Her defasında uygulamaya özel optimum motor-redüktör kombinasyonunu belirleyip seçmek için tasarımcılar NCP'de aktarma organlarındaki karmaşık yük eğrilerini hesaplayabilir. Motor, grafik değerlendirmeyle karakteristik eğrileri kullanılarak pratik şekilde tasarlanır. Genişletilmiş veri tabanı sayesinde NCP'de artık 18.000'den fazla farklı motor bulunmaktadır. Sadece servo motorlar değil, aynı zamanda step motorlar da seçilebilmektedir. Ayrıca yeni versiyonda, AGV uygulaması için NGV redüktörlerine uyan tüm Neugart tekerlekleri dikkate alınmaktadır. 

Genişletilmiş veritabanına ek olarak, uygulamanın kendisi de optimize edilmiştir. Böylece teorik tasarım ile gerçek veriler arasındaki karşılaştırma daha da kolaylaştırılmıştır. Açılır menüler, yükün içe aktarımı için verilerin hazırlamasında gereken çabayı en aza indirir. Motorun kütle ataleti ve redüktör kayıpları da hesaplamaya artık dahil edildiğinden, motor trace verisi için yükün içe aktarımının hassasiyeti hiç olmadığı kadar yüksektir.
Diğer ayarlamalar tasarımda daha da fazla güvenlik sağlamaktadır: Örneğin en son bulgular mevcut hesaplamanın dayandığı temellerin uygulanmasına dahil edilmiştir. Statik yatak güvenliği faktörü hesaplama sonuçlarında gösterilmiştir. Pinyon kremayer dişli tahrikleri için itme kuvveti grafiksel eğri olarak gösterilmiştir.
 

OTOMOBİL ÜRETİM FABRİKASINDA GÜVENİLİRLİĞİ ARTIRIYOR OTOMOBİL ÜRETİM FABRİKASINDA GÜVENİLİRLİĞİ ARTIRIYOR