AYD'den işletme giderleri ve istihdam kaybını önlemeye yönelik tavsiyeler

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nce (AYD) geçici olarak kapama kararı alan AVM'lerin işletme giderleri ile ilgili doğan tereddütleri gidermek ve istihdam kaybını önlemek maksadıyla yeni bir tavsiye kararı alındı.

AYD'den işletme giderleri ve istihdam kaybını önlemeye yönelik tavsiyeler
Endüstrideara

İSTANBUL (AA) - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nce (AYD) geçici olarak kapama kararı alan AVM'lerin işletme giderleri ile ilgili doğan tereddütleri gidermek ve istihdam kaybını önlemek maksadıyla yeni bir tavsiye kararı alındı.

AYD tarfından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Kovid-19 pandemisinin etkilerini azaltmaya ve sonlandırmaya yönelik bilimsel çalışmalar hızla sürerken, kamu sağlığı öncelik olmakla beraber sosyal ve ticari hayatın sürdürülebilirliğinin de kamu menfaati için gerekli olduğu belirtildi.

Açıklamada, AYD'nin 19 Mart'ta aldığı AVM'ler için geçici kapatma tavsiye kararının çok sayıda işletme tarafından uygulandığına dikkat çekilerek, "AYD olarak bu süreçteki ilkemiz, sadece üyelerin veya ülkemizdeki AVM yatırımcılarının korunması değil bilakis sektörün ana aktörleri olan AVM yatırımcıları ve kiracılar kadar, bu aktörlerle doğrudan ve dolaylı bağlantı içerisinde olan tüm sektörlerin (taşeronlar gibi) de ayakta kalmasına katkı sağlamaktır. Cumhurbaşkanımızın vurguladığı 'istihdamın korunması' ve bu zorlu süreçten dayanışma ile dimdik çıkılması mümkün olacaktır. Bu nedenle, öncelikle bu süreçte geçici olarak kapama kararı alan AVM’lerin kapalı kaldıkları süre boyunca kiracılarından kira bedeli almamaları yönündeki tavsiye kararımızı da tekrar ediyoruz." denildi.

Gelinen aşamada işletme giderleri ile ilgili oluşan tereddütleri giderme maksadıyla alınan yeni tavsiye kararına ilişkin açıklamada şöyle denildi:

"Market ve eczane gibi temel ihtiyaçların karşılandığı mağazaların açık olması nedeniyle AVM’lere giriş çıkışın hala devam etmesi, AVM yatırımcıları, kiracı/perakendeci ve ayrıca AVM’nin işletilmesinde hizmet veren tüm taraflar bakımından istihdama sağlanan katkının kesintisiz/eksiksiz devamını sağlama amacının korunması, açık kalmaya devam eden AVM’ler kadar belirli sebeplerle geçici süreliğine kapalı durumda olan AVM’lerin de kiracılarının faaliyetlerini her an sürdürmeye devam edecekleri ve ziyaretçilerini de her an aynı memnuniyetle AVM’lerde ağırlamaya devam edeceği anlayışıyla, gerekli işletmesel operasyonlarını sürdürmesi, kiracıların ürünlerinin/mallarının AVM’lerin açık olduğu zamandan farksız olarak korunması, kiralananın zarar görmemesi için alınması gerekli güvenlik önemlerinden AVM’nin temizliği, havalandırılması veya teknik alt yapısının çalışır durumda bulundurulmasına kadar gerekli hizmetlerin de alınmaya devam etmesi gibi sebeplerle işletme giderlerinin kiracı/perakendecilerden mevcut mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmaya devam edilmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır."

AVM yatırımcıları açısından bir gelir olmayan bu giderlerin istihdama olumsuz etki oluşturmayacak şekilde azalan maliyetlerle gerçekleştirilmesi hususunda son derece hassas davranıldığı belirtilirken şu ifadelere kullanıldı:

"213 sayılı Kanunun 15'inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye istinaden 24.03.2020 tarihinde Bakanlıkça yayınlanan 518 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile AVM ve perakende sektörü bakımından mücbir sebebin gerçekleştiğine dair düzenlemeler yayımlanmıştır. Mücbir sebebin ise AVM’ler ve onların bileşenleri, perakendeciler, çalışanlar, kamu ve bankalar itibariyle belli hak ve yükümlülükler doğurduğu da unutulmamalıdır. Bu süreçte kendi iradesiyle kapatma kararı veren AVM yatırımcıları varlık nedeni olan kira gelirinden, kapalı kaldığı süre boyunca fedakarlık etmektedirler. Yüzyılın felaketi olan bu beladan kurtulabilmek için AVM maliki ve yatırımcısı dışındaki diğer tüm paydaşlarımızdan da aynı anlayışı bekliyoruz. Özellikle perakendeci ve AVM’lerde istihdam kaybının oluşmaması için azami gayretin gösterilmesini tavsiye ederiz. Gün birlik ve beraberlik günüdür herkesin elini taşın altına koyma zamanıdır. Bizler AVM yatırımcıları olarak birlik, beraberlik, halkın sağlığı ve bekası için elimizi taşın altına koyduk, aynı yaklaşımı da herkesten bekliyoruz."

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2020, 13:37
YORUM EKLE

Proses Zirvesi

Enerji Zirvesi

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını