Robotların Gelişme Yönleri

Robotların gelişmesi bir yandan teknolojik inovasyon, diğer yandan da toplumsal gereksinimler doğrultusunda ilerlemekte. İnovasyon tabanlı gelişmeler teknolojinin itmesi, toplumsal gereksinimler de demografik ve sosyal yapının çekmesi olarak yorumlanmakta. 

* * *

İnovatif gelişmelerin büyük kısmı yapay zeka alanında. Bu sayede robotlar hem öğreniyor, hem de iyileştirmeler yapabiliyor. Artık her işi hafızalarına kaydedip tekrarlarını detaylı konutlara gerek bırakmadan ve ilkinden daha etkin yapabiliyorlar. Toplumsal gereksinimler de robotları değişik alanlara çekiyor. Örneğin yalnız kalmış kişilerle sohbet edebiliyor, anlamlı konuşma ve arkadaşlıklar yapabiliyorlar. Bütün bu gelişmelere baktığımızda robotların endüstriyel ortamlarda insanın yerini alırken, sosyal yaşamda ise insanın yanında oluyorlar. Diğer ifade ile robotlar imalatta ikame çözümü, gündelik hayatta tamamlayıcı çözümü sunuyorlar.   

* * *

Diğer bir gözlem de bir yandan robotlar gelişirken, her de nesnenin gitgide robotlaşmakta oluşu. Birkaç yıl önce “makineler bebek robotlardır” der, her endüstriyel makinenin ileride robotlaşmasını beklediğimizi ifade ederdik. Bugün artık endüstriyel makinelerin dışında, beyaz ve kahverengi eşyalar da hızla robotlaşmaktalar. Bu gidişe kütlesel robotlaşma (mass robotization) adı verilmekte. Küresel robotlaşmanın robotların işlerimizi elimizden alacak olmalarından daha fena yanı insanı da robotlaşmaya itmesi. Dilerim bilim kurgu filmlerinin bile öngöremediği bu gidişi sonuna varmadan durdurabiliriz.  

YORUM EKLE
Dergiler
Partnerler