TOTALENERGIES, KARBON NÖTR ŞİRKET OLMA YOLUNDA

2050'ye kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı hedefleyen TotalEnergies, 2021 yılında ulaştığı kayda değer ilerlemeyle bu hedefi daha da somutlaştı.

TOTALENERGIES, KARBON NÖTR ŞİRKET OLMA YOLUNDA
Endüstrideara

Global ölçekte petrol, biyoyakıtlar, doğal gaz, çevre dostu gazlar ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ve pazarlaması yapan enerji şirketi TotalEnergies, Sürdürülebilirlik ve İklim-2022 İlerleme Raporu'nu yayınladı. Şirket, yönetim kurulu üyelerinin 25 Mayıs 2021 tarihli Yıllık Hissedarlar Toplantısı'ndaki taahhüdüne uygun olarak dönüşüm stratejisinde kaydedilen ilerlemeleri ve güncel iklim hedefini sundu. 

2021 YILINDA DÖNÜŞÜM STRATEJİSİNİ UYGULAMAYA KOYDU

TotalEnergies 2020 yılında enerji sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren bir şirket olma yolundaki dönüşüm stratejisini açıkladı ve enerji sektöründeki dönüşümde önemli bir aktör haline gelerek toplumla iş birliği halinde 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı hedeflediğini duyurdu. Şirketin bu hedefi, 2021 yılında ulaştığı kayda değer ilerlemeyle daha da somutlaştı.


•    TotalEnergies, 2021 yılı sonunda yenilenebilir enerji üretimine yönelik 10 GW'ı aşan brüt kurulu kapasitesi ve 6 milyondan fazla elektrik tüketicisiyle yenilenebilir enerji ve elektrik alanındaki gelişimini hızlandırdı. Şirketin yenilenebilir enerji ve elektrik alanındaki yatırımları toplam yatırımların yüzde 25'ine ulaştı ve bir yıl önce ilk etapta planlanan yüzde 20’lik yatırım hedefinin üzerine çıktı.


•    TotalEnergies, doğal gaz alanındaki dönüşüm sürecinde ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satışlarını yüzde 10 artırarak 42 milyon tona ulaştı ve bu satışların yüzde 99'u da net sıfır emisyon taahhüdünde bulunan ülkelere yapıldı.


•    TotalEnergies, 2021 yılında Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonlarını azaltma hedefi doğrultusunda önemli adımlar attı: TotalEnergies, petrol ürünlerinin toplam satışları içindeki payını (2015'teki yüzde 65 oranından) yüzde 44'e düşürerek, müşterilerinin kullandığı petrol ürünlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonunu (Kapsam 3) yüzde 19 oranında düşürdü.


•    Tesislerindeki faaliyetlerden kaynaklanan emisyonları (Kapsam 1+2) 2015'e kıyasla yüzde 20 ile önemli bir oranda azaltan TotalEnergies, ayrıca Avrupa'da satılan ürünlerinin karbon ayak izini (2015'e kıyasla) yüzde 14 oranında azalttı.


Bugün tüm bu sonuçlar, şirketin müşterilerine 2015 yılına kıyasla karbon yoğunluğu yaşam döngüsü boyunca yüzde 10’dan fazla bir oranda azaltılmış enerji ürünleri sunmasına olanak tanıyor.

TOPLUMLA İŞ BİRLİĞİ HALİNDE KARBON NÖTR HEDEFİNİ BÜYÜTEN TOTALENERGIES, 2050 HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

2030 yılına kadar Kapsam 1+2 emisyonlarını 2015 yılına kıyasla net yüzde 40 azaltmayı hedefleyen TotalEnergies, Avrupa Birliği’nin "Fit for 55" paketi de dahil olmak üzere 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma taahhüdünde bulunan ülkelerle uyumlu bir politika izliyor. TotalEnergies, Dönüşüm Yolu İnisiyatifi (Transition Pathway Initiative, TPI) tarafından "2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma ve TPI'nin 1.5°C hedefiyle uyumlu olarak iddialı emisyon azaltma hedefleri koyan üç enerji firmasından biri" olarak değerlendirildi. 


Daha da ileri giden ve iddialı hedeflerine bir yenisini ekleyen TotalEnergies, petrol ürünlerinin satışından kaynaklanan emisyonları (Kapsam 3 Petrol) 2030’a kadar 2015 yılına kıyasla yüzde 30'dan fazla azaltmak istiyor.
 

TotalEnergies ayrıca hedef büyüterek, metan gazı emisyonlarını 2020 yılına kıyasla 2025 yılına kadar yüzde 50 ve 2030 yılına kadar yüzde 80 oranında azaltmayı da hedeflediğini açıkladı. Bu iddialı hedef, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve elektriğe yüzde 25, karbondan arındırılmış yakıtlara (biyoyakıtlar, biyogaz, H2, e-yakıtlar) yüzde 5 olmak üzere karbondan arındırılmış enerji kaynaklarının geliştirilmesine toplam yüzde 30 ve başta geçiş döneminde elektrik üretiminde kömürün yerini alacak olan LNG olmak üzere doğal gaz alanındaki geliştirmeler için yüzde 20 olmak üzere 2022-2025 döneminde yatırımların yüzde 50'sinin sürdürülebilir enerji arzının büyümesine ayrılarak net ve disiplinli bir yatırım politikası ile destekleniyor. Yatırımların diğer yarısı ise TotalEnergies'in dünya çapındaki petrol ve gaz çıkarma ve işleme tesislerinin mevcut kapasitelerinin korunmasına ve yeni döneme uyarlanmasına ayrılacak. Bu yatırımların yüzde 30'u bakıma, yüzde 20’si ise yeni, düşük maliyetli, düşük emisyonlu sahalara ve petrol sahalarındaki doğal gerilemeye karşı mücadeleye ve petrol üretiminin sürdürülmesi için yapılacak keşiflere tahsis edildi.

Son olarak TotalEnergies, toplumla iş birliği halinde 2050 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşma vizyonunu ilk kez açıkladı: Bu vizyon doğrultusunda, toplam enerji üretiminin yüzde 50'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 25'ini biyokütleden (biyoyakıtlar, biyogaz) veya karbondan arındırılmış yakıtlardan (hidrojen, e-yakıtlar), yüzde 25'ini ise hidrokarbon türevli yakıtlardan sağlayacak ve bu sayede Kapsam 3'e göre karbon depolama, geri dönüştürme ve dengeleme ile 100 MtCO2 eşdeğer emisyon düşümü sağlayan bir şirket haline gelecek.

2022 GENEL KURULU'NDA OYLAMAYA SUNULACAK İSTİŞARİ KARAR

TotalEnergies'in Mayıs 2021'de hissedarlar tarafından onaylanan sürdürülebilir gelişim ve karbon nötr bir şirket olma yolunda enerji dönüşümüyle ilgili karar uyarınca, Yönetim Kurulu bugüne kadar bu alanda kaydedilen ilerlemeyi raporlamaya ve 25 Mayıs 2022 tarihli Hissedarlar Toplantısı'nda hedefini güncellemeye karar verdi. Bu amaçla, Sürdürülebilirlik ve İklim-2022 İlerleme Raporu 25 Mayıs 2022'de yapılacak toplantıda hissedarların istişari oyuna sunulacak.   


 

 

 

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2022, 13:09
YORUM EKLE

Legrand

Repg

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını