Çataklı Enerji, kitaplarından bölüm tanıtımları yapıyor

Bu hafta Yerden Yansıma ve Albedo Katsayısı konusunu işleyen Çataklı Enerji, kitabında barındırdığı konular hakkında bilgi vermeye devam edeceğinin üzerinde duruyor.

Çataklı Enerji, kitaplarından bölüm tanıtımları yapıyor
Endüstrideara

Yansıtabilirlik ya da Albedo (Latince albus = beyaz), yüzeylerin yansıtma gücü veya bir yüzeyin üzerine düşen elektromanyetik enerjiyi yansıtma kapasitesidir. Genel olarak güneş ışığını yansıtma kapasitesi için kullanılır. Albedo, cismin yüzey dokusuna, rengine ve alanına bağlı olarak değişir. Dağınık ışınım sonucu; yerden geri yansıyan ışınların, üretim kazancı olarak hesaplamaya dahil edilebilmesi için oluşturulmuş Albedo katsayısını oluşturur. 

Yere düşen ışınımın yansıması sonucunda eğimli yüzeylerde toplanan ışınımda bir artış görülebilir. Dolayısıyla doğru bir üretim değeri hesabı için nasıl ki kayıpları çıkararak gerçek değere ulaşmaya çalışıyor isek bu ışınım artışı kazancını da hesabımıza eklememiz gerekmektedir. Bu nedenle, eğimli güneş enerjisi toplayıcısının ışınım hesaplarında, ışınımın yerden yansıma payı da hesaba katılmak zorundadır. Zeminin yapısına bağlı olarak yansımanın dikkate alınması için Albedo katsayısı olarak adlandırılan faktör kullanılır. Çoğu uygulamalarda Albedo katsayısı olarak 0,2 değeri esas alınır. Bu değer, genel geçerli ortalama bir değer olarak kabul edilir. Piyasada bulunun simülasyon programlarının hepsi Albedo katsayısını 0,2 olarak hesaplamalarına dahil ederler. Hatta PV*Sol Premium programı bu Albedo katsayısını sizin belirlemenize de izin verir. Daha yüksek Albedo katsayıları, güneş ışığının daha çok yansıdığını ve dolayısıyla etrafın daha aydın olduğunu ve yayınık ışınımın arttığını ifade eder. Dünya’nın yüzeyinde en yüksek albedo oranına sahip olan cisimler arasında kar ve kum sayılabilir. En düşük albedo değerlerine ise yeni sürülmüş nemli topraklarda ve ormanlık alanlarda rastlanır.

Birkaç Albedo katsayısı örneği verecek olursak eğer;    

•    Asfalt zeminde kullanılması gereken Albedo katsayısı : 0,15
•    Ekilmemiş tarla için kullanılması gereken Albedo katsayısı : 0,26
•    Çakıl zemin için kullanılması gereken Albedo katsayısı : 0,18
•    Temiz yeni dökülmüş beton için kullanılması gereken Albedo katsayısı : 0,30
•    Taze kar örtüsü için kullanılması gereken Albedo katsayısı : 0,80 – 0,90
•    Eski kar örtüsü için kullanılması gereken Albedo katsayısı : 0,45 – 0,70

Yayınık ışınımı kullanılabilir enerjiye dönüştürmede ince film teknolojisi ile üretilen paneller kristal yapılı panellere göre daha etkindir. Ancak kristal yapılı panellerin ince film teknolojisi ile üretilmiş panellere nazaran öne çıkan diğer özelliklerinden dolayı piyasada daha fazla talep gören kristal yapılı paneller olmuştur. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte kristal yapılı panellerin yayınık ışınımdan daha iyi faydalanabilmesi için bifacial(çift taraflı) paneller üretilmiştir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneşin faydalarını okuyuculara anlatmaya devam edecek olan Çataklı Enerji, sektörde gelişmeye devam eden bu sistemlerin artılarını ve eksilerini tarafsız bir biçimde betimlemesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.
 

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 18:24
YORUM EKLE

Legrand

Vat

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını