Ürün ve hizmetlerin sağlanmasında, kullandığımız enerji miktarın azaltılmasına enerji verimliliği diyoruz. Endüstri dünyasının odak noktasına yerleşen verimlilik konusu hakkında birçok ülke farklı ve yararlı çalışmalar yapmaya devam ediyor. İleriye dönük olarak hazırlanan verimlilik projeleri tam olarak uygulanabilirse çevresel ve ekonomik olarak yenilenen ve iyileşen bir düzen sağlanmış olacak. Bu noktada uygulanabilir projeler üretmek yasalarla ve kurulan sistemle yenilenebilir enerjiyi desteklemek önem arz ediyor ayrıca fosil yakıtların kullanımım minimize edilmesi de bu sürecin en önemli destekçilerinden.

TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ

Enerji sağlarken güvenilir ve erişilebilir olması en önemli konuları oluşturmakta. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım durumu, bu alanda kullanılan teknolojinin geliştirilmesi ayrıca enerji teminine özel yatırımların hayata geçirilmesi öne çıkmakta. Enerji konusu sanayi ile sıkı sıkıya bağlı olduğu için devlet politikalarının büyük bir kısmını oluşturuyor, enerji alanında bu duruma bağlı olarak komplike yöntemler geliştirilmekte hem enerji kaynaklarının kullanımı hem de verimliliğin tam olarak sağlanabilmesi için kamusal alandan da destekler yürürlüğe konuluyor.

Hem bireysel hem de işletmeler açısından teknolojik gelişmeler hayatımızın temel noktası olmuş durumda. Teknoloji olmadan günlük rutinlerin veya işletmelerin üretim yapması artık olanaksız durumda.  Enerji her şeydir diyebiliyoruz.

Satış Müdürü Mehmet Özenbaş; teknolojik gelişmelerin enerji verimliliğine etkisini değerlendirebilir misiniz?

Bu konu hakkında şunları söyleyebilirim; Teknolojinin ilerlemesi ile günümüzde artık geçmişe yönelik birçok sistem değişti. Teknoloji önlenemez bir gelişme gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Gelişmelere en güzel örneklerden biri ise şu; GSM hatlarının veriyi taşımada ileri teknolojiye ulaşmış olması. Enerji santrallerinin, fabrikaların, enerji verimliliğinin izlenebilmesi çok farklı noktalara geldi.

Peki Organize Sanayi Bölgeleri’nde Yenilebilir Enerjinin kurulum aşamaları üzerine neler söyleyebilirsiniz?

Öncelikle organize sanayi bölgelerinin kuruluş amacından bahsetmek istiyorum. Sanayi bölgelerinin kuruluş amacı üreticilerin, daha rahat üretim yapabilecekleri alanlarda devlet veya özel OSB’lerde yol veya aydınlatma olsun diyelim tamamının elektrik giderlerinin maliklerle birlikte karşılandığı bir üretim alanı yaratmak. Güneş enerji sistemlerinin organize sanayi bölgesi içinde kullanılması çok önemli ki orada bulunan işletme sahipleri de bu yatırımı yapabilirler. Şöyle bir bilgi vermek isterim; Sanayi Bakanlığı verilerine göre OSB’lerdeki çatı alanı 30 milyon metre kareyi kapsıyor, 30 milyon metre karenin 3 katı kadar da yan sanayi olarak hizmet veren fabrikalar ve imalathaneler var. Yani toplamda 120 milyon m2 bir alandan bahsediyoruz.  Kabaca bir hesap yaparsak 120 milyon m2’lik alanın tamamını değil de yarısını yani 60 milyon m2 kullanıyoruz diyelim burayı da bir modülün alanına bölerek hesap ettiğimizde 12 bin megavatlık tesis eldesi mümkün. Hesapta %40’lık hata payı olduğunu varsaysak bile 8 GW’lık bir çatı üzeri güneş santrali kurulumu Türkiye’de sadece organize sanayi bölgelerinde ve bunlara hizmet eden yan sanayinin içerisinde olan tüketimle aynı noktada, şebekeyi yormayan santraller yapmak mümkün.

Bu konu üzerinde ilerlersek GES kurulumunu zorlayacak nedenlerden bahsedebilir misiniz?

Sulu radyant paneller ile yüzde 30 enerji tasarrufu Sulu radyant paneller ile yüzde 30 enerji tasarrufu

Birinci olarak şunu söyleyebilirim; GES kurulumu yapacak tesisin, çatı statiği önlemini almış olması gerekir. Olması ihtimal her duruma karşı bir projelendirme yapmalısınız. İşletmenin iç elektrik tesisatının kurulacak GES ile senkron olarak çalışması gerekir. Bu durum sağlanabilirse tesis içerisinde güneş enerji sisteminin doğru çalışmasını sağlayabilirsiniz. Verimliliği sağlayabilmek doğru projelendirmeye bağlı. Ayrıca şu bilgiyi de paylaşmak istiyorum Güneş enerji sistemi kurmak istediğinizde bağlı olduğunuz elektrik kurumunda lisansız elektrik üretimiyle ilgili bilgilendirmeye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Başvuruyla ilgili bütün sürece dair bilgi edinebilirler. Ek olarak yaptığınız başvuru işletmenin tüketimine uygun olmalıdır.

Önemli olan başka bir konuda güneş enerji sisteminin maliyet açısından işletmeye yansıması. Güneş enerji sistemi kendini ne kadar zaman da öder? Bu konuda hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bu konuda kuracağım ile cümle yenilenebilir enerji kaynaklarının oranını artırmamız gerektiğidir. GES’i devreye aldığınız ilk gün diyorum peki bunu neden söylüyorum hemen açıklayayım. Güneş enerjisi üretmeye başlayan bir fabrika global olarak farkındalık kazanıyor, ekolojik üretim farklılığı oluyor ayrıca fiyat farklılığında ürün ve hizmet maliyetinden olan kısmını kendi makinesinden karşılıyor. Tabi üretim tesisinin de maliyetini ödemiş oluyor. 

Editör: Semra Çakmak