RÜZGÂR TÜRBİNLERİNE TEKNOLOJİK DESTEK RÜZGÂR TÜRBİNLERİNE TEKNOLOJİK DESTEK

Raporda enerji sektörünün karbozsuzlaşmasının sosyal ve ekonomik etkileri değerlendiriliyor ayrıca rapor, yaşanan bu dönüşümün istihdam üzerindeki etkilerini bölgesel düzeyde ele alıyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezinin hazırladığı ‘Adil Dönüşüm ve Bölgesel İstihdam: Türkiye için Politikası Seçenekleri’ raporu açıklandı. Raporda önemli başlıklar yer aldı. Bölgesel farklılıklar ve istihdam üzerindeki etkileri başlığında; enerji dönüşümünün etkilerinin bölgesel düzeyde farklılık göstereceğini vurguluyor. Özellikle, birden fazla sektörün yoğunlaştığı bölgeler ve bu sektörlerin dolaylı etkilerle birlikte bölge ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu küçük yerleşimler için özel yaklaşımlar önerisinde bulunuluyor. Ayrıca dönüşüm sürecinde, çalışanların yeni beceriler kazanması da çok önemli bir noktada. Rapor; teknik eğitim altyapısının geliştirilmesi ve gerekli teknik bilgiye sahip olan kişilerin istihdam edilebilirliğinin artırılması için çeşitli stratejiler sunuyor. Ek olarak, bölgesel faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması, dönüşüm sürecinin başarılı bir şekilde yönetilmesi için kritik bir önemde. Yayımlanan raporda, bu alanda istihdam teşvikleri eğitim programları ve sosyal desteklerin sağlanmasına dikkat çekiliyor. Yaşanabilecek bir istihdam kaybı için erken emeklilik ve diğer sosyal desteklerin sağlanması gerektiği belirtiliyor. Rapor, belirtilen bu politikaların etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ETS gelirleri ve uluslararası iş birlikleri dahil olmak üzere çeşitli finansal kaynakların geliştirilmesi gerektiği önerisinde bulunuyor. Yaşanan dönüşüm sürecinin tüm aşamalarında merkezi kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek, sivil toplum ve işveren kuruluşları ayrıca sendikaların dışında ihracatçı ve büyük ölçekli firmaların da sorumluluk alması gerektiği vurgulanıyor. 

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, raporda enerji dönüşümünün en fazla tartışılan konularından biri olan istihdamı adil dönüşüm çerçevesinde ele aldıklarını söyledi. Güllü, “Enerji dönüşümünün adil ve eşitlikçi bir şekilde yürütülebilmesi için etkilerin yoğun olarak hissedileceği bölgelerin saptanarak gerekli müdahalelerin merkezi ve bölgesel aktörlerin koordinasyonuyla yürütülmesi önemli. Bu açıdan veriye dayalı çalışmalar, sürece yön kazandırması ve destek olması açısından yararlı.” dedi.

Editör: Semra Çakmak