ERTA, işletmelere raporlamada güvence denetimine ilişkin belirlenmiş bir yol haritası oluşturmak ve şirketlerin entegre ve sürdürülebilirlik raporlama süreçlerini etkin bir biçimde yönetmelerine rehberlik sağlamak amacıyla hazırlanan “Sürdürülebilirlik Güvence- Denetim Rehberi” raporunu yayımladı.

ERTA Global İlişkiler ve Mevzuat Çalışma Komitesi çalışmalarının bir ürünü olarak, tüm kurumlar için yön gösterici temel başvuru kaynağı kazandırmak amacıyla geliştirilen Rehber, ERTA üyesi denetim şirketleri; Centrum Türkiye, Deloitte Türkiye, EY Türkiye, Forvis Mazars Türkiye, KPMG Türkiye ve PwC Türkiye şirketlerinin ortak çalışması olarak hazırlandı.

“Sürdürülebilirlik Güvence-Denetim Rehberi” Türkiye’de denetim şirketlerini ortak bir çalışma için bir araya getiren ilk doküman olma özelliğini taşıyor. Rehber; bağımsız güvence denetimlerinin önemini vurguluyor ayrıca şirketlerin sürdürülebilirlik performansını nasıl iyileştirebileceklerini ele alıyor.  Hazırlanan rehber, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) son maddesi olan SKH 17’nin gerekliliklerine doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor.  

GÜVENCE DENETİMİ MERCEK ALTINDA

“Sürdürülebilirlik Güvence – Denetim Rehberi” raporlama standartlarını, güvencenin önemini, şirketler, denetçiler ve paydaşların sorumluluklarını, yönetimin süreçlerdeki kritik rolünü ve süreçte uyulması gereken standartları denetliyor. Önemlilik analizi, denetim kapsamı, sürecin risk kontrol haritası, planlama, yürütme, kanıtların elde edilmesi ve sonucun oluşturulma süreçlerini derinlemesine ele alarak karar vericilere kılavuzluk ediyor. Rehberde yer alan sektör bazlı örnekler ise ortaya çıkan zorluklar ve çözüm yollarıyla ilgili bilgi içererek pratikte oluşabilecek sorunların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Prof. Güler Aras: “Sürdürülebilir bir Gelecek için İş birliği ve Kararlılık Gerekiyor”

Rehberin tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantının açılış konuşmalarını yapan ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, konuşmasında şu vurgulara yer verdi: “Şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performans göstergelerini doğru ve şeffaf bir şekilde raporlamaları her geçen gün daha önemli hale geliyor. Doğru ve güvenilir ÇSY raporlaması, şirketlerin iklim değişikliği ile ilgili riskleri yönetmelerinde ve paydaşlara karşı hesap verebilirliklerini artırmalarında önemli bir araç. Güvencenin ve raporlamanın başarısı, büyük ölçüde yönetim ve liderliğin bu süreçlerdeki katkısına bağlı. Yöneticilerin, raporlama süreçlerinin önemini kavrayarak bu süreçlerde aktif rol alması, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında belirleyici olacaktır. Sürdürülebilir bir geleceği inşa etmek, iş birliği ve ortak kararlılıkla mümkün.  Güvence süreçlerine verdiğiniz önem, sadece şirketlerinizin değil, gelecek nesillerin de yaşam kalitesini belirleyecektir. Doğruluk ve şeffaflıkla örülmüş bir yolda ilerlerken, paydaşların güvenini kazanmak ve dünyayı daha yaşanabilir kılmak için atacağınız her adım büyük bir anlam taşıyor.”

Tayvanlı Tiyaret Heyeti 20 Şirketle İstanbul'a Geliyor Tayvanlı Tiyaret Heyeti 20 Şirketle İstanbul'a Geliyor

Editör: Semra Çakmak