banner772
x

Bir dijital dönüşüm fırsatı

Rafinerilerde günlük işler çok çeşitlidir. Üretim planlama, bakım planlama, üretim kontrolü, sevkiyat planlama, tehlikeli maddelerin yükleme ve boşaltımı, tank depolama, stok yönetimi bunların başta gelenleridir. Her iş ayrı tür zorluklar içerir. Planlar optimize edilmelidir, üretim kontrolü dijital izleme ve anında müdahale gerektirir, tehlikeli maddelerin elleçlenmesi yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır, depolamada risk de yönetilmeli, stoklar denetlenmelidir.

• • •

Rafineriden çıkan ürün tank terminaline taşınır. Birincil sıfatı verilen bu taşıma raylı sistem, boru hattı veya gemiyle olabilir. Ürünlerin yükleme/boşaltmalarında çalışan operatörlerin doğru ve etkin zamanlama ile çalışmaları bazı verilere anında erişmeleriyle olanaklıdır. Ancak pek çok rafinerideki saha operatörleri terminal yönetim sistemine bağlı olarak çalışamaz. Bu nedenle de önceki süreç adımının tamamlanma durumu telsiz ile öğrenilir veya sezgiyle hareket edilir. Bu da yükleme/boşaltma işlemlerinin uzun, zahmetli ve az emniyetli olmasına yol açar. Öte yandan online çalışmamak işlem bilgisinin sisteme gecikmeli girmesi demektir.

 • • •

İkinci taşıma tanktaki ürünlerin sevki ile başlar. Tank operatörü lojistik süreç verilerine bu işlemlerin etkinliği için de erişmek zorundadır. Hangi ürünlerin, hangi miktarlarda, hangi araçlarla sevk edileceği, kapasitenin uygun, kalitenin doğru, emniyet önlemlerinin alınmış olup olmadığı kayıtlı verilerle doğrulanmalıdır. Kısacası operatörler tesisin enformasyon sistemine bağlı olmadıkça yüksek performans yakalanamaz. Bu konu pek çok rafinerinin dijital yolculuğu için güzel bir adımdır.

YORUM EKLE
Dergiler
Partnerler