Endüstride Dijital Dönüşüm

Endüstride ve insan hayatında dördüncü sanayi devrimi veya dijital dönüşüm olarak adlandırılan gelişmelerin her geçen gün farklı bir etkisini görüyoruz. Otonom robotlar, makinelerin interneti, eklemeli imalat, yeni nesil akıllı sensörler, yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim, artırılmış ve sanal gerçeklik gibi dijital teknolojiler ve ürünler işletmelerin ayakta kalma ve rekabet edebilme koşullarını da değiştiriyor. İşletmelerin damarlarına nüfuz eden dijital dönüşümün iş gücü, makine, malzeme, enerji gibi işletme girdilerinde maliyet avantajı sağlarken aynı zamanda kalite ve esnek üretim olanaklarını da beraberinde getirdiğini gözlemliyoruz.
İmalatın dijitalleşmesi ile birlikte imalat sanayinde ürünün tasarımından nihai ürün haline gelmesine kadar her aşamanın kontrol edilebildiği yapısal dönüşüm başlamıştır. Bu dönüşüm eklemeli (katmanlı) imalatı dördüncü sanayi devriminin en önemli ana bileşenlerinden biri haline getirmiştir.

• • •

Dijital dönüşüm, dünyanın en eski imalat sektörlerinden biri olan döküm sektöründe parça tasarımından döküm simülasyonuna, numerik olarak gerçekleştirilen termal analizlerden kalıp ve maça tasarımına kadar her aşamada ve alt proseslerde teknolojik dönüşümü de hızlandırmıştır. Bu alanda, endüstriyel robotların kullanımı artan rekabet koşulları içerisinde artık bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Tasarımı yapılan ürünlerin dökümhanelerde başta alüminyum ve dökme demir olmak üzere bronz, çelik, magnezyum, bakır ve çinko gibi metaller kullanılarak imalatı sağlanmaktadır. Dökümhanelerde kullanılan robotlar, yüksek sıcaklık, gürültü ve ortamdaki kimyasallar gibi insan için çok zorlu koşullarda gerçekleştirilen üretimin esnekleştirilmesinde ve çevrim zamanının azaltılmasında önemli rol oynamaktadır. Endüstriyel robotlar prosesler arası taşıma, ergiyik karıştırma ve paletlemeye ilave olarak döküm sektörünün otomasyonunda üretim sonrası çapak alma, zımparalama veya polisaj gibi yüzey temizleme işlemleri ve kalite kontrolde önemli görevler üstlenmektedir.

Önümüzdeki aylarda farklı sektörlerdeki dijital dönüşümü paylaşmak üzere, hepinize inovatif robotik çözümlerle dolu keyifli yeni bir ay diliyorum.

YORUM EKLE
Dergiler