banner1322
x

ÇİFT KULLANIMLI MALZEME VE TEKNOLOJİLERİN İHRACAT KONTROLLERİ HUSUSUNDA DÜZENLEME

Çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında talep edilen "İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası"nın onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar güncellendi.

ÇİFT KULLANIMLI MALZEME VE TEKNOLOJİLERİN İHRACAT KONTROLLERİ HUSUSUNDA DÜZENLEME
Robot Zirvesi

ANKARA (AA) - Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında talep edilen "İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası"nın onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar güncellendi.

Ticaret Bakanlığının "Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrollerindeki süreçlere ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.

Bu bağlamda, söz konusu malzeme ve teknolojiler için ihracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından, ithalatçıdan talep edilen İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası onayı bakanlığa bağlı İthalat Genel Müdürlüğüne ait olacak.

Şahadetname ve sertifikanın geçerlilik süresi, onay tarihinden itibaren 6 ay olarak belirlendi. Bu belgelerin süresi uzatılamayacak.

İhracatçı ülke tarafından işleme alınan şahadetnamelerin ve sertifikaların geçerlilik süresi ithalat işlemlerinde dikkate alınmayacak.

Bu hususta, şahadetname ve sertifikalar için başvurular, e-devlet veya bakanlığın internet sitesi üzerinden elektronik imzayla yapılacak.

Başvuruların eksik olması halinde, bakanlıkça başvuru sahibine eksiklerin tamamlaması için 5 gün ek süre verilebilecek.

Usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirilmeyecek.

Şahadetname ve sertifikayla serbest bölgelerden yapılacak ithalatta da söz konusu tebliğ hükümleri geçerli olacak. Şahadetname ve nihai kullanım sertifikası konusu malların üçüncü bir ülkeye sevki istenmesi halinde, ithalatçı tarafından ihracatçıdan izin belgesi temin edilerek, bu belgenin İthalat Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekecek.

Tebliğ 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 11:30
YORUM EKLE

Proses Zirvesi

Enerji Zirvesi

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını