banner1322
x

YEŞİL ENERJİ 300 BİNDEN FAZLA İSTİHDAM OLUŞTURABİLİR 

UNDP raporuna göre Türkiye'de yenilenebilir enerjiye geçişin yapılmasıyla birlikte 2030 yılına kadar 300 binden fazla kişiye istihdam oluşturabileceği belirtildi. 

YEŞİL ENERJİ 300 BİNDEN FAZLA İSTİHDAM OLUŞTURABİLİR 
Merus Power, Aha Teknoloji Teşvik

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Türkiye'de yenilenebilir enerjiye geçişin yapılmasıyla birlikte istihdama ve sosyal yaşama yapacağı olumlu etkileri inceleyen bir rapor hazırlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı. Rapora göre Türkiye fosil yakıtlara bağımlı kalmak yerine yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak 2030 yılına kadar her yıl gayrisafi milli hasılasını 8 milyar dolar kadar artırabilecek. İlaveten 300 binden fazla kişiye istihdam oluşturabilecek. Sera gazı emisyonlarını ise 2019 yılına göre yüzde 8 oranında azaltabilecek. Türkiye enerji ihtiyaçlarını karşılamak için güneş ve rüzgar enerjisine yatırım yaparak çevreye, ekonomiye, ticaret dengesine ve istihdama fayda sağlayabilecek. Geçişi kolaylaştırmak amacıyla yenilenebilir enerji teknolojilerinin gerektirdiği yeni yetenekleri sağlayabilmek için teknik ve mesleki eğitim sistemlerinin modernleştirilmesi tavsiye edildi.

YEŞİL ENERJİYE YATIRIM TÜRK ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİNE TALEBİ ARTIRACAK

Raporda ayrıca Norveç merkezli araştırma firması SINTEF'nin şu ana kadar 15 ülkede uygulanan "yeşil istihdam değerlendirme modeli" adlı makroekonomik bir simülasyondan da yararlanıldı. Simülasyonda Türkiye'nin kömür, doğal gaz ve petrolden yenilenebilir enerjilere geçmesinin potansiyel sonuçlarını keşfetmek için halihazırdaki mevcut iş modeli ile "yeşil senaryo" karşılaştırıldı. Genel olarak aynı düzeyde yatırım yapılması durumunda ekonomiye ilave bir maliyetin olmadığı görüşünün ortaya konulduğu simülasyonda istihdam artışının 60'tan fazla sektöre fayda sağlayacağı, yenilenebilir enerjinin, yüksek kalifiye istihdama daha fazla talep oluşturacağı, yeşil enerjiye yatırımın Türk ürünleri ve hizmetlerine talebi artıracağı, sağlanacak enerji çeşitliliğiyle Türk elektrik sisteminin iklim ve fiyat kaynaklı şoklara karşı daha dirençli hale geleceği aktarıldı. (AA)
 

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022, 15:54
YORUM EKLE

Kontek

DalElektrik Solar Banner dikey

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını