banner1339
x

149 KOBİ İÇİN YOL HARİTASI

Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) yürütücülüğünde gerçekleştirdiği 18 aylık ilk dönem programı kapsamında toplam149 KOBİ'ye erişti.

149 KOBİ İÇİN YOL HARİTASI
Endüstri 40 Zirvesi

İSTANBUL (AA) - KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmek amacıyla faaliyette bulunan Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) yürütücülüğünde gerçekleştirdiği 18 aylık ilk dönem programı kapsamında toplam149 KOBİ'ye erişti.

TÜRKONFED tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, Konfederasyon tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) 2018 senesi "Yenilikçi ve Yaratıcı Mali Destek Programı" kapsamında kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM), İstanbul Valiliği, TÜGİM, Boğaziçi Üniversitesi ve Endeavor Türkiye ortaklığı Türkiye İş Bankası'nın sponsorluğuyla KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna lavuzluk etti.

Edinilen bilgiye göre, KOBİ'lerin dijitalleşme karneleriyle dönüşümleri için gereken kaynakları ve eksiklikleri belirleyip, dijitalleşme yol haritaları hazırlayarak kapasitelerini artırmayı hedefleyen İstanbul özelindeki "KOBİ'ler Gelecekle Buluşuyor: Dijital Dönüşüm Merkezi Projesi", Türkiye genelinde de yoğun ilgi gördü.

İstanbul'un yenilikçi ekosistemine katkı sunmayı arzulayan DDM'ye Türkiye genelinde 26 ilden 509 KOBİ başvururken, 120 KOBİ'nin dahil edilmesi hedeflenen programın kapasitesi, gelen yoğun talep neticesinde artırıldı ve gerekli şartları sağlayan 149 işletme sürece dahil edildi.

18 aylık programa katılan KOBİ'lerin ilerleme süreçleri ve beklentilerine yönelik DDM 2019 dönemi faaliyetleri sonuç raporu da yayımlandı.

- Dönüşüme en yatkın sektör bilişim teknolojileri

Verilen bilgiye göre, DDM'nin programına katılan şirketlerin faaliyet gösterdiği alanlara bakıldığında, dijital dönüşüme en çok ilgi gösteren sektörlerin bilişim teknolojileri, elektrik ve elektronik, ticaret (satış ve pazarlama) ve metal sanayi oldu.

Kültür, sanat ve tasarım, toplumsal ve kişisel hizmetler, çevre, spor ve rekreasyon, medya, iletişim ve yayıncılık, adalet ve güvenlik, tarım, avcılık ve balıkçılık, cam, çimento ve toprak sektörü başvuruları, diğer faaliyet alanlarına göre düşük seviyede kaldı.

DDM programına katılan KOBİ'lerin eğitim, mentorluk ve teknolojik destekler ile yüzde 21'lik bir dijitalleşme yetkinliği geliştirdiği tespit edildi.

Bu dönüşümün kaynaklarına bakıldığında en fazla etkinin yüzde 33 iyileşme oranı ile bilgisayar teknolojileri, yüzde 30 ile insan kaynakları süreci ve yüzde 29 ile satış pazarlama süreçlerinde gerçekleştiği görüldü. Bunları sırasıyla lojistik-depolama, üretim ve son olarak genel iş süreçleri takip etti.
 

KOBİ'LER DİJİTALE UZAK

Programda, dijitalleşme yetkinliklerindeki artışa ve günümüzde e-ticaret hacmi büyümesine karşın, KOBİ'lerin cirolarının önemli bir kısmını geleneksel yollarla kazanmayı sürdürdükleri tespit edildi..

Programa katılan KOBİ'lerin yüzde 45'i dijital satış kanallarını kullanmadığını ve bu nedenle bu kanallardan ciro elde edemediği belirtildi.

Dijital satış kanallarını kullanan KOBİ'lerin yüzde 39'u cirolarının yüzde 25'ini veya daha azını bu kanallardan sağlarken yüzde 9'u cirolarının yüzde 25 ila 50'sini, yüzde 2'si yüzde 51 ila 75'ini, yüzde 5'i ise yüzde 75 ve fazlasını dijital satış kanallarından elde etiğini ifade etti.

Bunun yanında, e-ticaretin sık gerçekleştiği platformlar ve pazar yerlerinin varlığına rağmen şu an e-ticaret yapabilen KOBİ'lerin yalnızca yüzde 42'si sosyal medya üzerinden müşterilerine ulaşabildiğine dikkat çekildi.

E-POSTA KULLANIMI ARTIYOR
 

Programa katılan KOBİ'ler, dijital dönüşüm süreçleri önündeki en önemli engellerden birinin bilgi eksikliği olduğunu meydana çıkardı.

İşletmelerin yüzde 75'i sektörler arası fayda üzerine bilgi ve girişim eksikliğinin, yüzde 73'ü sektörün devamlılığına yönelik güvence eksikliğinin, yüzde 67'si ise devletin sektöre uzun süreli bir vizyon ve bakış açısı sunmamasının dijital dönüşüm sürecini engellediğini belirtti.

Program kapsamında, KOBİ'lerin farklı iş süreçlerinde kullandığı dijital ürün ve hizmetler de incelendi.

İnsan kaynakları alanında alınan aksiyonlara göre, KOBİ'lerin yüzde 62'si bordro işlemlerinde yazılıma geçti, işe alım süreçlerine yönelik özel bir yazılım kullanma oranı ise yüzde 3 düzeyinde kaldı.

Satış ve pazarlama alanında çalışan KOBİ’lerin aldığı en önemli aksiyon yüzde 72 ile ürün kataloğuna erişim olurken chatbot kullanımı yüzde 5'in altında seyretti.

Lojistik-depolama alanındaki gerçek zamanlı sipariş takibi yapma oranı yüzde 52'yi geçerken otonom robot veya ileri seviye robotik sistemlerin kullanımı yüzde 1'e erişemedi.

Diğer taraftan KOBİ'lerin, saha satış ekiplerini yönetmek için kullandıkları iletişim yöntemlerinde yüzde 71 ile telefon ilk sırada yer almaya devam etse de e-posta kullanımının da yüzde 63'e ulaşması dikkati çekti.

İHRACATTA AKTİFLER

 

Açıklamada yer alan bilgiye göre, DDM'nin KOBİ ve Tekno-KOBİ'lerin katılımıyla yürüttüğü programa 509 işletme başvurdu.

Programa kabul edilen 149 KOBİ'nin yanı sıra, program içerisinde yapılan eşleştirme, dijital sohbetler, çevrim içi çalışmalar gibi aktivitelerden 262 farklı KOBİ, toplamda 320 çalışan faydalandı.

İşletmelerin 417'si 2000 yılı ve sonrasında kurulurken, 327'si 1-20 kişi istihdam ettii.

Programa başvuran kişilerin yüzde 74'ünü erkek, yüzde 26'sını kadınlar oluştururken, programa katılan 149 işletmenin yüzde 62'sinin üst düzey kadın yöneticisi ya da ortağı bulunuyor ve katılımcı KOBİ'lerin üçte ikisi ihracat yapıyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020, 13:58
YORUM EKLE

Robot Zirvesi

Enerji Zirvesi

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını