"FANUC ROBOTLARINDAKİ ENTEGRE TEKNOLOJİLERLE ÇÖZÜYORUZ"

FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, beyaz eşya sektöründe FANUC robotlarında bulunan entegre teknolojiler sayesinde yapılması güç olan birçok uygulamanın başarıyla sonuçlandığının altını çizdi.

"FANUC ROBOTLARINDAKİ ENTEGRE TEKNOLOJİLERLE ÇÖZÜYORUZ"
Endüstri 40 Zirvesi

Beyaz eşya sektöründe kullanıcının daha verimli bir üretim yapması ve işlem zamanının azalması temel prensibi birçok uygulama ile desteklenebildiğini belirten FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, verimliliği arttırma ve güvenli çalışmayla ilgili birçok FANUC teknolojisinin bulunduğunu ifade ediyor.

FANUC robotlarında bulunan entegre teknolojiler ile yapılması güç olan birçok uygulamanın başarı ile sonuçlandığını vurgulayan Yiğit, Force Sensor teknolojisi ve iRVision teknolojisinin bir arada çalıştığı projelerinde, çamaşır makinasının mekanik aksamlarını görüntü işlemeyle belirleyerek Force Sensor ile ürünün montajını gerçekleştirdiklerini dile getiriyor.

Beyaz eşya sektöründe ana ve yan sanayide robotlarla öne çıkan uygulamalar nelerdir?

Beyaz eşya sektörü diğer endüstriyel sektörlerde olduğu gibi yoğun bir şekilde robot kullanan ve robotlar ile otomasyon çözümleri sunulan sektörlerin başında gelmektedir. Beyaz eşya sektöründe robotlu otomasyon çözümlerinin kullanılması ile birlikte üretimin kalite, kârlılık ve izlenebilirlik açısından geliştiği gözlemlenebilir. 

Beyaz eşya sektöründe de FANUC tamamen kendi geliştirmiş olduğu proses uygulamaları ile sektöründe bulunan ana ve yan sanayi firmalarına çözümler sunmaktadır. Burada kullanılan taşıma, montaj, kamera teknolojisi ile süreç takibi, boyama ve force kontrol prosesleri sayesinde robotlu uygulama çözümleri öne çıkmaktadır. Bu proseslerin en başında “handling” olarak adlandırdığımız taşıma prosesi gelmektedir. Kontrol edilmesi zor süreçlerin veya taşıma açısından ağırlık olarak fazla olan uygulamalarda taşıma prosesi yoğun olarak kullanılmaktadır. Aynı ürünlerin veya aynı ürünlere entegre edilmesi gereken montaj işlerinde ise FANUC robot modellerinin tümü ile çözümler sunabiliyoruz. Aynı zamanda FANUC robotların tümünde yer alan entegre teknolojiler ve iRVision olarak adlandırdığımız kameralı görüntü işleme çözümleri ile uygulamalarda başarılı sonuçlar elde edilerek çalışmalarımız devam etmektedir.

FANUC, robotları ile beyaz eşya ve tedarikçileri için üretim hatlarına ne gibi rekabet avantajları sunuyor? FANUC’un beyaz eşya sektöründe hangi teknolojileri kullanılıyor?

Beyaz eşya sektöründe kullanıcının daha verimli bir üretim yapması ve işlem zamanının azalması temel prensibi birçok uygulama ile desteklenebilmektedir. Bu uygulamalar ve teknolojiler sayesinde sektör firmaları da üretimlerini geliştirme fırsatı bulabilmektedirler. Bu verimliliği arttırma ve güvenli çalışma ile alakalı birçok FANUC teknolojisinden bahsetmek mümkündür. Taşıma ve parça bırakma prosesleri için eksen boşaltma uygulaması Soft Float teknolojisi, tüm safety ekipmanlarının kontrolünü robot tarafından sağlanması için DSC (Dual Check Safety) teknolojisi, entegre kamera çözümleri ile 2D ve 3D iRVision görüntü işleme teknolojileri, kuvvet kontrolünü sağlayarak yapılabilecek uygulamalar için Force Sensor teknolojisi, haberleşme protokollerinin olmadığı uygulamalarda robot yazılımına entegre PMC teknolojisi ile ladder programlama, hazır ara yüz programlama metotlarının dışında programlama yapabilme imkanı sunan Karel programlama dili teknolojisi ve tüm proses süreçlerinde insan faktörü ile beraber çalışabilecek işbirlikçi robot teknolojisini en başta gelen teknolojiler olarak sıralayabiliriz.   

Sektör özelinde son dönemde FANUC robotlarıyla gerçekleştirilen uygulamalardan örnekler verebilir misiniz? Robotlarınız üretimde verimliliği nasıl artırıyor?

Uygulama alanında FANUC robotlarında bulunan entegre teknolojiler ile yapılması güç olan birçok uygulamanın başarı ile sonuçlandığını tüm projelerimizde görebiliyoruz. Bunlardan bahsetmek gerekirse, beyaz eşya sektöründe çamaşır makinası üretimi yapan bir ana sanayi firmasında, robota entegre çalışan Force Sensor teknolojisi ve iRVision teknolojisinin bir arada çalıştığı projemizde, çamaşır makinasının mekanik aksamları görüntü işleme ile belirlenip force sensor ile ürünün montajının yapılması başarılı ile tamamlanan projelerimiz arasında yer almaktadır.

Yine beyaz eşya sektöründe buzdolabı üretimi yapan başka ana sanayi firmasında, CRX olarak adlandırdığımız kolaboratif (işbirlikçi) robot ile entegre edilmiş kamera sistemi sayesinde, buzdolabı üzerinde bulunan ekipmanların kontrolü yapılarak, ürünün kalite kontrol prosesi başarılı ile tamamlanmıştır. Başka bir uygulamada ise bir yan sanayi beyaz eşya firmasında yine kolaboratif robot ile gerçekleştirdiğimiz mastik uygulamasında, robot ile çalışanların aynı ortamda olduğu ve set üstü ekipmana mastik uygulamasını yaptığı bir uygulamadan bahsedebiliriz.

Geleceği bugünden şekillendirmeyi amaçlayan üretici firmalara/işletmelere neler önerirsiniz? Sektördeki ekosistemde metal yakalıların popülasyonunu artırmak için neler yapılmalı?

Metal yakalıların popülasyonunu artırmak için robotik otomasyonun geldiği noktanın çok iyi kavranması gerekiyor. Bunun için de bazı verilerin okunması doğru yapılmalı. Şöyle ki, Uluslararası Robot Federasyonu’nun ülkelerle alakalı bir robotlaşma datası var. Bunu incelediğimizde imalat sanayisinde 10 bin işçi başına düşen robot ortalamasıyla birlikte robotlaşma oranına ulaşabiliyoruz. Global ortalamaya bakıldığında bu sayı 74. Sanayinin lokomotif ülkeleri değerlendirildiğinde ise örneğin Güney Kore’de 631, Singapur’da 488, Japonya’da 303. Avrupa’ya geldiğimizde Almanya’da 309, İtalya’da 156, Fransa’da 134 olduğunu görüyoruz. Yakın geleceğe baktığımızda ise önümüze daha ciddi oranlar çıkıyor. Grand View Research’ün Nisan 2021 raporuna göre, 5,4 milyar dolar olan küresel robotik otomasyon pazar büyüklüğünün 2028 yılına kadar 13,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre de bu yıl içinde 130 milyon yeni iş imkanı olacak. Bunların 70 milyonunu robotlar alacak, 60 milyonunu ise insanlar üstlenecek. Araştırmalar çalışanların yüzde 54'ünün yeni ortaya çıkacak işleri yapmaya hazır olmadığını gösteriyor. Bu noktada ise robotların üretimdeki varlığı büyük önem kazanıyor.

Pandeminin varlığı bizlere robotlu otomasyonun üretim süreçlerindeki kritik pozisyonunu yeniden gösterdi. Teknolojiye değer verip bu alanda yaptığı yatırımları sürdüren şirketlerin kolayca öne çıktığını gördük. Endüstri 5.0 konusunda yaşanan gelişmelerle birlikte de çok kısa bir zaman zarfı içinde hayatımızın her alanında dijitalleşmeyi ve yapay zekayı göreceğiz. İnsan-robot etkileşimini maksimuma çıkaracak olan bu gelişmeler, üretim hatlarına hızla entegre olarak verimliliği sürdürülebilir kılacak. Dolayısıyla bu süreci bir ihtiyaçtan ziyade zorunluluk olarak benimsemeliyiz. Bu alanda yatırımlarını yoğunlaştıran işletmelerin her zaman bir adım önde olacağına inanıyorum. 

Günümüzde operatörlerin yaptığı işi aynı makinaların ortasına sadece bir adet robot koyarak ve önlemler de alındığı takdirde uygulamanın 24 saat aralıksız olarak yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla robotla birlikte uygulamaya sürdürülebilirlik, kesintisizlik ve hız kazandırmış oluyoruz. Bu da işletmeye ciddi anlamda bir avantaj sağlıyor. Türkiye pazarında uzun zamandır yakından takip ettiğimiz ve destek verdiğimiz birçok üretici firma/son kullanıcı var. Artık bu firmalar, robotları gerçekten nasıl kullanabileceklerini ve otomasyonu nerelerde avantaja çevirebileceklerini çok iyi biliyorlar. Bu yöndeki taleplerini de sürekli dile getirip otomasyonlaşmayı hızlandırıyorlar. Bu firmalar robotizasyonu çözdüklerinden dolayı alacakları makinalarda da makina üreticisinden robotla beraber robot adaptasyonu yapılmış olarak gelmesi yönünde talepte bulunuyorlar. Aslında haklı bir talep ve önümüzü açabilecek bir talep. Makina üreticisi makinayı aldıktan sonra zaten o makinayı daha yüksek verim kazandırabilmek için robot adaptasyonu gerçekleştirecek. Bu nedenle son kullanıcılar da makina üreticilerinden robot adaptasyonu yapılmış bir makina, yani komple bir çözüm talep ediyorlar.

2022 yılı hedef ve beklentilerinizi öğrenebilir miyiz?

Bugün çoğu ülke, kendi kapasiteleri doğrultusunda Endüstri 4.0 olarak adlandırılan yeni sanayi devrimine ait stratejilerini sürdürüyor. Şirketler robotlu otomasyon, makina otomasyonu ve yapay zeka teknolojilerini içeren sistemleri verimli bir şekilde kurmak ve bu alanda neye ihtiyaç duyduklarını belirlemek zorundalar. 2022 yılında bizim de ana amacımız, tam ortasında yer aldığımız dijital ve endüstriyel dönüşüm noktasında hem anlatıcı hem de uygulayıcı rolünü üstlenmek ve bu alanda yatırım yapacak olan firmalara destek olmaktır.

FANUC olarak dünyada olduğu gibi Türkiye’de de güçlü bir ivmeyle büyümemizi sürdürmekteyiz. Türkiye’nin doğru ve yeterli bir makina parkuruna kavuşabilmesi için ciddi emek sarf ediyoruz. Makina parkuru yeterli olmayan ülkelerin, işletmelerin avantaj sağlayamayacağı gerçeğinde hareketle, 2022’de de Türk makina üreticilerine ve aynı zamanda makina sektöründeki diğer firmalara desteklerimiz devam edecek. FANUC Japonya’daki sektöre yön verebilecek farklı yenilikleri vakit kaybetmeden Türkiye’ye adapte etmek, Türk sanayine ve sanayicisine avantaj sağlamak istiyoruz. Robotizasyon gibi farklı çalışmalarımızın avantajlarını paydaşlarımızla paylaşmayı sürdüreceğiz. Ek olarak, üniversitelerle olan iş birliğimizi devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde, üniversite eğitiminden sonra sanayiye daha hazır, daha vizyoner ve katma değer sağlayabilecek nitelikli çalışanlar kazandırmak istiyoruz.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022, 20:50
YORUM EKLE

Aha Geva-bot

Fanuc

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını