yedisine ev sahipliği yapıyor.
Turkishtime ve Halkbank’ın organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirdiği “Ortak Akıl Toplantıları”nın 18’incisi Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde yapıldı. Gazeteci Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, Denizlili sanayiciler ile Denizli OSB'nin potansiyelleri, sorunları ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. 

Yılda ortalama 1 milyar dolar ihracat

Denizli OSB, kent merkezine 18 kilometre mesafede, Denizli - Afyon karayolu üzerinde kurulu. Bölgede, büyüklükleri 5 bin ile 110 bin metrekare arasında değişen toplam 184 adet sanayi parseli bulunuyor. Bölgenin toplam alanı 4 milyon 360 bin metrekare, sanayi parseli alanı 3 milyon 19 bin metrekare, Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi alanı 28 bin 836 metrekare, geri kalan 1 milyon 312 bin metrekare ise yeşil alan, yol, park ve sosyal tesislerden oluşuyor. 2016 yılında yürürlüğe giren Ar-Ge Reform Paketi çerçevesinde Denizli OSB Müdürlüğü ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen “AR-GE ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” 2016 yılı ekim ayında gerçekleştirildi. Yapılan bu toplantı ile Türkiye’deki 22 Tasarım Merkezi’nden yedi tanesi bölgede kuruldu. Günümüzde bölgeden yılda ortalama 1 milyar dolar ihracat gerçekleşiyor. 

DENİZLİ OSB’Yİ GELECEĞE TAŞIYACAK 10 PARAMETRE

Toplantıda, Denizli OSB’nin hızla değişen küresel rekabet koşullarında güçlü bir oyuncu olabilmesi ve potansiyellerini ortaya koyabilmesi için bölge sanayicilerinin katılımlarıyla aşağıdaki 10 parametrede görüş birliğine varıldı.

1. OSB’ler daha çok desteklenmeli

OSB’ler verimsiz araziler kurulduğu için tarıma engel oluşturmaz. OSB’ler üretir ve tüketirken de çevreye zarar vermez. Çünkü her sorun OSB içinde çözülür. Bilindiği gibi günümüzde dünyadaki üretim olgusu batıdan doğuya doğru kayıyor. OSB’ler bu süreçte kritik bir rol oynayacak. Tüm bu nedenlerle OSB’lerin desteklenmesine yönelik devlet politikaları güçlendirilmeli.

2. Sanayi tarımla güçlenir 

Sanayinin tekstil ve gıda gibi birçok kolunda hammadde tarımdan geliyor. Türkiye’de tarımın zayıflaması sanayiye de zarar veriyor. Ülkemizde hala atıl durumda olan büyük devlet arazileri ve meralar var. Bu alanlar ıslah edilip teşvik edilerek, hızlıca tarıma açılabilir. Tarımın gelişmesi hem ülke geneli hem de sanayinin ihtiyaçları açısından çok önemli

3. Denizli OSB’nin demiryoluna ihtiyacı var

Gerek insan ulaşımı gerekse de taşımacılık açısından demiryolu acil bir ihtiyaç durumunda. Tırlarla taşımacılık maliyetli ve de zaman kaybına yol açıyor. Denizli OSB’nin demiryolu bağlantısına kavuşması, taşıma maliyetlerinde yüzde 50 civarında bir düşüşe neden olacağı için bölgede faaliyet gösteren tüm sanayicileri, uluslararası pazarlarda çok daha rekabetçi bir konuma yükseltecek. 

4. Denizli teşvik alamıyor

Hiçbir zaman teşvik alan bir il olamayan Denizli, teşviklerde yıllardır ikinci bölge olmaktan kurtulamadı. Yeterince teşvik alamadığı için de zaman ve enerji kaybetti. Bu uygulamalardan vazgeçilmesi gerekiyor. Özellikle de Denizli OSB’nin daha fazla teşvik alması şart. Zira sanayicinin dışarıda, organizasyondan yoksun ve verimli arazilere değil de OSB içine yatırım yapmasını sağlayacak devlet politikaları oluşturulması lazım.

5. Dünya “Yeşil Osb” sürecine girdi

Türkiye’deki tüm OSB’ler artık “yeşil OSB’ trendini yakalamak durumunda. Yeşil fabrikalar fikrinin artık OSB’lerde değerlendirilmesi lazım. Çünkü dünyada şu an yükselen en önemli trendlerden biri de sürdürülebilir ve yenilenebilir ürünler. Dünyada Türkiye’nin ürün ihraç ettiği bölgelerde bu tür konular çok önemseniyor. Yeşil OSB anlayışı oturtulup, tanıtımı da düzgün yapılabilirse, OSB içindeki firmaların ihracatı artacak. 

6. OSB’lerin arsa üretme kapasiteleri artırılmalı

Birçok OSB’nin ortak sorunu olan arsa yetersizliği metrekare fiyatlarına yansıyor, bu da OSB’lerin bir cazibe merkezi olmasına engel oluşturuyor. Günümüz dünyasında büyük yatırımları çekmek ve OSB’lerin etkinliğini artırılmak isteniyorsa daha büyük alanlara ihtiyaç var. OSB’ler toplulaştırılmış araziler olarak büyüyebilirse, sanayicilerin işlerine çok olumlu etkileri olacak. Yer darlığı nedeniyle verimli olmayan yatırımlar yapılıyor. Bir firma üç farklı lokasyona dağıldığında, ekstra maliyetlere katlanmak zorunda kalıyor. 

7. Pazarlamada kalitenin önemi giderek artıyor. 

Ürünleri fiyat düşürerek satmak zararlı ve faydasızdır. Daha kaliteli, daha değerli ve daha teknolojik ürünler üretmek gerekiyor. Katma değeri yüksek ürünler üretebilmek için de sürecin mutlaka Ar-Ge’den geçmesi gerekiyor. Türkiye bugün Çin, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerle ancak fiyat düşürerek rekabet edebiliyor. Devlet, TÜBİTAK gibi kurumlar aracılığıyla Ar-Ge çalışmalarına yeni bir güç kazandırmalı.

8. Enerjide çözüm güneş enerjisinde

Türkiye’de enerji fiyatları dünya ölçeğinde ucuz olsa da giderek yükseliyor ve bu da sanayicileri zorluyor. Her fabrikanın kendi çatısını, uygun hale getirdikten sonra güneş enerjisi santrali kurması hem maliyetleri düşürecek hem de Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak. Devlet ve OSB yönetimlerinin bu konuda destekleyici olmaları gerekiyor.

9. Gençler üretimden ve çalışmaktan uzaklaşıyor

Gençler giderek sanayiden uzaklaşıyor.Şu anda Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri de bu. İşyerlerinde ise çalışma disiplini ve işe bağlılıkta bir erozyon var. Bunları engellemenin yolu da birçok konuda olduğu gibi eğitimden geçiyor. Tüm okullarda gençlere çalışma ve iş ahlakıyla ilgili bir ders de okutulmalı.

10. “Meslek Lisesi, memleket meselesi” olmalı

Türkiye’de yüzde 15 işsizlikten söz ediliyor ancak sanayici hala aradığı işçiyi, özellikle de kalifiye elemanı bulamıyor. Bunun yolu da mesleki eğitimden geçiyor. Denizli OSB’de bir meslek lisesi ve bir de mesleki eğitim merkezi faaliyete geçti. Bu anlayışın yurt genelinde yaygınlaştırılması gerekiyor. Buralarda ise öğrencilere yalnızca teorik değil, mutlaka uygulamalı eğitim de verilmeli. 

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2019, 19:16
YORUM EKLE

Robot Zirvesi

Enerji Zirvesi

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını