banner1322
x

PETROL, DOĞAL GAZ VE MADENCİLİK ALANLARINDA...

TBMM Genel Kurulunda Enerji alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 24 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.

PETROL, DOĞAL GAZ VE MADENCİLİK ALANLARINDA...
Endüstri 40 Zirvesi

TBMM Genel Kurulunda Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin 24 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi. Kanun teklifinde yer alan maddeye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları tarafından yurt dışında kurulan, özellikle; petrol - doğal gaz ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye'de bulunan şubelerinin bulunduğu yerlerde söz konusu şirketlerin ortaklarınca, “işletme konuları, ticaret unvanları, sermayeleri ve ortaklık payları aynı kalmak kaydıyla” Cumhurbaşkanı kararıyla ayrı birer şirket kurulabilmesine imkan sağlanacak.
Bu şirketler; Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü de alınmak suretiyle hazırlanacak esas sözleşmelerinin tescil ve ilanıyla faaliyete geçecek.

EN GEÇ 6 AY İÇİN DEVRALACAKLAR

Kurulan şirketler faaliyete geçmelerinin ardından en geç 6 ay içinde yurt dışındaki şirketlerle yapacakları protokollerle devralma işlemini gerçekleştirebilecekler. Yurt dışındaki şirketlerin “her türlü haklarını, alacaklarını, yükümlülüklerini, taşınırlarını ve taşınmazlarını, gemilerini ve taşıtlarını, ruhsatlarını ve lisanslarını, fikri ve sınai haklarını, uluslararası kuruluşlar ve şirketler nezdindeki hisselerini ve ortaklıklarını, sözleşmelerini ve kredi anlaşmalarını, araçlarını, gereçlerini ve malzemelerini, yazılımlarını ve donanımlarını, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtlarını ve diğer dokümanlarını, taraf olduğu davaları ve icra takiplerini, söz konusu düzenlemenin yürürlüğünden önceki borçlarını ve personelini” devralabilecekler.
Bu devir işlemlerine ve protokollere ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yetkili olacak. (AA)

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020, 00:16
YORUM EKLE

Kontek

Vat

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını