Robotlara Farklı Gözle Bakmak

banner207

İmalat sistemlerinin verimliliğini belirleyen faktörler son yıllarda büyük değişim gösterdi. Değişimin nedenleri arasında bireyselleşmiş ürünler ile kısalan ürün ömürleri ilk iki sırayı oluşturdu. Pazar kaynaklı bu nedenler fabrikalar içinde imalat karışıklıklarına yol açan tekil rotalar uygulamak ve çakışan üretim zamanlamalarını çözmek gibi özel durumlar yarattı. Diğer bir ifade ile yerleşim planlama ve üretim çizelgeleme sorunları ön plana çıktı.

• • •

İmalat ortamının yerleşiminin üretim verimliliğine ek olarak malzeme taşıma ve bakım hizmetlerine olanak vermelidir. Araştırmalar artan imalat karmaşıklığının malzeme taşıma/elleçleme maliyetlerinin toplam operasyon maliyetleri içindeki payının yüzde 20’den %50 düzeyine yükselmesine neden olduğunu göstermektedir. Bu payı eski düzeyine geri çekmek mümkün olmasa da 20 puan kadar azaltma olanağı bulunmaktadır.

• • •

Somut ürün üreten her firma çizelgeleme, diğer deyişle akıllı zaman yönetimi problemi yaşar. Ancak iş geliş aralığının değişmesi ile döngü sürelerinin probabilistik hale gelmesi adeta yöneticilerin planlama olanağını ellerinden alıp onları reaktif davranmaya zorlamaktadır.

• • •

Fabrikaların serbestlik derecelerini düşüren yerleşim ve çizelgeleme problemleri ile başa çıkmanın çağdaş yöntemi robotları daha akılcı kullanmaktır. Bundan böyle robotları boya, montaj, elleçleme gibi işlerde kullandığımız ekipmanlar olarak değil, fabrikamıza mobiliteleri ile esnek yerleşim olanağı kazandıracak ve sıfıra yakın iş değiştirme zamanları ile çizelge performansını maksimize etme araçları olarak görmemiz gerekmektedir.

Yalnızca bu vizyona ulaşmış firmalar robotlardan en büyük geri dönüşleri sağlayabilecektir.

YORUM EKLE

Prufteknik - Ana Sayfa

Dergiler
Partnerler