Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği

Kontrol ve otomasyon mühendisliği, bir sistemi uygun yazılım ve donanım ile istenilen duruma yönlendirme problemi ile ilgilenen mühendislik dalıdır.

Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği

Otomasyon mühendisi, bir sistemin planlanan şekilde çalışmasını sağlayan kişidir. Yeni teknolojiler geliştirmek adına çalışmalar yapan bu mühendislik kolu, otomasyon yardımı ile sistemlerin çalışmasını sağlamaktadır.

Sanayi Devrimi’nden sonra, teknoloji hızla gelişmiş ve üretim hızla artmıştır. Bu artışın neden olduğu sorunlar ise insanların daha fazla verim almaya yönelik çözümler aramasını sağlamıştır. Bu çözüm arayışı sonrasında endüstride ve üretim yapan diğer sistemlerde kullanılmak üzere yeni bir mühendislik dalı ortaya çıkmıştır. Bu mühendislik dalı Kontrol ve otomasyon mühendisliğidir.

Elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasını sağlayan, bu çalışmaları sağlarken teknoloji ve bilgi üreten, üretilen bilgileri ve teknolojileri uygulayanlar otomasyon mühendisleridir. Bu mühendislik bölümü programında otomatik kontrol teorisi ve uygulamaları, ölçme ve enstrümantasyon, endüstriyel otomasyon, robotik, bilgisayar tabanlı endüstriyel bilişim sistemlerinin tasarımı ve uygulamaları gibi konularda eğitim verilmektedir.

Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Görev Tanımı

Otomasyon mühendisleri, elektronik ve endüstriyel sistemlerin kontrolünü ve planlamasını yapmaktadır. Bu mühendisin, ilk ve en önemli görevidir. Diğer görevleri ise,

 • Elektronik ve endüstriyel sistemlerin maksimum verimle çalışmasını sağlamak
 • Tasarlanan sistemleri hem modellemek hem de kullanılabilir hale getirmek
 • Programlanabilen, kontrol edilebilen ve geri bildirim yapabilen sistemler tasarlamak
 • Otomasyon sistemlerinin problemlerini belirlemek, bu problemleri formüle etmek ve çözüme kavuşturmak
 • Birden fazla sistemin uyum içerisinde çalışmasını sağlamak
 • Sistemlerden alınan verileri değerlendirerek, gerekli iyileştirmeleri yapmak

şeklindedir.

Kontrol ve otomasyon mühendisliği alanında çalışan kişilerde aranan ilk özellik araştırmacılıktır. Firmaların yayınladığı diğer iş ilanlarında aranan kriterler incelendiğinde, işverenin aradığı nitelikler, modelleme konusunda bilgi sahibi olunması, yabancı dil bilgisi, erkekler için askerlik hizmetini tamamlamış olmak, takım çalışmasında uyumlu olmak, veri iletişimi ve haberleşme konularına hakim olmak, olarak listelenebilmektedir.

Kontrol Mühendisliği’nin Eğitim Alanları

Kontrol ve otomasyon mühendisliği üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümleri arasında yer almaktadır. Bu bölümün yer almadığı üniversitelerde yer alan Makine Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları durumunda, otomasyon sistemleri üzerine çalışmalara yönelmeleri durumunda, bu alanda çalışabilmektedir.

Bu meslek üzerine eğitim alan kişiler,

 • Modelleme, sistem belirleme ve simülasyon
 • Kontrol ve sistem teorisi
 • Robotik ve endüstriyel otomasyon
 • Proses kontrol, enstrümantasyon ve ölçme
 • Hareket kontrol sistemleri
 • Akıllı sistemler
 • Sürücü sistemler
 • Bilgisayar Tabanlı Gerçek Zaman Kontrol Sistemleri
 • Endüstriyel veri iletişim sistemleri

Derslerini almaktadır.

Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Araştırma Alanları

Günümüz şartlarında endüstriden beklenen daha kusursuz, ekonomik ve kaliteli ürünlerdir. İnsan temelli geleneksel üretim yöntemleri ile bu beklentilerin karşılanabilmesi olanaksızdır. Bu nedenle otomasyon, endüstriyel uygulamaların vazgeçilmez unsuru konumu haline gelmektedir. Kontrol ve otomasyon mühendisliği alanında uzman kişiler, süreç kontrolü ve problem çözme ve kontrol sistemi tasarımı üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Bu çalışmaların en bilinen örnekleri akıllı bina sistemleridir. Gelişmekte olan inşaat sektörünün ve teknolojisinin içerisinde önemli bir paya sahip olan akıllı binalar, hayatımızın bir parçası haline gelmektedir. İnsansız hava ve zemin araçlarının istenilen yörüngeyi takip etmesini sağlayan otomatik pilot tasarımları, bu mühendislik kolunun çalışmalarına örnektir. Havacılık ve uzay endüstrisinin çalışmaları da bu mühendislik kolunu yakından ilgilendirmektedir. Kabin basıncı, otomatik hız, varılacak noktaya olan uzaklık hesaplaması, aviyonik sistemlerin hız, konum ve hızlanma kontrolü, kontrol ve otomasyon mühendislerinin çalışmalarıdır. Son dönemde ise bu mühendislik kolunun tıp alanındaki yenilikçi çalışmaları dikkat çekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 16:10
YORUM EKLE

IDA - Ana Sayfa

Endüstri 40 Zirvesi

Dergiler