Sektörün liderleri ''Enerjide verimlilik'' diyor.

Enerjide dışa bağımlılığının azalması ve bu sektördeki cari açığın kapanması için 2018 adımlarını planlayan şirketler; endüstri tesisleri ve binalarda hassas olunması gerektiğinin altını çiziyor. Piyasanın liderleri; belirlenen tedbirler sayesinde 2023'e kadar 150 milyar lira kaynak oluşturup yılda 6,5 milyar TL tasarruf hedefliyor.

Sektörün liderleri ''Enerjide verimlilik'' diyor.
Enerji Zirvesi

ENERJİ TÜKETİMİNİN %25'İNİ SANAYİ OLUŞTURUYOR.''

Mehmet Ceylan

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan

Dünyada tartışılan en önemli konu başlıklarından birinin enerji verimliliği geliyor. Binalarda enerji verimliliği artık çok önemli. Son rakamlara göre toplam enerji tüketimi içinde binalarda, konutlarda ve işyerlerindeki enerji tüketiminin sanayideki enerji tüketimine neredeyse denk geliyor. Toplam enerji tüketimimizin yaklaşık yüzde 25’ini konut ve ticaret, yüzde 25’ini ise sanayi oluşturmaktadır. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. İthalatımız içinde enerjinin büyük bir payı bulunmaktadır. Enerji tüketiminin büyük bölümünü ithalat ile karşılıyoruz. 2014 yılında toplam ithalatımız 242 milyar dolar iken enerjinin toplam ithalat içindeki payı 55 milyar dolarlardaydı. 2017 rakamları henüz açıklanmadı ama toplam rakamların yüzde 235 milyar dolar olarak, enerjinin toplamdaki payının yaklaşık 38 milyar dolar ile yine yüzde 20’ler seviyesinde olmasını bekliyoruz. Bu rakamlar cari açığımız açısından çok büyük önem arz ediyor. Bugün eğer enerji bağımlı bir ülke olmaktan kurtulsak cari açığımız olmayacak. Artıya geçecek durumdayız. Ülke genelinde enerji verimliliği konusunda gerekli duyuruların yapılması, ısı yalıtım uygulamalarıyla ilgili kılavuzlarla binalarda enerji verimliliği konusunda farkındalığın arttırılması gibi çalışmalar yürütmekteyiz. Bu tedbirlerin tüm binalarımızda uygulanması durumunda ülkemizin toplam enerji ihtiyacının yüzde 15 civarında azaltılması beklenmektedir. Bu çok büyük bir orandır.”

2020'YE KADAR ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMAK GEREKİYOR”

Adnan Ersoy Ulubaş

Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Ersoy Ulubaş

Enerji tasarrufu tedbirleri ile elde edilecek kaynağın var olan enerji kaynaklarında daha fazla olacak. Alınacak tedbirlerle 2023 yılına kadar 150 milyar lira kaynak oluşturmayı hedefliyoruz. Sanayide alınan tedbirler ile yılda 6,5 milyar TL tasarruf ediliyor. “Enerji Verimli Bina” projesi ile enerji tasarrufu konusunda önemli bir adım atıldı. 2020 yılına kadar tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi alması gerekiyor. Biz bunun bir zorunluluk olarak değil, bilinçlendirme çalışmalarıyla tasarruf için alınmasını hedefliyoruz.”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan

''ENERJİ VERİMLİLİĞİ, ÇEVRESEL VE EKONOMİK BİR KAZANÇTIR''

Üretim miktarını, kaliteyi ve toplumsal refahı düşürmeden, kaliteli bir enerji verimliliği sağlamak istiyoruz. Ulusal Enerji Eylem Planı ile hükümetin 15 yılda 30 milyar dolar enerji tasarrufu hedefliyoruz. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için sanayiciye de büyük görevler düşüyor. Sanayide kullanılan enerjinin sadece elektrik enerjisi olarak algılanmaması gerekiyor. Üretim mekanlarında kullanılan her enerjinin doğal ve yerinde sağlanmasına önem verilmeli. Gelişen teknoloji ile üretimde akıllı şebekelerin kullanılmasının enerji tasarrufuna önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Enerjinin verimli kullanımı, sadece sanayi için değil, ülke ekonomisi için de milli bir mesele olarak görülmeli. Enerji verimliliğini en önemli enerji kaynağı olarak görüyoruz. Enerji verimliliğini katlanmamız gereken bir bedel değil, çevresel ve ekonomik bir kazanç olarak görüyoruz.”

Murat Karagüzel

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel

KAYIP KAÇAK ORANI YIL BAZINDA AZALIYOR”

Enerjinin gereği kadar ve bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için bölge halkımızı, özellikle yarının büyükleri çocuklarımıza enerji verimliliğinin önemini anlatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kışın ısınmak için, yazın soğutmak için elektrik kullanmayı tercih edenler hem doğal kaynakların tüketilmesine, hem ülkemizin ekonomisine, hem de başka insanların haklarına aldırış etmeden sorumsuz bir davranış ortaya koymuş oluyor. Biz bölgemizdeki insanların, bu konudaki sorumluluklarını daha fazla üstleneceklerine inanıyoruz. Yıllık ortalama elektrik tüketimi 22 milyar kilovat saat dolayında olan bölgede, özelleştirmeden bu yana gerçekleştirilen yaklaşık 1,2 milyar liralık yatırımla birlikte kayıp kaçak oranı yıl bazında düzenli olarak azalıyor. Dicle Elektrik’in 2018’de yapacağı 400 milyon liralık yatırımla toplam enerji yatırımı bu bölgede 1,6 milyar lirayı bulacak.”

''166 KAMU BİNASINDA ETÜT ÇALIŞMASI YAPILDI.”

Ferdi Erdoğan

Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan

Enerji ihtiyacının yüzde 75’inin ithalat yoluyla karşılandığı ülkemizde, enerji tasarrufuyla cari açığın düşürülmesini sağlayabiliriz. Türkiye’de enerji verimliliğinin hızla yaygınlaşması için kamu, özel sektöre örnek olmalı. Yüksek gibi görünen yatırım maliyetini kısa sürede karşılayan enerji verimliliği uygulamalarıyla, mevcut binalarımızda uzun yıllar enerji tasarrufu elde etmemiz mümkün. Enerji Performans Sözleşmeleri; enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerji projeleri sayesinde elde edilen maliyetteki azalmaları kullanarak, bu tür projeleri finanse edebilmek için sermaye oluşturmayı sağlayan bir finansman yöntemidir. Dünyadan örneklere bakacak olursak; Almanya’da enerji performans sözleşmelerinin %75’i, ABD’de ise %82’si kamu tarafından uygulanıyor. Enerji Bakanlığı tarafından Türkiye’de toplam 166 kamu binasında enerji verimliliği ile ilgili etüt çalışmaları yapıldı. Yapılarda aydınlatma, ısıtma, soğutma, yalıtım ve enerji üretimi gibi alanları kapsayan bu çalışmanın sonucuna göre; 26 hastane, 72 okul, 13 yurt, 8 üniversite, 36 idari bina, 8 havaalanı, 3 cezaevinin enerji verimli hale getirilmesi için toplam 180 milyon 493 bin TL’lik yatırım yapılması gerekiyor. Bu yatırımla elektrik ve ısı verimliliği ile yılda 54 milyon 425 bin TL’lik tasarruf elde ediliyor. Böylece yatırım maliyeti sadece 3.3 yılda karşılanabiliyor”

KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMI ÖNEM KAZANIYOR.”

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu

Mitsubishi Electric olarak; toplumun karbon salımını düşürmeye, geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratmaya, biyolojik çeşitliliğe saygı duyarak doğaya uyum sağlamaya ve çevre bilincini artırmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre dostu binalar, tesisler ve alt yapı projelerinin iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri için iddialı bir çözüm ortağıyız. Dünyada mevcut kaynakların en etkili ve verimli şekilde kullanılması gittikçe daha çok önem kazanıyor. Özellikle sanayide enerji kullanımının, üretimde ve üretim standartlarında bir düşüşe neden olmadan azaltılması gerekiyor. Mitsubishi Electric olarak enerji verimli ve çevreci fabrika otomasyon ürünlerimiz ile Türk sanayisinde yüksek katma değer yaratıyoruz. Türkiye’de çevreci, kullanıcı dostu ve uzun ömürlü otomasyon çözümlerimizle işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz. Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı tanıyoruz. Konut, ofis ve endüstriyel klima sistemleri alanında sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye dost bir yaklaşımla Avrupa standartlarına uygun maksimum enerji tasarrufu sağlayacak sorunsuz bir performans sunmayı hedefliyoruz. Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece markamızın asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme teknolojimizle de yüksek enerji tasarrufu sağlıyor ve karbondioksit salımını azaltıyoruz. Mitsubishi Electric’in 100’üncü yıldönümü olan 2021 yılına doğru ilerlerken uzun dönemli çevresel yönetim vizyonuna göre hareket ediyoruz. 2021 hedeflerimiz paralelinde ürün kullanımından kaynaklanan karbondioksit salımını 2001 mali yılına kıyasla, üretimden kaynaklanan karbondioksit salımını ise 1991 mali yılına göre yüzde 30 oranında azaltmayı amaçlıyoruz. Bu noktada 2017 Japon mali yılına ilişkin çevre raporumuz, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli adımlar atıldığını ortaya koyuyor.

YORUM EKLE

Kontek

Aha MerusPower

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını