OACON’DAN 3D VGR UYGULAMALARI OACON’DAN 3D VGR UYGULAMALARI

Endistek Kurucu Ortağı Erdem Şahin Robot Yatırımları Zirvesi’nde öne çıkarmayı planladığınız ürün ve uygulamalardan bahsetti. İşletme verimliliği üzerine genel bir dikkat çekmek istediklerini vurgulayan Erdem Şahin, “Özellikle çok daha önde bir konu olan enerji verimliliği ile doğrudan ilişkili ama bir o kadar da alt konuları içeren bir bütünden bahsetmek istiyoruz. Çünkü enerji kaynaklarımızın sınırlı olmasının yanında, daha sürdürülebilir bir çevre hedefi çizildiği ve devletler arası politikalarla desteklendiği bir alanda, enerji maliyetlerindeki artışın rekabet gücü üzerinde etkisi yadırganamaz. Elbette bütünü hedeflemeli ve alt metotları belirlemeli. Bu noktada bir yol haritası çıkartacak ve sizi yönlendirecek doğru teknolojinin kullanılmasından bahsedeceğiz. Kullanılacak ve kullanılmasında ısrar edilecek doğru bilimsel yaklaşımların, zaman içinde alışkanlık edinilmesi ile nelerin siz farkına varmadan iyileştiğinden bahsedeceğiz.

Bu noktada endüstriyel işletmelerde enerji verimliliğinin önemi, her alanda daha da artmakta olup I-Andon uygulamamız ile işletmelerin insan iş gücü ve diğer kaynaklara ne yönde etki edebildiğini ve maliyetlere, rekabet gücüne nasıl etki ettiğini ve bunu nasıl verimli hale getirdiğimizi göstermeye çalışacağız. Farkındalık oluşturmaya ve bizlerin de bu etkinlik ile farklı görüşler ve yüzler ile tanışarak farkındalığımızın artmasını hedefleyeceğiz.

I-Andon uygulamamızın genel çerçevesini çizmek gerekirse, çok katmanlı mimarisi sayesinde temel işlevlerin üzerine, firmalara özel geliştirilen yeni özelliklerle hızlı çözüm sunabildiğimiz bir yapısal mimariye sahip.  Gerçek zamanlı olarak üretim alanlarının izlenmesine ve raporlanmasına izin verir. Üretim süreçlerinde yer alan verileri toplayıp analiz etmek için ihtiyaç duyulan tüm araçları tek bir noktadan sunar” diye konuştu.

ROBOTLU ÜRETİM HAYATIMIZIN BİR PARÇASI

Erdem Şahin, robotlu üretimin çoktan hayatımızın bir parçası halini aldığını ve endüstride projelerde aktif olarak yer aldığını dile getirdi. Özellikle montaj ve proses makinelerinde çok sık kullanıldığını ifade eden Şahin şöyle konuştu: “Firmaların verimli ve kaliteli robotik çözümler aradığı noktada, kamera uygulamalı çözümlerimiz ile hizmet vermekteyiz. I-Andon ile entegre bu çözümlerimiz, robotlu üretim süreçlerini ve kalite kontrol noktalarını anlık izleyebiliyor, geriye doğru tüm süreçlerin incelenmesine imkan sağlıyor.

Yapay zekâ, organizasyonların yönetim ve iş modellerinde devrim yapmak için başvurulan en etkili teknoloji haline geldi.  Biz de yeni dönemde, üretimi izlemenin yanında “Akıllı Üretim” ile üretim süreçlerini iyileştirebilecek ve verim artışına önemli ölçüde destek olacak çözümler üzerine yoğunlaştık. Yapay zeka modellerini I-Andon ile entegre ederek, yeni teknolojileri daha etkin kullanmak hedeflerimizi oluşturacak.”