Bakım Yönetiminin Büyük Resmi

Bakım yönetimi bilimi bugüne kadar geliştirilmiş yöntem ve araçları derli toplu hale getiren bir yaklaşım geliştirdi. Geçmişi iki yıl öncesine giden ve beş başlıktan oluşan bu yeni bakış açısı bakım ve güvenilirlik iyileştirmede firmalara çok net bir yol haritası sunuyor. Birinci başlık “felakete yol açacak hataların yok edilmesi” adını taşıyor. Kapsamında durum izleme, sayısallaştırılmış önleyici bakım, ekipman sağlık matrislerinin tutulması ile aciliyet duygusu (sense of urgency) olan başlık kötü sürprizleri derhal ve kaynağında engellemeyi amaçlıyor.

İkinci başlığa “duruşların minimize edilmesi” adı verilmiş. Engellenen her duruşun zamanı kazanılmış üretim süresi anlamına geldiğinden duruş frekansını ve süresini düşürmek bakımın ana fonksiyonu kabul ediliyor. Güvenilirlik merkezli bakım, hata türü etkileri analizi ve kestirimci bakım yöntemleri ile zaman bazlı bakım stratejileri geliştirip uygulamayı vurgulayan bu başlık proaktif zihniyeti ön plana çıkartıyor.

“Tekrar eden hataları ortadan kaldırmak” üçüncü başlık. Bir fabrikanın başarısının yalnızca problemleri çözmek olmayıp çözdüğü problemi bir daha çözmek zorunda kalmamak olduğunu savunan bu başlık, kurumsal öğrenme kültürüne işaret ediyor. Kök neden analizi ile dokümantasyon başlığın ağırlık merkezleri. Altı sigma ile yalınlık da destekleyicileri.

Dördüncü konu “kendini tetikleyen hataların yok edilmesi”. Örneğin, duruştan sonra start almak uzun sürüyorsa, onarım sonrası aynı arıza kısa sürede tekrarlıyorsa, yepyeni yedek parça çabucak bozuluyorsa onarım prosedürlerinde, depolamada, temizlikte, hassas bakım tekniklerini özümsemiş olmada, onarım geçerlilik testlerinde sıkıntılar var demektir. Operasyonu ve bakımı düşük performans düzeylerine getiren bu sendromlardan kurtulmak için hassas toleranslarla imal edilen ekipmanlara vibrasyon analizleri, laser ile hizalama, temiz odada bakım gibi hassas işlemler yapılmalıdır.

Beşinci başlık “verilere dayalı karar vermek”tir. Ekipman ana verilerini tutmak, yazılım kullanmak, nesnelerin Internet’i teknolojilerini kullanmak bu kapsamdadır.

Toplanan veriler analiz edilerek onarım/değiştirme/ yeniden tasarım kararları verilecektir. Bakım yönetiminin büyük resmini benimsemek Endüstri 4.0 düzeyine yükselmek kadar değerlidir. 

YORUM EKLE
Dergiler
Partnerler