banner1322
x

Devlet Personel Başkanlığı

Devlet Personel Başkanlığı, devletin personel politikasının belirlenmesinde Bakanla Kurulu’na yardımcı olma, koordinasyonu sağlama, personel rejiminin esaslarını belirleme ve hükümetin bu konuda verdiği görevleri uygulama amacıyla kurulmuştur. Başkanlık, merkezi bir personel örgütüdür.

Devlet Personel Başkanlığı

Devlet Personel Başkanlığı, devletin personel politikasının belirlenmesinde Bakanla Kurulu’na yardımcı olma, koordinasyonu sağlama, personel rejiminin esaslarını belirleme ve hükümetin bu konuda verdiği görevleri uygulama amacıyla kurulmuştur. Başkanlık, merkezi bir personel örgütüdür.

Personel Başkanlığı’na sadece personel çalışma politikaları ile ilgili yükümlülükler verilmemektedir. Aynı zamanda eğitime ilişkin görevleri ve yetkileri bulunmaktadır. Eğitime ilişkin yetki ve görevlerden sorumlu olan bölüm, Eğitim Dairesi’dir. Eğitim dairesi bugüne kadar, aday memurların yetişilmesine uygun genel yönetmelik, devlet memurlarının eğitim planı, eğitim amacıyla yurtdışına gönderilecek memur yönetmeliği, yurt içinde mecburi hizmet karşılığı eğitim yönetmeliği üzerinde çalışmalarda bulunmuştur.

Devlet Personel Başkanlığı’nın sekreteryaları Maliye Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütmektedir. 190 sayılı KHK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen ortak çalışmalar sonucunda kadro iptal, serbest bırakma, tahsis – tenkis, değişiklik, ihdas kararları alınmaktadır. Başkanlığın işe alım uygulamaları arasında ilk defa devlet memuru olarak atanacaklar için yapılacak sınavların esaslarını belirleme yer almaktadır. Bu esaslar, Anayasa’ya, genel yönetmeliğe ve kanunlara uygun olarak belirlenmektedir.

Devlet Personel Başkanlığı

Devlet Personel Başkanlığı’nın Görevleri Nelerdir?

Devlet Personel Başkanlığı görev ve yetkileri üç ana başlıkta toplanmaktadır. Bunlar genel görev ve yetkiler, kamu personellerine yönelik yeni mevzuat çalışmaları hakkında görev ve yetkiler ve kurumlarda inceleme, araştırma, denetim yapmaya ilişkin görevlerdir.

Devlet Personel Başkanlığı’nın genel görevleri;

 • Eğitime ilişkin görev ve yetkiler
 • Personel rejimine göre görev ve yetkiler
 • Sözleşmeli ve geçici personel çalıştırılmasına yönelik görev ve yetkiler
 • İşe alım şartları ile ilgili görev ve yetkiler
 • Kamu personellerinin mali hakları
 • Kamu personellerinin sosyal hakları
 • Fazla ve açıkta kalan personelin nakil işlemleri
 • Sicil, disiplin ve ödüllendirme prosedürleri
 • Teşkilatlandırma ve idareyi geliştirme

Şeklinde alt başlıklarda gruplandırılmaktadır.

Teşkilatlanma ve kamu personelleri hakkında yeni mevzuat çalışmaları üzerinde görüş beyan etme yetkisi bulunan Personel Başkanlığı, bu yetki altında kurumların uygulamasına yönelik iyileştirme çalışmaları yapmakta ve kurumlara yol göstermektedir.

Devlet Personel Başkanlığı’nın Kurumlarda Denetim Yapma Yetkisi Var Mı?

Devlet Personel Başkanlığı kurumlarda araştırma, inceleme ve denetim yapma hakkına sahiptir. Başkanlığın bu konudaki görev ve yetkileri, Anayasa, kanunlar ve genel yönetmeliğe uygun şekilde düzenlenmektedir.

Bu üç bağlayıcı noktanın esaslarına dayanarak kamu personeli ile ilgili bilgileri toplayan ve merkezi sisteme işleyen Personel Başkanlığı, verilerden elde ettiği sonuçlar çerçevesinde görüş beyan etmektedir.

Bu denetimler sırasında, kamu personelinin mali hakları da incelenirken, bu hakları koruma ve geliştirme de Personel Başkanlığı’nın görev ve yetkileri arasında yer almaktadır.

Kamu Personel Başkanlığı’nın Tanıdığı Sözleşmeler Nelerdir?

 • Devlet Personel Başkanlığı’nın tanıdığı 4 sözleşme bulunmaktadır. Bunlar,
 • Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkı Sözleşmesi
 • Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkına İlişkin Sözleşme
 • Kamu Hizmeti Sırasında Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesine Ait Sözleşme
 • Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi

Şeklindedir.

Bu sözleşmelerin sunduğu şartlara bağlı olarak, hem memur adayları hem kamu çalışanları hem de kurumlar için rehberler düzenlemektedir.

Devlet Personel Başkanlığı Tarihçesi

Kamu Personel Yönetimi’nin geçmişi Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu ileri düzeyde bir personel yönetimi ve devlet teşkilatına sahiptir. Bu oluşumun ışığında Cumhuriyet sonrası dönemde de çalışmalar geliştirilerek devam etmiştir.

1999 yılında Devlet Memuru Seçme Sınavı ve 2002 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı sistemini kuran Devlet Personel Başkanlığı, işe alım sürecini objektif bir çerçeveye taşımıştır. 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında toplu sözleşme imzalanması çalışmalarını da sürdürmektedir. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında Türk kamu yönetimini ve personel sistemine rehberlik etmektedir.

Yararlı Linkler:

http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/kurumsal/tarihce

http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/kurumsal/gorev-ve-yetkileri

http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/kurumsal/baskanligimiz-mevzuat

http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/iletisim

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 17:28
YORUM EKLE

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını