Bütünleşik Proses ve Bakım Yönetimi

Proses endüstrisi tesisleri iki hedefi aynı anda tutturmak zorundadır; doğru kapasite ve yüksek verimlilik düzeylerinde çalışmak. Bu hedeflerin tutturulabilmesi için proses koşullarının bozulmaması ile ekipmanların aksamaması zorunludur. Ancak pek çok tesisin çalışma tarzı hedefi destekleyici yönde değildir. Çalışma tarzı daha çok anormal durumların, istisnai olayların, alarmların ortaya çıkmasını beklemek ve sonra da müdahale etmek şeklindedir. Bu tarzda çalışma teknoloji yetmezliği kaynaklı değil, zihniyet temellidir.

• • • 

Nitekim mevcut koşulları analiz edebilen, geliyorum diyen arızayı duyabilen, erken uyarı verebilen, ekipman sağlığına check up yapabilen, ham verileri gerçek zamanlı enformasyona dönüştürebilen ve eylemleri tetikleyebilen çeşitli markalarda ileri teknolojiler bulunmaktadır. Bu teknolojiler tesisleri hedeflerine ulaştıracak güçtedirler, ancak hiç de ucuz değildirler.  

• • •

Tesisleri hedeflerine ulaştıracak ucuz (ve akılcı) yaklaşım bütünleşik proses ve bakım yönetimi stratejisidir. Proses ile ekipman koşullarını izleyen sensörlerden toplanan veriler doğru işlendikleri takdirde proses limitleri ile arızalara yönelik paternleri açığa çıkartabilirler. Böylelikle yöneticilerin durumsal farkındalıkları artar; operasyonu ekipman yetenek aralığı içine çekerek proses istikrarını yakalamış, iki arıza arası zamanı uzamış tesislere kavuşurlar. Verileri iyi yönetmek sermayeyi iyi yönetmektir.

YORUM EKLE
Dergiler
Partnerler