AKSA JENERATÖR’DEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE DUYARLI PROJE AKSA JENERATÖR’DEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE DUYARLI PROJE

Avrupa Birliği’nin Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Erasmus+ hibe programı altında düzenli olarak hibe almaya hak kazanan Arçelik, iş hayatındaki profesyonellerin ve mesleki eğitim alan öğrencilerin uzmanlık alanlarıyla ilgili beceri ve yeterliliklerini yurt dışında geliştirmelerine destek oluyor. Erasmus+ programı kapsamında 2022 yılında, İstanbul Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden toplam 79 öğrenciye, Romanya ve Çek Cumhuriyeti’nde 28 güne varan staj olanağı sağlandı. 2023 yılında ise bu okullara Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi de eklenerek 102 öğrenciye, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya’da 21 günlük staj fırsatı sunuldu. Bu stajlar süresince Arçelik, Romanya’daki kendi üretim tesislerinde öğrencilere en yeni teknolojiler ile staj olanağı sunarken, aynı zamanda katılımcılara farklı kültürleri yakından tanıma olanağı tanıyor.

İNSAN GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNE ÖNEM VERİYORUZ”

Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, programla ilgili şunları söyledi: “İhtiyaç duyulan insan gücünün ve yetkinliklerinin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda yaşanan nitelikli insan kaynağı açığının azaltılması ve meslek lisesi öğrencilerinin gelişimine destek verebilmek amacıyla çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. Erasmus+ programları ile hayata geçirilen hareketlilik faaliyetleri akademik, mesleki ve kişisel donanımda katma değer kazandırırken, aynı zamanda farklı kültürlerle etkileşim sağlıyor. Bu çerçevede Arçelik olarak, kurduğumuz konsorsiyum ile yaptığımız başvuru sonucunda, Avrupa Birliği tarafından, kurum ve kuruluşlara mesleki ve teknik eğitimler için sınır ötesi değişim ve iş birliği fırsatı sunan Erasmus+ programında akreditasyon aldık. Bu akreditasyon sayesinde, 7 proje dönemi boyunca, yurt dışında yapılacak staj faaliyetleri için hibe alımı kolaylaştırıldı. Bu hareketlilik faaliyetleriyle meslek lisesi öğrencilerimizin, mesleki ve kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlıyoruz. Arçelik, yeni proje dönemlerinde meslek liseleriyle yaptığı iş birliğini sürdürerek, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerine katkı sunmaya devam edecek.”