banner1322
x

Ar-Ge merkezleri sanayimiz için bir gerekliliktir

Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapılması gerektiğini belirten Barida Makina Ar-Ge Müdürü Dr. Cemil Günhan Erhuy, “Ar-Ge merkezleri sanayimiz için bir gerekliliktir.” diye konuştu.

Ar-Ge merkezleri sanayimiz için bir gerekliliktir
Endüstrideara

“Ar-Ge merkezleri ile firmaların projelendirme sistematiği ve yönetim yetkinliği artmaktadır. Diğer yandan Ar-Ge projelerinin çıktısı özgün ürünlerin; patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım olarak tescil edilmesiyle bu ürünlerin yanı sıra fikri ve sınai mülkiyet haklarının ticarileşmesinden sağlanabilecek gelirler önemli katma değerler sağlayabilmektedir. Ayrıca Ar-Ge çalışmalarından türetilen bilimsel yayınlar da literatüre katkı sağlamakta ve ülkemizi dünya standartlarında yükseltmektedir.” diyen Dr. Cemil Günhan Erhuy şu açıklamada bulundu:

“Ar-Ge projeleri kapsamında yürütülen üniversite-sanayi ve sanayi-sanayi iş birlikleri bir değerdir. Gerçekleşen iş birlikleri, projelerin özgün yönlerini, Ar-Ge içeriği ve inovasyon niteliğini arttıran bir faktördür. Sağlanan güç birliğiyle kaynakların etkin ve verimli kullanımı sonucunda proje verimlikleri artmaktadır. Yüksek teknoloji içeren ve katma değerli ürün geliştirip üretmekte yetersiz olan; bu nedenle de cari açık problemiyle karşı karşıya kalmış olan bir ülkeyiz. İhracatımızın kg fiyatı maalesef çok düşük. Bu nedenle Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapılmalıdır. Ar-Ge Merkezleri sanayimiz için bir gerekliliktir. Devletimizin teşvikleri önemlidir. Ar-Ge Merkezleri’nin sayısı gün geçtikçe artmaktadır fakat yetersizdir. Ar-Ge merkezi kurmak da yetmemektedir; bunun sürdürülebilirliğini sağlamak ve bir Ar-Ge’yi bir şirket kültürü haline getirebilmek önemlidir. Yalnızca nicelik olarak değil; nitelik olarak da Ar-Ge Merkezleri’nin yıllara bağlı olarak gelişim kaydetmesi; uluslararası başarılara imza atması gerekir.”

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2019, 18:26
YORUM EKLE

Robot Zirvesi

Endüstri 40 Zirvesi

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını