banner1339
x

ENELSAN SERTİFİKASYONLARI TAMAMLAMAYA ODAKLANDI

Enelsan Teknik Danışmanı Ali Tem 2021 yılı hedeflerini açıkladı. Tem, kalite ve üretim hızı için robotlaşma sürecini de tamamlayacaklarını müjdeledi.

ENELSAN SERTİFİKASYONLARI TAMAMLAMAYA ODAKLANDI
Endüstri 40 Zirvesi

Enelsan’ın yeni Teknik Danışmanı Ali Tem, dergimize yeni dönemdeki şirket hedeflerini açıkladı. Üretimde kalite alt yapısının geliştirilmesinin önemli hedefleri arsında olduğunu söyleyen Tem, ürünlerin akreditasyon kapsamını artırıp gerekli tüm sertifikasyonlarını tamamlayacaklarını da vurguladı. Basınç ve sıcaklık transmiterleri için kalibrasyon altyapısının kurulması ve TÜRKAK akreditasyonunun sağlanmasını da hedefleri arasına alan Ali Bey sorularımızı yanıtladı. 

Ali Bey öncelikle yeni göreviniz size, şirketinize ve sektöre hayırlı olsun. Bize kısaca profesyonel iş deneyimlerinizden bahseder misiniz? 

Ben Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğini bitirdikten sonra kısa bir süre Endüstriyel Mutfak sektörü deneyimim sonrası İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.’inde göreve başladım. İGDAŞ’ın doğal altyapısında kullanılan malzeme ve ekipmanların Kalite kontrol süreçlerinde çalıştım. Burada özellikle ürün yerlileştirilmesi, tedarikçi değerlendirmesi süreçlerinde görevler aldım. Daha sonra İGDAŞ’ın ISO 9001, 18001, 14001 Kalite Yönetim Sistemlerinin oluşturulması ve belge alınması süreçlerinde proje ekibinde yer aldım. Sonrasında İGDAŞ bünyesinde oluşturulan UGETAM Uluslararası Gaz Eğitim Teknolojileri Araştırma Merkezi bünyesine dahil oldum. Burada alt yapıda kullanılan malzeme ve ekipmanlarının testlerinin yapılabildiği laboratuvar kurulum çalışmalarında yer aldım. 2006 yılında bu laboratuvarların TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumundan akreditasyonlarının sağlanması çalışmalarını yürüttük, laboratuvarı akredite ettik. 2005 yılında Türkiye’nin en kapsamlı doğal gaz sayaçları kalibrasyon laboratuvarını kurup, akreditasyonunu sağladık. Devamında malzemelerin ürün belgelendirmesinin yapıldığı TS EN 45011 Ürün belgelendirme sistemini oluşturup akreditasyonunu sağladık. Aynı yıllarda gaz yakan cihazlar ve ölçü aletleri kapsamında CE belgelendirmesi kapsamında Onaylanmış Kuruluş olma süreçlerini yürüttük, ancak daha sonra proje durduruldu. Ancak bu proje benim CE belgelendirmesi için büyük bir deneyim oldu. Halen bu konularda TÜRKAK bünyesinde denetçi ve teknik uzman olarak görev almaktayım. 2008 yılında UGETAM, İBB‘ye bağlı bağımsız bir iştirak şirketi olunca çalışma hayatımı burada devam ettirdim. Bu süreçte bir taraftan 17025 ve 17020 çerçevesinde laboratuvar ve muayene kapsamlarımızı artırmaya devam ederken, diğer taraftan ISO 9001, 18001, 14001 Kalite Sistemleri ve ISO 17020, 17024, 17025, 17065 Akreditasyon Sistemlerinin Kalite Yönetim Temsilcisi görevini yürüttüm.  Laboratuvar ve muayene faaliyetlerine 2018 yılından itibaren Su sayaçları ve Isı sayaçlarının test, kalibrasyon ve muayene faaliyetlerini ekledik.  Bu süreçte bazı yurt dışı projelerinde de görev yaptım. Bunlardan TANAP projesi, Azerbaycan Azersu çalışmaları ve Yunanistan gaz sayaçlarının kalibrasyon işleri sayılabilir. Diğer taraftan bu süreçte kazanmış olduğun deneyimlerle yaklaşık 6-7 yıldan bu yana TÜRKAK’ta Denetçi ve Teknik uzman olarak görev almaya devam ediyorum.             

Türkiye’nin ilk yerli elektromanyetik debimetre üreticisi Enelsan Endüstriyel, nasıl bir yapılanma içinde bulunuyor? 

Öncelikle ENELSAN köklü geçmişi olan bir kuruluş. Yıllar içerisinde özellikle debimetre üretimi başta olmak üzere endüstriyel ölçüm ürünlerinde tecrübesi kazanmıştır. Yeni yapılanma ile öncelikle ürünlerin kalitesinin daha da artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bununla bağlantılı olarak üretimde kalitenin ve üretim hızının artırılmasına yönelik olarak robotlaşma çalışmaları sürdürülmektedir. Diğer taraftan var olan kalite seviyesinin tescillenmesi anlamında debimetre, sıcaklık, basınç transmitterleri için gerek sertifikasyon çalışmaları yürütülmektedir. Sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla ENELSAN ürünleri piyasasında hak ettiği değere sahip olacaktır. 

Debimetre ürün portföyünüzü ve sıklıkla kullanıldığı alanlarda yarattığı kazanımları paylaşır mısınız? 

Debimetreler sıvı debisinin ölçümüne ihtiyaç duyulan birçok alanda kullanılmaktadır. Bunların en başta geleni su iletim ve dağıtımı ile atık suyun ölçümünün yapıldığı şebeke sistemleridir. Özellikle yaşanan küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak yakın orta vadede karşı karşıya kalacağımız kuraklıkla birlikte su kayıp kaçaklarının azaltılması için yürütülen projelerde debimetre ve diğer ölçüm ekipmanlarına olan ihtiyaç daha da artacak gibi durmaktadır. Suyun tasarruflu kullanılmasına için doğru ölçüm daha da önem kazanacaktır. Diğer taraftan debimetreler kimya, ilaç gibi birçok endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. Ölçülemeyen şey iyileştirilemez ilkesi esas alındığında debimetre ve diğer ölçüm ekipmanları endüstrinin vazgeçilmez öğeleri konumundadır.           

Sıcaklık ve basınç transmitterleri ile hangi sektörlere ağırlık veriyorsunuz? 

Sıcaklık ve basınç transmiterleri su iletim ve dağıtımı ile atık suyun ölçümünün yapıldığı yerler başta olmak üzere, proses ölçüm ve yönetiminin amaçlandığı yerlerde kullanılmaktadır. Ayrıca gaz iletim ve dağıtımımda sıcaklık ve basınç ölçümü önemli bir süreçtir. Doğalgaz sıkışabilen bir madde olması dolayısı ile gazın sıcaklığının ve basıncının ölçülmesi doğrudan miktarının ölçülmesiyle ilintili bir parametredir ve doğru ölçülmesi büyük önem taşımaktadır. Gaz ölçümünde önümüzdeki dönemde ENELSAN sıcaklık ve basınç transmitterlerinin doğalgaz iletim ve dağıtım bu alanlarında daha fazla kullanımı için gerekli çalışmalar yürütüyor olacağız.    

Bant kantarı ürünleriniz hangi uygulamalar için tercih ediliyor? Ne gibi üstün özellikleri var? 

Bant Kantarları, konveyör sistemleri üzerinde taşınan dökme malzemenin tartılması için tasarlanmıştır. Madencilik, yapı malzemeleri ve kimyasalları, gıda, enerji sektörleri başta olmak üzere toz, granül, tanecik ve parçalı yapıdaki dökme malzemenin anlık akış miktarı ve toplam taşınan miktarının tartılması, kayıt edilmesi, kontrol altına alınması amacıyla kullanılırlar. Rulo taşıyıcıları yük hücrelerine doğrudan bağlanmıştır. Kullanılan elektronik üniteler her bir yük hücresini ayrı ayrı tanıyarak bant kaymaları ya da dengesiz yüklerde dahi sağlıklı ölçü yapılmasını garanti eder.

TÜRKAK akrediteli debimetre kalibrasyon laboratuvarınızdan ve sunduğu avantajlardan bahsedebilir misiniz? Üretmenin yanısıra bu ürünleri kalibre edebilme kabiliyeti Enelsan’a ne gibi artı avantajlar sağlıyor? 

ENELSAN debimetre kalibrasyon laboratuvarı TÜRKAK’tan akreditasyona sahip ülkemizin en kapsamlı laboratuvarlarından birisi konumunda. Akredite olarak 1.000 m3/h, fiziki olarak 10.000 m3/h kapasiteye sahiptir. Halihazırda yürütülen bu çalışmalar neticesinde fiziki kapasiteye kadar akreditasyon sağlama hedefindeyiz.  Akredite bir laboratuvara sahip olmak ENELSAN ve dolayısı ile müşterileri açısından önemli durumdur. ENELSAN bünyesinde üretilen tüm debimetreler bu laboratuvarda yapılan kalibrasyon raporu ile müşterilerine verilmektedir. Aynı zamanda herhangi bir tamir sonrasında debimetreler kalibrasyon işlemine tabi tutulmakta ve raporu ile birlikte verilmektedir.  

Yerli bir üretici olmanın avantajları ve zor yanları neler? Özellikle yaşadığınız zorlukları şirket olarak nasıl aşıyorsunuz? 

Yerli üretici olmanın avantajları olduğu gibi maalesef bazı dezavantajları da söz konusudur.  Öncelikle avantajlarının en başında üretimdeki esneklik gelmektedir. Kısa sürede siparişlere cevap verme imkanı mevcuttur. Dezavantajına gelince maalesef yerli ürüne ön yargı ile yaklaşılabilmektedir. Yapacağımız bazı sertifikasyon ve kalite altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları ile bu ön yargıyı yıkmaya çalışacağız. Diğer taraftan özellikle önümüzdeki dönemlerde kendimizi sektöre daha iyi tanıtma çabası içerinde olacağız.      

Enelsan, bir üretici olarak Ar-Ge çalışmalarını nasıl bir ekip ile yürütüyor? Ürünlerinizde ne gibi sertifikalara sahipsiniz? 

ENELSAN ürünlerinin geliştirilmesinde kuruluş bünyesinde uzun yıllar çalışan ve tecrübeli bir ekip tarafından yapılmaktadır. Ar-Ge çalışmalarında müşteri ihtiyaçları ve günün ihtiyacı olan teknik gelişmeler esas alınmaktadır. 
Sertifikasyon anlamında hali hazırda yukarıda da bahsedildiği üzere ENELSAN, TÜRKAK’tan akreditasyona sahip bir laboratuvara sahiptir. Üretimi yapılan tüm debimetreler kalibrasyon sertifikasıyla müşterilere sunulmaktadır. Diğer taraftan ürünlerin sertifikasyonu anlamında ENELSAN’da önemli bir dönem yaşanmaktadır. Tüm ürünlerin ulusal ve uluslararası gerekli tüm sertifikasyonlarının yakın zamanda tamamlanması hedeflenmedir. Bu konuda yoğun çalışmalar sürdürüyoruz.     

Gerçekleştirdiğiniz projelerde süreçler nasıl işliyor? Başarılı bir proje için olmazsa olmazlar nelerdir?

Öncelikle başladığımız projelerin öncesinde doğru etüd edilip planlaması önem taşımaktadır. Daha sonra sıkı bir şekilde bu planlamaya uygun olarak projenin yürütülmesi esastır. Burada yine paydaşların olduğu projelerde doğru paydaşlarla ve doğru çözüm ortaklarıyla çalışma kilit öneme sahiptir.  ENELSAN olarak önümüzdeki dönemlerde ürün satışının yanında ve bunun ötesinde müşterilerimize çözüm üretmenin peşinde olacağız. Bu anlamda halihazırda yürütmekte olduğumuz bazı projeler devam etmektedir.      

Bize son dönemlere ait referans projelerinizden, sağladığınız fayda / verimlilikleri de öne çıkararak, örnekler verir misiniz?

ENELSAN bu tarihe kadar birçok projeyi başarı ile tamamlamıştır. Aynı kararlılık ve daha kapsamlı olarak bu projelere devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemlerde bu projeleri ürün satışının yanında ve ötesinde müşterilerimizin çözüm merkezi olma noktasına taşıyacağız.  Müşterilerimize cihaz ve ekipmanlardan maksimum verimi almaları için gerekli teknik danışmanlık çözümlerini sunmayı hedefliyoruz. Hizmet verdiğimiz kapsamda müşterilerimizin ihtiyaç duyacağı tüm teknik danışmanlık desteklerini sunacağız.  Bu kapsamlarda eğitim ve seminer programlarıyla su kayıp-kaçakları, ölçüm doğruluğu, doğru projelendirme, doğru ürün kullanımı, doğru cihaz kullanımı-bakımı gibi noktalarda farkındalığın artırılmasını sağlamayı planlamaktayız. 

Satış sonrası ne gibi teknik destekler sunuyorsunuz? Tamir-bakım hizmetlerinizi aktarır mısınız? 

ENELSAN yerli Ar-Ge ve üretimden kaynaklı olarak güçlü bir teknik destek kapasitesine sahiptir. Neredeyse müşterilerimize mesai saatleri dikkate alınmaksızın 7/24’e yakın destek sağlanmaktadır. Tamir-bakım anlamında ENELSAN ürünleri ile birlikte farklı  ürünlerin tamir-bakım talebi de gelmekte ve karşılanmaktadır. Tamir-bakım sonrasında ürünlerin kalibrasyonları da yapılıp raporu ile birlikte verilebilmektedir. 

Enelsan’ın 2021 yılı hedefleri nelerdir?

Yukarıda da kısmen bahsedildiği üzere 2021 yılı içerindeki başlıca hedeflerimiz şunlardır:
-    Debimetre kalibrasyonunda akreditasyon kapsamının 10.000 m3/h çıkarılması
-    Ürünlerin OIML R49, MID gibi gerekli tüm sertifikasyonlarının tamamlanması
-    Üretimde kalite alt yapısının geliştirilmesi
-    Kalite ve üretim hızı için robotlaşma sürecinin tamamlanması
-    Basınç ve sıcaklık transmiterleri için kalibrasyon altyapısının kurulması ve TÜRKAK akreditasyonunun sağlanması

Diğer taraftan başka bazı stratejik hedeflerimiz yer almakta olup, bunları zamanı geldiğinde heyecanla sektörle paylaşacağımızı bildirmek isteriz.  


 

YORUM EKLE

Legrand

Vat

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını