Net-Sıfır Sanayi Yasası (NZIA), ilk olarak Mart 2023’te Avrupa Komisyonu tarafından önerildi. AB Komisyonu’na göre NZIA, Avrupa’nın halihazırda iklim ve enerji hedeflerine ulaşmak için gerekli teknolojileri ithal ettiği ve net sıfıra geçişi kolaylaştırmak için hızla gelişen pazarda pay kapmak için küresel çapta büyük hükümet girişimlerinin arttığı bir dönemde başlatıldı.

NZIA’nın temel önlemleri arasında, AB’nin 2030 yılına kadar güneş panelleri, rüzgâr türbinleri, piller ve ısı pompaları gibi AB’nin iklim ve enerji hedeflerine ulaşmak için gerekli teknolojilerin yıllık dağıtım ihtiyaçlarının en az yüzde 40’ını üretmesi ve 2040 yılına kadar teknolojiler için küresel pazar değerinin yüzde 15’ini yakalamak için kriterler yer alıyor.

Üç Yıl İçinde 100 Bin İşçiyi Eğitme Hedefi

Yeni mevzuat, güneş fotovoltaik ve termal teknolojilerinden, karada ve denizde yenilenebilir enerji, piller ve depolamadan ısı pompaları ve jeotermal enerjiye, elektrolizörler ve yakıt hücrelerine, biyogaz/biyometan, karbon yakalama ve depolamaya kadar geniş bir yelpazedeki spesifik teknolojileri destekliyor. Nükleer enerji ve şebeke teknolojileri ve bunların AB’deki gelişimini desteklemek için izin süreçlerinin düzenlenmesi, kamu alımları ve açık artırmalarda sürdürülebilirlik ve dayanıklılık kriterlerinin getirilmesi ve ayrıca “Net-Sıfır” oluşturulması da dahil olmak üzere bir dizi hedefli eylemi de detaylandırıyor. NZIA ayrıca 2030 yılına kadar AB jeolojik depolama sahalarında yıllık 50 milyon ton CO2 enjeksiyon kapasitesine ulaşma hedefini de belirliyor. Yeni yasa aynı zamanda, üç yıl içinde 100 bin işçiyi eğitme hedefinin yanı sıra Net-Sıfır Endüstri Akademileri kurulması yoluyla işgücü eğitimi ve öğretimine yapılan yatırımları desteklemeyi amaçlayan önlemleri de içeriyor ve esnek düzenleme koşulları altında net-sıfır teknolojilerde yenilikçiliği test etmek için “düzenleyici sanal alanların” kurulması çağrısında bulunuyor. Buna ek olarak NZIA, net sıfır odaklı endüstriyel faaliyet kümeleri oluşturmak için net sıfır ivme “vadileri” veya belirli teknolojilerle ilgilenen birkaç şirketi yoğunlaştıran alanlar kurulması çağrısında bulunuyor.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Net-Sıfır Sanayi Yasası ile AB artık temiz teknoloji üretimini hızla artırmamıza olanak tanıyan bir düzenleyici ortama sahip. Kanun, 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmamız açısından hayati önem taşıyan sektörler için en iyi koşulları yaratıyor. Avrupa’da ve küresel anlamda talep artıyor ve artık bu talebin daha fazlasını Avrupa’daki arzla karşılayabilecek donanıma sahibiz.” dedi. İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton şunları söyledi: “Net Sıfır Endüstri Yasası ile AB, iklim nötrlüğümüz adına, aynı zamanda Avrupa’nın rekabet edebilirliği, istihdam, enerji güvenliği ve ekonomik ve politik dayanıklılık adına hızla büyüyen temiz teknoloji pazarında liderlik etmeyi amaçlıyor. NZIA, temiz teknoloji üretim kapasitemizi 2030 yılına kadar çoğaltmak için iddialı hedefler belirliyor. Çünkü endüstriyel üretim olmadan net ithalatçı olma, iş kaybetme ve Rusya’nın gaz deneyiminden sonra yeniden oluşturmak istemediğimiz bağımlılıkları yeniden yaratma riskiyle karşı karşıyayız.”

Sıfır Karbonlu Çöl Otoyolu 5 Milyon Kilovattan Fazla Yeşil Enerji Üretti Sıfır Karbonlu Çöl Otoyolu 5 Milyon Kilovattan Fazla Yeşil Enerji Üretti

Enerjiden Sorumlu Komisyon Üyesi Kadri Simson ise, “Net-Sıfır Sanayi Yasası ile Avrupa, temiz enerjiye geçiş için daha güçlü bir endüstriyel temele sahip olacak. Üretim projelerine daha kolay ve daha hızlı izin verilmesi, yenilik ve becerilerin desteklenmesi ve yüksek kaliteli temiz teknoloji ürünlerine daha iyi pazar erişimi yoluyla, Avrupalı ​​temiz teknoloji üreticilerinin eşit şartlar altında rekabet edebilmelerini sağlayacağız.” açıklamasını yaptı.

Kaynak: https://temizenerji.org/2024/05/28/ab-net-sifir-sanayi-yasasini-kabul-etti/