Beyaz et üretiminde dünyada 8. sırada olan Türkiye^de 2010 yılından bu yana geçen 14 yıllık süreçte sektör gelişme eğiliminde oldu ve %60 dolaylarında üretim artışı geçekleştirdi. Türkiye'de beyaz et tüketimi ise son beş yıldır beklenen artışı göstermedi. 

İKLİMLE BAĞLANTILI HASTALIKLARLA MÜCADELE İKLİMLE BAĞLANTILI HASTALIKLARLA MÜCADELE

2023 YILINDA ÜRETİMDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Aşağıdaki grafikte yer verilen TÜİK'in verilerine göre 2016, 2019 ve 2023 yılında sektörde sırasıyla; kuş gribi, COVID pandemisi ve tüketimde durağanlık nedeniyle düşüşler gerçekleşti, en fazla düşüş ise 2023 yılında görüldü. 2022 yılında 2.471.641 ton beyaz et üretimi 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla %4 oranında azalarak 2.376.366 ton oldu. Üretimdeki azalışa rağmen yurt içi talep ise karşılanmaya devam etti. 

Ülkemizde kişi başına piliç eti tüketimi 21 kg ile dünya ortalamasının (17,3 kg) üstünde ise de gelişmiş ülkelerdeki gibi 30-40 kg tüketim seviyesine ulaşmak için daha çok tüketilmesi gerekiyor.

2024 YILINDA SEKTÖRDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

TÜİK’in 2024 yılına dair en güncel beyaz et üretim verilerine göre; 2023 ocak ayında toplam beyaz et üretimi 195.150 ton iken 2024 ocak ayında 207.909 tona ulaşarak önceki yılın aynı ayına kıyasla %6,6 artış yaşadı. BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan, "Bu bilgiler ışığında yılın ilk çeyreğini beyaz et üretiminin artarak kapatacağını ve yıl sonunda %7-8 civarında gelişme göstereceğini tahmin ediyoruz." dedi.

BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan, 15 bin adet dolayında etlik piliç yetiştirme kümesi ve 20 dolayında entegre beyaz et üretim tesisi ile doğrudan ve dolaylı 3 milyon kişiye istihdam sağlayan ve küresel eğilimle paralel şekilde son yıllarda beklenen üretim artışı yaşanmayan beyaz et sektörünün, Türkiye için her zaman kendine yeterli üretim yaptığını ve yapmaya devam edeceğini ifade etti. Kaplan, ayrıca “Sektör, gelecek 10 yıl piliç etinin tüketimindeki artma beklentisine bağlı olarak gelişmeye ve yatırımlarına devam etme eğilimindedir. Beyaz et sektörü, sözleşmeli yetiştiricilik, çevreci uygulamalar ve kayıt altında yürüttüğü sürdürülebilir üretimle güçlü bir sektördür.” dedi.