Daikin, EVD hizmetleriyle, konut, ofis, ticari hizmet binaları, sanayi tesisleri ve fabrikalarda kullanılan sistemlerin enerji performanslarını analiz ederek yenileme, işletme ve iyileştirme süreçlerine enerji optimizasyonu sağlanmış anahtar teslim çözümler sunuyor. Sunduğu Enerji Verimliliği Danışmanlığı (EVD) hizmetleriyle enerji ve konfor dengesini optimize edecek çalışmalar yürüten şirket; oteller, hastaneler ve sanayi sektöründeki paydaşlarına kullandıkları iklimlendirme sistemlerinin sürdürülebilir işlevselliğini ve verimliliğini artırma konusunda destek sağlıyor. Şirket enerji etütleri, Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP’lar), danışmanlık, enerji yönetimi, yenilenebilir enerji hizmetleri, ölçüm ve raporlama, izleme ve değerlendirme, enerji yöneticisi gelişim eğitimleri ve mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgeleri’nin (EKB’ler) düzenlenmesi de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.

VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER İLE YÜZDE 30’A VARAN TASARRUF

İklimlendirme sistemleri tipik olarak ticari ve konut alanlarında toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor. Endüstriyel tesislerde gıda, ilaç, tekstil, petrokimya ve plastik gibi sektörlerde enerji tüketiminin büyük bir kısmını iklimlendirme süreçleri oluşturuyor. Daikin Türkiye, özellikle bu sektörlerde gerçekleştirdiği Verimlilik Artırıcı Projeler ile enerji tüketiminde yüzde 30’a varan bir azaltım göstererek önemli miktarda enerji tasarrufu sağlıyor.

Sürdürülebilirliğin Merkezinde Yenilenebilir Enerjiye 300 Milyon TL Yatırım Sürdürülebilirliğin Merkezinde Yenilenebilir Enerjiye 300 Milyon TL Yatırım

BİR YILDA 50 BİNA VE ENDÜSTRİYEL TESİSTE KAPSAMLI ENERJİ ETÜTLERİ

Daikin Türkiye, tespit edilen kayıp noktalarının nasıl verimli bir şekilde kullanılabileceğine ilişkin çözümler üretiyor.  Chiller modernizasyonu, inverter retrofit itleri, uzaktan izleme, merkezi soğutma otomasyonu ve optimizasyon gibi çeşitli servisleriyle enerji tüketimini azaltmayı hedefleyen şirket, son bir yılda 50 bina ve endüstriyel tesiste kapsamlı enerji etütleri de gerçekleştirdi. Bu kapsamda ticari binalarda gerçekleştirilen 30 enerji etüdünden toplamda 175.500 ağacın karbon emilimine eş değer olan 6.180ton CO2/yıl önlenebilecek emisyon miktarı tespit edilerek raporladı. Sanayi yapılarında gerçekleştirilen 20 enerji etüdünden ise toplamda 608.400 ağacın karbon emilimine eşdeğer olan 21.424 CO2/yıl önlenebilecek emisyon miktarı tespit edilerek raporlandı.

İLAÇ FABRİKASINDA YÜZDE 28 ENERJİ TASARRUFU SAĞLANDI

Daikin Türkiye’nin, Enerji Verimliliği Danışmanlığı (EVD) hizmeti verdiği birçok kurumdan biri olan ilaç fabrikasında R22 gazı kullanan mevcut 6 soğutma ünitesinde enerji verimliliği iyileştirmeleri uygulandı. Bu ünitelerin yeni ve yüksek verimli ünitelerle değiştirilmesiyle yüzde 28 oranında önemli bir enerji tasarrufu sağlandı. Söz konusu tasarruf yıllık 2,5 milyon kWh elektrik tasarrufuna karşılık gelmektedir. Ayrıca proje, yaklaşık 29.250 ağacın karbon emilimine eşdeğer olan 1.030 ton CO2/yıl emisyonunun önlenmesini sağladı. Çevresel etkiyi en aza indirmek için projede, GWP (Küresel Isınma Potansiyeli) değeri 1840 olan ve ozon tabakasına zarar veren önceki R22  cihazları yerine GWP değeri 7 olan ve ozon tabaksına zarar vermeyen R1234ze soğutucu akışkanı içeren cihazlar kullanıldı.  

Editör: Semra Çakmak