“DÜNYADA İLK 3’E GİRMEK YOLUNDA HEDEFİMİZE İLERLİYORUZ”

Doruk Yönetim Kurulu Üyesi ve ProManage Corporation Genel Müdürü Özden, geride bıraktığımız yılı değerlendirdi, dijital dönüşümün işletmeler için önemine dikkat çekti.

“DÜNYADA İLK 3’E GİRMEK YOLUNDA HEDEFİMİZE İLERLİYORUZ”
Endüstrideara

Doruk Yönetim Kurulu Üyesi ve ProManage Corporation Genel Müdürü Aylin Tülay Özden, ABD’deki ProManage Smart Manufacturing Solutions Corp.’un operasyonel faaliyetlerine 2021 yılında başladığını ifade ederek, “Bu gelişmenin bizi hızlı bir şekilde ‘Dünyanın ilk 3 MES üreticisi arasında olmak’ hedefimize yaklaştıracağına da inanıyoruz.” diyor.

Aylin Hanım, 2021 yılını gerek sektörünüz gerekse firmanız açısından değerlendirebilir misiniz?

Dünya, 2021 yılında yeni normalin kurallarına göre yaşamayı öğrenmeye başladı. Yeni normalde alıştığımız iş yapış şekilleri, üretim modelleri en önemlisi de üretim yönetim sistemleri büyük oranda değişime uğradı. Bu değişim, sektörümüz ve şirketimiz açısından yeni gelişmelerin ve üretim yönetimini dijitalleştiren sistemlere olan talebin yükselişe geçmesini sağladı. Özellikle de uzaktan kontrol, şeffaf yönetim ve manipüle edilmeden işlenen doğru verilerin sanayiye olan kazanımını fark eden şirketler sayesinde çok ciddi bir haraketlilik yaşandı. Pandemiyle birlikte giderek daha fazla önem kazanan esnek ve mobil olma, denetlenebilirlik ve izlenebilirlik gibi parametreler, dijital teknolojiler sayesinde sanayinin her katmanına daha hızlı entegre edildi. Bu ivmenin yeni dönemde de katlanarak devam edeceğini düşünüyoruz. 

Biz Türkiye’deki dijital dönüşüm pazarında önemli atılımlar gerçekleştiren bir teknoloji şirketi olarak, 2021 yılı boyunca firmalara dijital dönüşüm alanında mentorluk yapmaya devam ettik. Otomotiv, beyaz eşya, plastik, ilaç, kimya, gıda ve ambalaj başta olmak üzere pek çok farklı sektörde üretim operasyonlarının yönetimini dijitalize etmeyi sürdürdük. Yakın zamanda hayata geçirdiğimiz ve hem yurt içi hem de yurt dışı pazarında faaliyetlerine başladığımız IoT Tabanlı MES MOM Üretim Yönetim Sistemi ProManage Cloud ile sektöre önemli bir yenilik kazandırdık. ProManage Cloud’u KOBİ’lerin hem global rekabet yapısına dahil olması hem de makro büyüme elde etmesi için dijitalleşmeleri önündeki engelleri kaldırmak amacıyla geliştirdik ve aldığımız geri dönüşlerden dolayı da çok mutluyuz. 2017 yılında kurulan Amerika’daki ProManage Smart Manufacturing Solutions Corp. isimli şirketimizin operasyonel faaliyetlerine 2021 yılında başladık. Bu gelişmenin bizi hızlı bir şekilde “Dünyanın ilk 3 MES üreticisi arasında olmak” hedefimize yaklaştıracağına da inanıyoruz. 

Son dönemde Ar-Ge alanında yaptığınız çalışmalar nelerdir? 2022’de Ar-Ge faaliyetleriniz kapsamında neler planlıyorsunuz?

Türkiye’nin sanayide dijitalleşme alanındaki ilk Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirmiş bir teknoloji şirketi olarak, araştırma ve geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz akıllı ve dijital üretim yönetimi sistemleri ile üretim planlama, üretim izleme, üretim performans takibi, duruş analizi ve kayıp analizi yaparak işletmenin kayıplarını bulma ve yok etme fırsatı sunuyor en önemlisi firmaların kağıtsız işletmelere dönüşmesine yardımcı oluyoruz. Tamamen sanayi ekosisteminin ihtiyaçları göz önüne alınarak titiz bir Ar-Ge çalışması sonucunda hayata geçirdiğimiz ProManage Cloud teknolojimizi endüstri dünyasıyla tanıştırdık. Dijitalleşmenin önündeki birçok engeli ortadan kaldırarak KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerini kolaylaştıran bu teknoloji ile firmaların tüm dünyada artış gösteren üretim yönetimini uzaktan yaparak verimli ve kârlı üretime devam etmelerini desteklemeyi hedefliyoruz. 

Aynı şekilde ProManage Computer Vision ile sanayide dijitalleşme hareketine hız kazandırdık. Görüntü üzerinde sayısal veya sembolik olarak bilgi üretmek için sayısal görüntüyü oluşturma, işleme, analiz etme ve anlamlı hale getirme yöntemi olan Computer Vision, bağımsız olarak ya da bir MES'e entegre şekilde çalışabiliyor. Yapay zeka ve makina öğrenmesi teknikleriyle kamera görüntülemesinin anlamlandırılmasını sağlayan bu sistem işletmelerin; ürün ve operasyon sayma, ürün kimliklendirme, manuel montaj gibi noktalarda operasyon adedi süresi ölçmesini, kalite kontrol ve montaj hattı boyunca ürün ve kalite uygunluğunu doğrulayabilmesini sağlıyor. Yeni dönemde yapay zeka destekli bu teknoloji ile işletmelerinin karar destek sistemlerini güçlendirmek isteyen yatırımcılara ulaşmayı istiyoruz. 2022 yılında ise yürüteceğimiz Ar-Ge çalışmalarıyla yeni teknolojiler geliştirmeyi, KOBİ’ler ve diğer işletmelere katma değer sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz.

ProManage ile firmaların kazandığı en temel verimlilikler nelerdir? Başarı kriterlerini nasıl ölçümlüyorsunuz?

ProManage; IoT, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanan, üretim işletmelerinde üretim yönetimine ilişkin tüm operasyonların dijital araçlar ile yönetimi için uluslararası standartlarda tasarlanmış Türkiye orijinli bir akıllı üretim yönetimi sistemi. ProManage ile işletmelerin dijital dönüşüme geçirilmesi ortalama 4 ila 8 hafta sürüyor. Esas amacımız, üretim yönetimine dair süreçleri dijitalize ederek sanayiye katma değer sağlamak. Bunu ise işletmelerin kendilerini sürekli ve otomatik olarak geliştirebilmesini sağlayarak yapıyoruz. İşletmelerin dar boğazlarını, zayıf yönlerini, gelişime açık noktalarını sürekli olarak gösteren ve bu açıkların iyileştirilmesi için işletmeyi uyarı mesajları ve farklı yollarla bilgilendiren bu sistem, firmalara akıllı bir vizyon kazandırıyor. 

Doruk imzası taşıyan ProManage, işletmelerde üretim planlamadan sevkiyata kadar tüm üretim, kalite test, bakım yönetimi konulu operasyonların ISO 16949’a uygun şekilde ve ISA 95 standardında tarif edildiği şekilde yönetilmesini sağlıyor. Aynı zamanda operasyonları anlık olarak takip ederek belli kriterlere göre yetkililere sürekli geri bildirimler sunduğu için daha iyi organize olan işletmede ciddi miktarda verimlilik artışı oluşuyor. İşletmede normalde fark edilmeyen hız düşümü, duruş, arıza, bekleme ve kalite kayıplarının nedenleriyle birlikte görünür olmasını ve analizler yapılarak kök nedenlerinin tespit edilmesi yoluyla bu sorunların giderilmesini sağlıyor. Bu sayede işletmelerde üretim hızlanıyor, üretim miktarı artıyor, kayıplar azalıyor ve maliyet ciddi oranda düşüyor. ProManage’ın yapay zeka uygulamaları ise fabrikaların gelecekte neler olabileceğini kestiren, yani kestirimci algoritmaların temelini oluşturan altyapıya geçişini sağlıyor. Tüm bunlar sanayicilere yaklaşık 2 ay sonunda yüzde 20’ye varan oranlarda verimlilik artışı görme imkanı sunuyor. 

Dijital dönüşüm yatırımı yapmayan, akıllı fabrikaya dönüşmek için adımlar atmayan firmaları gelecekte neler bekliyor?

IoT ve dijital altyapılar, yerleşik iş modellerini saf dışı bırakacak kadar etkili bir itici güç oluşturuyor. Dijital çözümlerle Ar-Ge çalışmalarını daha aktif hale getiren sanayiciler, bu çözümleri saha içine entegre ettiklerinde neredeyse sıfır hata ve maksimum verim kazanımı elde ediyorlar. Dolayısıyla yeni endüstri çağında geleneksel yöntemlerle devam etmek ve global rekabet yapısı içinde var olmak mümkün değil. Çünkü dünya çok büyük bir hızla değişiyor ve tüketici beklentileri giderek daha fazla kişiselleşiyor. Bu noktada çok daha esnek ve akıllı sistemler bir seçenek olmaktan çıkıyor. Yeni iklimde dijital ekosisteme entegre olmayan firmaların tüketici beklentilerini karşılaması zor görünüyor. Dünyadaki birçok üretim merkezinin akıllı fabrikaya dönüştüğü düşünüldüğünde ise, dijital dönüşüm yolculuğuna başlamayan şirketleri riskli bir geleceğin beklediğini söyleyebiliriz. 

Firma olarak Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisi ile başlayan süreci yoğun fuar katılımı ile tamamladınız. Fuar katılımlarının sağladığı faydaları ve katıldığınız fuarların çıktılarını paylaşabilir misiniz?

2021, fiziksel ve online fuarların bir arada olduğu hibrit bir organizasyon deneyimi yaşadığımız farklı ve yeni bir yıl oldu. Özellikle, son dört ayda çok yoğun bir tempo geçirdik. Başta Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi olmak üzere pek çok farklı fuarda yer aldık. Dijitalleşme tecrübelerinin endüstrinin her katmanına yayılması için sektör temsilcilerini altıncı kez “Doruk’ta Buluşma” etkinliğimizle bir araya getirdik. Hem tecrübe ve bilgiyi paylaşmak hem ürün ve teknolojilerimizi birebir anlatmak hem de yeni iş birlikleri için ticari temaslarda bulunmak çok değerli ve etkiliydi. Büyük veya küçük ölçekli tüm firmalara rehber olmak amacıyla gerçekleştirilen ve potansiyeli yüksek katılımcı profili ile sektördeki her paydaş için büyük fayda sağlayan bu fuarların, endüstrimizin gelişmesi adına çok kıymetli olduğunu söyleyebiliriz. Fuarların aynı zamanda yeni iş alanları yaratarak ülkelerin küresel iş ve yatırım çevresini geliştiren güç olduğu bilinen bir gerçek. Dijital dönüşümün bir seçenek olmaktan çıkıp zorunluluğa evrildiği bu süreçte, fabrikaların ihtiyaçlarına cevap veren çözümlerimizi dünyanın her yerinden gelen sanayicilerle buluşturmak aynı zamanda hem markamız hem de ülkemiz adına büyük bir ekonomik etkileşim sağlıyor diyebiliriz.

Doruk’un 2022 yılı hedef ve projeksiyonları nelerdir? Yeni yılda pazara sunmayı planladığınız yeni ürün ve çözümler var mıdır? Gelecek dönemde yurt dışı yapılanmanızda hangi yenilikler olacak?

2022 yılında ProManage ile daha fazla sanayiciye ulaşmak ve KOBİ’lerin dijitalleşme hızına ivme kazandırmak istiyoruz. Bunun için sanayinin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik edecek yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edecek, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerine yönelik yatırımlarımızı artıracağız. Gelecek dönemde tüm Avrupa ülkelerine ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu noktadaki en temel hedefimiz, dünyaya yayılmak ve üretim yönetim sistemleri alanında Türkiye’den çıkan öncü bir teknoloji markası olmak. ProManage olarak Amerika’da yerel üretim endüstrisini dijitalleşme yolu ile güçlendirme amacı ile kurulan DMDII'ın (Digital Manufacturing Design and Innovstion Institute) yeni adı ile MxD-R&D’nin partnerlerinden biriyiz. Devam eden “Manufacturing IT” projelerinde konsorsiyum üyesi olarak Ar-Ge çalışmalarımızı son hızla sürdürmeyi planlıyoruz. Dünyanın ilk 3 MES üreticisi arasında olmak hedefimize ulaşmak için temaslarımız devam edecek. Özellikle de üretim yönetim sistemleri alanında ortak projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
 

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2021, 18:53
YORUM EKLE

Huawei

Halıcı

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını