CW ENERJİ’DEN 8,7 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA CW ENERJİ’DEN 8,7 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi’nde sunacakları ürün ve hizmetler hakkında bilgi veren Grundfos Bölge Satış Direktörü, IND - IMEA/Türkiye Ülke Direktörü Burak Gürkan, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gürkan, “Kasım 2022’de, sürdürülebilirlik hedeflerimize doğru attığımız kilit adımlardan birini attık ve Science-Based Targets Initiative (SBTi) tarafından net sıfır ve 2030 bilim temelli hedeflerimize onay alarak alanımızdaki liderliğimizi gösterdik. CDP, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) gibi kuruluşların işbirliğiyle oluşturulan bir inisiyatif olan SBTi oluşumu, iklim değişikliğinin kötü etkilerini önlemek için sera gazı emisyonlarını ne seviyede ve ne kadar hızlı bir şekilde azaltılması gerektiğini gösteren bilim temelli hedeflerin belirlenmesi ve uygulanmasını teşvik eder. Taahhütümüz, SBTi ile sera gazı emisyonlarımızı mümkün olan en yakın sıfıra, yani minimum yüzde 90’a azaltmak. Hedeflerimiz, net sıfır taahhütlerimizin iki önemli kilometre taşını içerir. İlk hedef, 2030'a kadar yakın vadeli hedefimizi belirlerken, diğer hedef 2050 yılına kadar net sıfır olmayı amaçlar. Hedefimiz kendi operasyonlarımızdaki direkt ve dolaylı tüm tüketimlerimizi ve değer zincirimizdeki tüm dolaylı tüketimlerimizi içeriyor. Tüm bu kapsamın en önemli parçası, emisyonlarımızın yüzde 99'unun tesislerdeki mevcut ürünlerimizin kullanımından kaynaklanıyor olması. Dolayısıyla ürün ve çözümlerimizin enerji verimliliğine katkı sağlayacak teknoloji seviyesinde olması elzem hedefimiz. Bu sebeple ürün ve uygulama odağımızın temelinde yüksek enerji verimlilikli entegre invertörlü pompalar, ölçüm ve kontrol sistemleriyle endüstriyel tesislerde, özellikle su arıtma, soğutma ve ısıtma uygulamalarında uçtan uca çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.” 

“TEKSTİL FABRİKASINA POMPA VE SİSTEM ÇÖZÜMÜ SUNDUK”

Türkiye'deki güçlü bir tekstil üreticisinin soğutma sistemindeki verimsizlik sorununu, enerji verimliliği analiz çalışması yaparak ve teknik ölçümlere dayalı olarak uygun pompa ve sistem çözümü sunduk. Sahada yapılan değerlendirmelerden, net raporlara kadar uzanan kapsamlı yaklaşımımız, enerji verimli çözümlerimizi avantajlarını vurgulayarak, süreçlerin optimize edilmesine fayda sağladı. Soğutma kulelerinde pompa sistemlerinde yapılan revizyonlarla karbondioksit emisyonu yılda 5500 ton azaltıldı, 11.600.000 kwh enerji tasarrufu sağlandı. 

“ENERJİ TÜKETİMİNİ AZALTMAYA ODAKLANIYORUZ”

Endüstriyel tesislerde yaptığımız Enerji Verimliliği Analiz çalışmalarıyla, tesislerin enerji tüketimini optimize etmeyi amaçlıyoruz. Enerji verimliliği çalışmalarımızda enerji tüketimi ve pompa ömür devir maliyeti analizleri çıkartarak enerji tüketimini azaltmaya yönelik sistem çözüm önerileri sunuyoruz.  Pompa ve sistemsel iyileştirme önerilerini planlarken, enerji tüketimini azaltmaya ve ilk yatırımın ötesinde operasyonel potansiyel tasarrufları arttırmaya odaklanıyoruz. 2024 yılında da çalışmalarımız Enerji verimlilik analizi çalışmaları odağıyla ilerleyecek.