banner1322
x

Bütünleşik yönetim anlayışı ön plana çıkacak

Koronavirüs sürecinin ekonomiye ve sektörlere olan etkisini değerlendiren AAC Yönetim Danışmanlık CMC-Genel Yönetim Danışmanı Ali Alper Çeltek, yaşanacak gelişmelerle ilgili öngörülerini paylaştı.

Bütünleşik yönetim anlayışı ön plana çıkacak
Robot Zirvesi

Koroanvirüs salgını süresince uzaktan erişimin gücü tümüyle keşfedildi. Çokuluslu ve kurumsal firmalarda zaten kullanılmakta olan "uzaktan erişim-çevrimiçi temas"la iletişimin kolaylığı ve gücü, daha genel anlamda keşfedildi. Özellikle yurt dışı ile iletişimin geliştirilmesinde bu kanaldan çok daha fazla istifade edilecek. Nakit Akışı Yönetimi ile Bütçe ve Tahminlerle gelecek planlama ve ön almanın önemi anlaşıldı. Geçmiş performans raporlaması ile alınan kararlar yerine gelecek öngörüleri ve tahminlerle proaktif yaklaşım daha fazla ön plana çıkacak. Örgütlü olmanın gücü bir kez daha keşfedildi; bu sayede mesleki ve sektörel odaların, birliklerin ve derneklerin fonksiyonu artacak. İşler yolunda giderken uygulanan "Fonksiyonel Yönetim" tarzının kriz zamanlarına uymadığı görüldü; bu kapsamda Yönetim Ekibi yaklaşımı ve departmanlar arası eşgüdüm ön plana çıkacak. Genel Yönetim Yaklaşımının ve koordinasyonun sağlanabilmesi için gereken noktalarda destek alınması ihtiyacı ortaya çıktı; bu konuya ilgi ve odak artacak. Dijital uygulamalar zaten ağırlığını hissettiriyordu. Bu süreçten sonra dijitalin varlığı ve etkisi hızlanarak ve geri dönüşü olmayacak bir şekilde artacak. İnsana dokunabilmenin önemi bir kez daha ve güçlü bir şekilde hissedildi. “İnsani, Vicdani ve İtidalli” yönetim anlayışı vurgusu artacak. "Zorunlu Alan/Saha Çalışması - Esnek Ofis Çalışması" dengesi hem yasal olarak hem de uygulamada düzenlenerek çalışma hayatında "yeni normal" oluşturulmaya çalışılacak. Hayat, sağlık, mesuliyet, borç-alacak gibi durumlar başta olmak üzere sigorta uygulamaları daha fazla gündeme gelecek ve yeni ürünler-fonlar oluşturulacak. Fuarların yerini "sanal-çevrimiçi buluşmalar" alacak. “Tekil Tüketiciye-Müşteriye” özel Pazarlama faaliyetlerinin önemi artacak. Teknolojik altyapı ile güçlendirilmiş CRM uygulamaları daha fazla önem kazanacak. Büyük Veri toplama ve Veri İşleme süreçlerine olan ilgi ve odak artacak. Yönetimde "Süreç"-"Sistem" yaklaşımı ve Bütünleşik Yönetim anlayışı ön plana çıkacak. Ürün, Pazarlama-Satış, Müşteri Memnuniyeti, Fiyat-Maliyet tanımlamaları yenileniyor, bir taraftan yeni zorunluluklar gelirken diğer yandan farklı beklentiler ve düzenlemeler ortaya çıkıyor. Oluşan yeni tanımlara uyum sağlayabilmek ve oluşacak yeni tanımlara göre de sürdürülebilirliği sağlamak için mevcuttaki pek çok sürecin ve uygulamanın tekrar masaya yatırılması, gözden geçirilmesi ve yeniden tasarlanması gerekecek.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 10:26
YORUM EKLE

Kontek

Aha MerusPower

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını