GİB ihracatçılara Kovid-19 sebebiyle kolaylık sundu

Gelir İdaresi Başkanlığı, Kovid-19 salgını sebebiyle ihracat prosedürünü tamamlayamayan firmalara, vergi dairesine başvuru yapmadan ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin işlemleri için 3 ay ek süre verdi.

GİB ihracatçılara Kovid-19 sebebiyle kolaylık sundu

ANKARA (AA) - Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) kaynaklı mücbir sebep dolayısıyla ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin ihracat sürelerinin uzatılmasına karar verdi.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'na göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV'nin, ihracatçılar tarafından ödenmediği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyanı yapılan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunduğu hatırlatıldı.

Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ayın başından itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin edildiğine vurgu yapılan duyuruda, şu ifadelere yer aldı:

"İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle 3 ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç 3 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara 3 aya kadar ek süre verilebilmektedir. Buna göre, ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan 3 aylık sürenin sonu 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmadan bu sürenin mücbir sebep kapsamında 3 ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulundu. İhracat süresi, belirtilen süreden önce dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 günlük başvuru süresi mezkur döneme rastlayan mükellefler de aynı kapsamda değerlendirilecek."

Duyuruda, daha önce mücbir sebep veya beklenmedik durum halleri sebebiyle 3 aydan kısa ek süre almış mükellefler için alınmış ek sürenin dolduğu tarihin, belirlenen tarihlere rastlaması halinde, söz konusu ek sürenin de ilave bir başvuruya gerek olmadan 3 aya tamamlanacağı bilgisi yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2020, 11:46
YORUM EKLE

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını