Kobi Destek - KOSGEB Hibe Desteği

Kobi destek, küçük ve orta dereceli işletmelere, devletin KOSGEB aracılığı ile sağladığı kredi desteğidir. Bu destek hem yeni işletme açmak isteyen girişimcilere hem de işletme sahiplerine sağlanabilmektedir.

Kobi Destek - KOSGEB Hibe Desteği

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında girişimcilere 50.000 TL’ye kadar destek sağlanırken, küçük ve orta ölçekli işletmelerde kredi desteklerinin miktarı, ihtiyaca göre artabilmektedir. Böylece sunulan devlet desteği sayesinde işletmeler ayakta kalabilmekte ve gelişebilmektedir. Bu kurumdan devlet desteği alınabilmesi için sahip olunan işletmenin meslek odalarına kayıtlı olması gerekmektedir.

Kobi Destek Kimlere Verilmektedir

Kobi destek hizmetinden faydalanmak için iki ana şart bulunmaktadır. Bunlardan ilki işletmenin meslek odasına kaydının olması, ikincisi ise KOSGEB’in resmi sayfasından, sisteme kayıt olmaktır. Sistem kaydı bulunmayanlar hibe ve destek kredilerinden faydalanamamaktadır. Başvuru formunu doldurarak, sisteme kısa sürede kayıt olunabilmektedir.

Daha sonraki aşama, bir iş planı belirlemektedir. Belirlenen iş planı ile KOSGEB’E bizzat giderek destek başvurusunda bulunulabilmektedir. Sunulan projenin kurum tarafından onaylanması durumunda hibe ve destek kredilerinden faydalanılabilmektedir. Bu destek, hem yeni bir ürünün üretimi hem de var olan işleyişin devamlılığı için talep edilebilmektedir.

Bütün süreç tamamlandıktan sonra, kurum harcamaların yapılması için önceden ödeme yapmamaktadır. İşletme sahibi onaylanan iş planını kendi imkanları ile yerine getirdikten sonra , kuruma bu harcamaların listesini belgeleri ile birlikte sunmakta ve daha sonra kurumdan ödeme yapılmaktadır.

KOSGEB Ve KOBİ Hibe Desteği

Tüm şartlar sağlandıktan ve KOSGEB bürosuna başvuru yapıldıktan sonra kurum yetkilileri iş planını incelemeye almaktadır. Sunulan evraklarda düzeltme talep edilmesi durumunda ise işletme sahibine 15 gün süre verilmektedir.

Bu kurum Kobi destek programı dahilinde yapılan ödemelerde sadece ana para ödemesi yapmaktadır. Yani, alınan ürünlerin ve hizmetlerin bedellerinin KDV’leri kurum tarafından karşılanmamaktadır. Örneğin 15000 TL’lik bir harcamanın tamamını devlet karşılamayacaktır. Bu miktar üzerinden KDV oranı düşülecek ve ödeme bu şekilde gerçekleştirilecektir.

Başka Hangi Kurumlar Kobi Destek Hizmeti Vermektedir

Kobi destek hizmeti sunan kurumlar KOSGEB ile sınırlı değildir. Kalkınma Ajansları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tübitak, Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa Birliği fonu destek veren kurumlar arasında yer almaktadır. Bu kurumların her biri istedikleri iş modeline ve bütçesine göre destek sunmaktadır. Bu destekler arasında özellikle Kalkınma Ajansları’nın sunduğu destekler yoğun talep görmektedir.

Devlet kurumları haricinde Kobi desteği sunan özel sektör bulunmamaktadır. Özel sektörde genellikle ortaklık ve yatırım amaçlı destekler sağlanmakta ancak bunlar hibe desteği grubuna girmemektedir.

Teknoloji Geliştiren Kobilere Destek Programı

KOSGEB, teknoloji geliştiren kobilere özel programlar sunmaktadır. Geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak ikiye ayrılan bu programda, Kobi destek bütçesi 250000 TL olarak açıklanmıştır. Teknoloji geliştiricisi özelliğine sahip kobilerin yararlanabileceği bu programda, imalat ve sanayi sektöründe 6 dijital teknolojiden birini ya da entegre olarak birkaçını kullanıyorsa, bu ürün ve yazılımları ile ilgili iyileştirmeler yapmak ya da bunları ticarileştirmek için proje sunabilmektedir.

Başvuru yapabilecek sektörler ise

  • Bilgisayar, elektronik ürün ve optik ürün imalatı yapan işletmeler
  • Başka sektörde sınıflandırılmamış ekipman ve makina imalatı yapan işletmeler
  • Hava ve uzay araçları imalatı yapan işletmeler
  • Makine ekipmanlarının kurulumu ve onarımı
  • Telekomünikasyon
  • Bilgisayar programlama ve danışmanlık hizmetleri
  • Veri işleme, barındırma, web portalları

şeklinde belirtilmektedir.

Bu programda, çağrı bütçesi, 100 milyon TL, destek üst limiti, geri ödemesiz olarak 300.000 TL, geri ödemeli olarak 350.000 TL, destek oranı %60 ve destek kalemleri, personel, makine, teçhizat, yazılım ve hizmet alım giderleridir.

YORUM EKLE

AEMOT

Fanuc - Ana Sayfa

Dergiler