Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi güncellenmeli!

Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı’nda gündeme getirilen “Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı Raporu“nda “Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi”nin güncellenmesi gerektiğinin altı çizildi. Çalıştay’da Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi’nin güncellenmesi gerektiği vurgulandı

Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi güncellenmeli!

Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı’nda gündeme getirilen “Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı Raporu“nda “Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi”nin güncellenmesi gerektiğinin altı çizildi. 

Eğitimde rehberlik hizmetlerinin önemine dikkat çekilen “Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı” 20 Mart Çarşamba tarihinde uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilmiş, dikkat edilecek başlıklar ele alınmıştı. Eğitim hayatına ışık tutacak nitelikte olan Çalıştay’da, Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı Raporu yayınlandı. Bakanlık tarafından hayata geçirilen rehberlik hizmetlerinin, bu alanda bilimsel çalışmalar yapmakta olan akademisyenlere tanıtılması ve de mevcut çalışmaların ya da devam eden çalışmaların akademisyen ve rehberlik öğretmenleri tarafından ele alınması hedefleniyor. 
Birinci Çalışma Grubunda okul rehberlik hizmetlerinin niteliğinin arttırılması hedeflenen Rapor’da 
bu kapsamda okul rehberlik hizmetleri, rehberlik hizmetlerinin mevzuat alt yapısı, okul rehberlik öğretmenleri ile sınıf rehberlik öğretmenlerinin nitelikleri ve kariyer rehberlik sisteminin kurulması üzerinde duruluyor. Kariyer Rehberlik Sisteminin Kurulması başlığı altında uzmanlar birçok öneride bulunuyor. Raporda ana sınıfından lise dahil tüm okul türü ve öğretim kademelerinin haftalık ders programlarına sınıf rehber öğretmenleri ve okul psikolojik danışmanları için rehberlik saatlerinin konulması gerektiği aktarılıyor.

BİREYİ TANIMADA ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ ÖNEMLİ

Öğrencinin gelişiminin bütün olduğunun altı çizilerek kişisel-sosyal gelişime haftalık en azından bir saat ayrılması gerektiği vurgulanıyor.  Tüm derslerde “yaşam boyu kariyer gelişimi” anlayışının benimsendiği raporda bireyi tanımanın önemine dikkat çekiliyor. 
Bireyi tanıma amacıyla MEB “Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi”nin güncellenmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Bu kapsamda Sistemin öğrencilerin kullanabileceği ve ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilir hale getirilmesi gerektiği ilgili raporda öneriliyor. 
Kaynak: Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı Raporu 

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2019, 12:20
YORUM EKLE

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını