Binanın çökmesini önlemek, taşıyıcı sisteminin sağlam kalması anlamına gelmektedir. Çelik, yüksek mukavemeti nedeniyle genellikle büyük açıklıkların geçilmesinde en uygun malzeme olarak kabul edildiği için, endüstriyel tesisler ve depolar gibi alanlarda genellikle taşıyıcı eleman olarak tercih edilmektedir.

Çeli̇k YapiiiÇelik, yanmaz bir malzemedir dolayısıyla yangın yüküne herhangi bir etkisi ya da katkısı yoktur. Ancak 540°C kritik sıcaklık karşısında taşıyıcılığını, çok yüksek sıcaklıklarda ise tüm mekanik özelliklerini kaybeder. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 23, 4.bendinde, alanı 5000 m2’den az olan tek katlı yapılar hariç olmak üzere, diğer çelik yapılarda, çeliğin sıcaktan uygun şekilde yalıtılması gerektiği belirtilir.

Yangın sırasında binanın çökmemesi ve tahliye için gerekli sürenin sağlanması, çelik taşıyıcıların yangın yalıtımıyla sağlanır. Çelik taşıyıcı sistemlerin yangına dayanıklılığı; püskürtme harç uygulaması, intümesan boya ve yangına dayanıklı panellerle kutulama gibi tekniklerle artırılabilir.

Püskürtme harç

Püskürtme harç uygulaması, yangından korunma yöntemi olarak genellikle çelik yüzeylere doğrudan uygulanır. 

ALMANYA'DA YATIRIM İÇİN DOĞRU "COORDİNAT" ALMANYA'DA YATIRIM İÇİN DOĞRU "COORDİNAT"

Uygulamada seçilen malzemeler, genellikle asma tavanların üzerinde görünmeyen kısımlardaki kirişlerin korunması konusunda en ekonomik ve en süratli koruma yöntemlerinden biridir. 

Kolonlarda kullanılması durumunda, estetik bir görünüm elde etmek için alçıpan veya benzeri malzemelerle kaplama yapılabilir ve böylece düzgün bir görünüm sağlanabilir.

İntümesan boya

İnce bir tabaka halindeki boya katları veya macun, fırça, püskürtme veya mala kullanılarak çelik yüzeylere uygulanır. 

Boya, ısı ve alevlerin etkisiyle köpürerek kabarır ve özgün kalınlığının 50 katına kadar genişler. Bu sayede çelik ile ısı arasında kömürleşmiş bir yalıtım tabakası oluşur, böylece çeliği ısıdan korur.

Paneller ile kutulama 

Çeliğe uygulanacak paneller; vida, bağlama kayışları veya galvanizli profil gibi mekanik yöntemler kullanılarak çelik yüzeyine yapıştırılabilir veya pimlerle tutturulabilir.

Plakalı sistemler olması nedeniyle, özellikle sonraki dekorasyon aşamalarında pürüzsüz yüzeylerin gerektiği kolonların korunması için idealdir.

Örneğin, bekleme alanları ve sergi salonları gibi dekoratif görünümün önemli olduğu mekanlarda tercih edilebilir. 

Taşıyıcı çelik sistemlerde yangın güvenliği önlemlerini sağlayabilmek için ulusal ve uluslararası standartları ve yönetmelikleri bilmek gereklidir.

YANGIN KORUMA KAPLAMALARI VE MALZEME TESTLERİ 

  1. Yüksek tehlike arz eden kullanımlar için çelik iskeletin yangından korunması (FM 4970)
  2. Çelik üniteler için uygulamalı pasif koruma testi (EN 13381-4)
  3. Çelik üniteler için uygulamalı reaktör koruma testi (EN 13381-8)
  4. Yapısal çelik için koruyucu üretim malzemelerine seri yükselen yangın testleri (UL 1709)
  5. Yangın kesici ve yangın bastırıcı sistemler