TÜRKİYE’NİN TASARRUF POTANSİYELİ YÜKSEK

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVCED) Başkanı Dr. Oğuz Can, sadece kamu binalarında bile yılda 3 milyar TL potansiyelimizin olduğunu söyledi.

TÜRKİYE’NİN TASARRUF POTANSİYELİ YÜKSEK
Endaş - Haber

Türkiye’deki kamu, sanayi ve binalardaki enerji verimliliği potansiyeli hakkında bilgi veren Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVCED) Başkanı Dr. Oğuz Can, 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı’nda (ICCI 2020) konuştu. Sadece kamu binalarında bile yılda 3 milyar TL enerji tasarrufu potansiyelimizin olduğunu belirten Can, bu potansiyeli birçok açıdan ele aldı. 

“TASARRUF ÇALIŞMASI HAZIRLIYORUZ”

Kamu binaları için toplam yıllık 2,4 – 3,2 milyar TL teknik enerji tasarrufu potansiyeli bulunuyor. Kamu binaları için toplam ekonomik uygulanabilir tasarruf potansiyeli ise 1,2 – 1,6 milyar TL seviyelerinde olduğu görülüyor. Enerji Performans Sözleşmeleri ile bina dışı kamu tesis ve hizmetleri de iyileştirilebileceği için toplam tasarruf potansiyelinin kamu binaları için öngörülenden daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Ulusal ve uluslararası firmaların yer alabileceği bir çalışmamız olacak. Bu çalışma ETÜT ile başlıyor ve ihale aşamasıyla devam ediyor. En uygun teklif ve en yüksek NDB değerinden sonra sözleşme ve uygulama dönemi devreye giriyor. Ardından Uygulama kabulü, izleme dönemi, periyodik tasarruf doğrulama ve ödeme şeması ile faydalı bir iş modelini sisteme geçirmek için çalışıyoruz. Enerjide üretim değil, tüketim ve dağıtım kısmı da bizim için önem arz ediyor.  

“KOJENERASYON POTANSİYELİ İÇİN YOL HARİTASI HAZIRLADIK”

Kojenerasyon ve Bölgesel Isıtma Soğutma Sistemlerinin potansiyelinin belirlenmesi ve yol haritasının hazırlanması konusunda çalışma gerçekleştirildi. Isı mevzuatı taslağı çalışmaları kapsamında bina sektörünün ısıtma talebi 2030 yılı projeksiyonu ve haritalandırılması gerçekleştirildi. Bina sektörü ısıtma talebi 2005 – 18 döneminde yıllık ortalama yüzde 3,8 arttı. Isı talebi 20300 yılına kadar yüzde 45-60 artarak 250-280 TWh seviyelerine ulaşacak. Soğutma talebinin 8-13 TWh’e ulaşması öngörülüyor. Klima stoğu 8 milyona ulaşacak. Bölgesel ısıtma potansiyel alanları belirlendi. Isı yoğunluğu 50 kWh/m2 üzeri yerleşim bölgeleri potansiyel alanlar olarak tespit edildi. TOKİ işbirliğiyle Gaziantep Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi’nin bölgesel ısıtma ön fizibilitesi gerçekleştirildi. 

MERKEZİ VE BÖLGESEL ISITMA/SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN ÖZENDİRİLMESİ 

Isı mevzuatı altyapısının oluşturulması amacıyla ETKB ile Danimarka Enerji, Kamu Hizmetleri ve İklim Bakanlığı arasında yürütülmekte olan Bölgesel Isıtma ve Soğutma Projesi kapsamında; ısı mevzuatı taslağı ve politika boşluk anakizi raporu hazırlandı. Ülkemizin yaklaşık 15 bin bölgeye ayrıldığı ısıtma ve soğutma talebi haritalandırması yapılmıştır. Farklı enerji tedarik seçenekleri için nüfus ve hanelerin spesifik enerji tüketim değerleri dikkate alınmış, Bölgesel Isıtma Değerlendirme Aracı kullanılarak jenerik fayda-maliyet analizleri ile bölgesel ısıtma senaryoları oluşturulmuştur. Bina tipolojilerine göre binaların ısıtma/soğutma ihtiyaçları analiz edilmiştir. Jenerik modelleri oluşturularak fayda/maliyet analizleri yapıldı. 
 

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020, 11:55
YORUM EKLE

AEMOT

Vat

Dergiler