Endüstriyel Robot Sistem Entegratörlüğü

Son on yıl içerisinde endüstriyel alanda farklı sektörlerin robotlarla otomasyonunda çok önemli bir rol üstlenen endüstriyel robot sistem entegratörleri, ülkemizde her geçen yıl kendilerini daha da kanıtlamaya başladılar. On yıl önce sanayideki birçok firmanın uzaktan endüstriyel robotlu otomasyon videolarını izlemekle yetindikleri sistemler, rekabet edebilme olanağı için artık bir ihtiyaç haline geldi. Kaliteli ve yüksek üretim kapasitesinin gerekli olduğu ileri sanayi üretim ve montaj hatlarında robotlu sistem uygulamaları artık olmazsa olmaz bir zorunluluğa dönüştü. Özellikle pandemi dönemi sorunlarını eklediğimizde, fonksiyonel otomasyon sistemlerinin işlevselliğinin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Gelişen ihtiyaçlara göre sahada robotlu hat kurulumu ve devreye alma işlemleri için hızla yayılan endüstriyel robot sistem entegratörleri, başta büyükşehirler olmak üzere, Anadolu’nun her yanına yayılmaya başladı. CNC operatörlüğü gibi, robot programlama ile ilgili temel uygulamaları yapan robot operatörlüğü de hızla önem kazanan meslekler arasında yerini aldı. Bu alanda o kadar kabiliyetli operatörlerle karşılaşmaya başladık ki, neredeyse gözü kapalı olarak robot el terminali üzerinden çevrimiçi robot programı yapabilen operatörleri çevremizde fark etmeye başladık.

Sahadaki ihtiyaçlar, endüstriyel robot sistem entegratörlüğünü de farklı bir yöne doğru sürüklemeye başladı. Artık sadece endüstriyel robotu çevrimiçi programlamak değil, aynı zamanda çevrimdışı bir simülasyon programı üzerinden işletilmesi de zorunlu olmaya başladı. Başta görüntü işleme sensör sistemleri olmak üzere, robot üstü sensör sistemlerinin yapay zeka algoritmaları ile kullanılması birçok sektörde ürün değerinin artırılmasında büyük önem taşımaya başladı. Bazı sektörlerde daha da ileriki aşama olarak robotlu kaynak operatörlüğü ile robotlu kaynak parametrelerinin uzaktan sisteme girilerek torç açısı, kaynak akımı, kaynak voltajı, kaynak teli besleme ve kaynak hızının simülasyon üzerinden belirlenmesini gerekli hale getirdi. Hatta robotlu kaynak uygulamalarında, temel kaynak bilgisi ile kaynak yapılacak malzemenin çeşidini, malzeme kalınlığını, üretim hızını, kaynak yapılacak parçanın tasarımını, kullanım alanını ve üzerine etki eden yükleri dikkate alarak kaynak parametrelerinin uygulanması ön plana çıktı.

Sonuç olarak, endüstrinin her alanında seri, kaliteli, standart üretim ve montaj işlemleri için endüstriyel robot sistem otomasyonuna geçilmesinde kalifiye ve iyi yetişmiş robot operatörlerine daha fazla ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, robot entegratörlüğü yapısı içerisinde yer alan mühendislerin disiplinler arası sistem entegrasyonu yapabilecek mekatronik mühendislerinden oluşması, yenilikçi robotik sistemlerin endüstriye kazandırılmasında büyük katkı sağlayacaktır. Teori ve uygulamayı birleştirerek sahadaki sorunlara ileri robotik çözümler sunabilecek mekatronik mühendislerinin, endüstriyel robot entegratörlüğünü sanayide yeni bir Ar-Ge alanına çevirebileceklerini değerlendiriyorum. Robotik sistemler alanında sahada kazanılan tecrübe ve yetişmiş insan gücünün, ilerleyen yıllarda yerli robotik sistemlerin geliştirilmesine büyük katkı sunacağını düşünüyorum.

Önümüzdeki aylarda dijital çağın yeni normalinde, robotik sistemlerin yapısını değiştirecek yenilikçi gelişmeleri sizlerle paylaşmak üzere, hepinize inovatif robotik çözümlerle dolu sağlıklı bir ay diliyorum.

YORUM EKLE
Dergiler