Proses güvenliği çözümlerine bütünsel yaklaşım

Proses güvenliği çözümlerine bütünsel yaklaşım

Proses güvenliği çözümlerine bütünsel yaklaşım
Satınalma Zirvesi

 

Giriş
Bugün endüstriyel tesislerde proses emniyet ve güvenliği karşımıza sıkça çıkan bir konudur. Bu amaçla proseslerde çeşitli koruma katmanları oluşturulmakta ve bunlara ait ayrı kontrol mekanizmaları kullanılmaktadır. Bunların ilk kısmı önleyici amaçlı olup tehlikeli durum, olay veya kazayı önceden önleme amaçlanmıştır. İkinci kısımda ise ana hedef, meydana gelmiş olan tehlikeli durumun hafifletilmesi ve sonuçların kontrol altına alınmasıdır. Bu iki kısma ait çözümler aşağıda görülmektedir.

Önleme amaçlı çözümler:
• Tesisin uygun bir şekilde tasarımı,
• Ana Kontrol Sistemi (DCS, BPCS, CCS vs),
• Ana Kontrol Sistemini kullanan operatörler,
• Güvenlik sistemleri (Emergency shutdown system, Safety interlock system vs.)
 
Sonucu hafifletme yönündeki çözümler:
• Aktif koruma sistemleri (Emniyet vanaları, F&G sistemleri vs.),
• Pasif koruma sistemleri (Oluşturulan fiziksel setler vs.),
• Diğer: Acil müdahale organizasyon veya timleri gibi.

Şekilden görüleceği üzere güvenlik çözümleri proseslerimizde önemli bir rol almakta olup kaza oluşmadan önceki son müdahale noktasıdır.

Burada amaç proseslerimizin güvenli bir şekilde devamını sağlamak ve gerektiğinde ise prosesimizi yine uygun bir biçimde güvenli pozisyona alabilmektir. Bu da prosesimizin önemli parametrelerini güvenilir bir yapı altında ve sürekli kontrol altında tutarak sağlanmaktadır. Prosesimizin bu önemli parametreleri insan, çevre ve finansal açıdan riskler barındırmaktadır. Amaç söz konusu potansiyel risklerin yine insan güvenliği, çevre ve ekonomik kaygılar açısından kabul edilebilir bir seviyeye çekilmesidir. Bu sebeple proses sektöründe uluslararası standardlara haiz uygun sistem ve cihazlar kullanılmaktadır.
Buradaki önemli nokta ise, prosesimizdeki potansiyel riskleri içeren güvenlik fonksiyonunun önceden belirlenmesi ve şartlar gerçekleştiğinde kabul edilebilecek güvenli noktaya ulaşılabilmesidir. Bu ise çeşitli teknikler kullanılarak bir güvenlik seviyesine ulaşılması ile mümkün olacaktır. İşte bundan sonra prosesimizin güvenlik seviyesi (SIL) belirlenmiş olacak ve prosesimize uygun sistem ve saha cihazları seçimi gerçekleştirilebilecektir. Kısmi olarak sadece uygun saha cihazlarının seçimi ya da sadece uygun güvenlik sisteminin kullanılması doğru değildir. Bahsedilen güvenlik seviyesine ulaşmak ancak sahada kullanılan ölçüm cihazı, ortadaki güvenlik sistemi ve yine sahadaki son kontrol elemanının toplam güvenlik seviyesi sayesinde olabilecektir.

PROSES GÜVENLİÐİ VE HONEYWELL
Günümüzde endüstriyel tesisler, proseslerinin güvenlik stratejilerinin belirlenmesinde geniş tecrübe ve ürün yelpazesine sahip bir çözüm ortağına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu noktada Honeywell’in proses sektöründeki üstün tecrübesinin bu alanda da öncü olarak kendini kabul ettirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Honeywell, ilgili standardlar tarafından yetkilendirilmiş (IEC-61508) tecrübeli kadrosu ile güvenlik seviyesinin (SIL) belirlenmesinden, gerekli alt yapının oluşturulmasına kadar, sistem tasarımı ve hedeflenen risk azaltımının sağlanması için gerekli bütün servislerin ve sistemlerin teminini sağlayabilmektedir. Örneğin Honeywell daha 2000 yılında sistem yapısını QMR (Quadruple Modular Redundacy) olarak gerçekleştirmiştir ve öncülüğüyle sektörde yeni bir yapısal  standard oluşturmuştur. Bunun yanında, Honeywell sadece sistem değil ayrıca sistem geliştirme, mühendislik ve üretim olarak IEC 61508’e göre TÜV tarafından onay alan ilk organizasyondur. Bu sebeple Honeywell QMR yapıdaki güvenlik sistemi ile IEC-61508 SIL3 onayını sonuna kadar hak etmektedir.
Emniyet sistemimiz olan Safety Manager Honeywell’in Experion PKS sistem mimarisinin bir üyesi olup, endüstriyel tesis çalışanlarına emniyetli işletme ortamının sağlanması, tesislerin mali açıdan korunması ve yine tesisin çevreye verebileceği zararın kısmen de olsa ortadan kaldırılabilmesi açısından önemli bir görevi üstlenmektedir.

TUV IEC 61511 ve IEC61508 onaylı Safety Manager, Honeywell’in kanıtlanmış QMR (Quadruple Modular Redundancy) teknolojisinin, geniş proses güvenlik yönetimi tecrübesiyle birleştirilerek kritik kontrol stratejileri hedefi ile tasarlanmıştır.

Honeywell Safety Manager kullanımı sayesinde endüstriyel tesise sağlanacak faydalar son derece önemlidir.

• Güvenli ve Emin- Her Safety Manager dışarıdan gelebilecek cyber ataklara karşı sertifikalı güvenlik duvarı (firewall) içermektedir.
• Yüksek Mevcudiyet Mimarisi- QMR mimarisi ve fail-safe yapısı ile gerekli olmayan proses triplerinde azalmalar sağlanarak üretimde gereksiz duruş maliyetlerini düşürmektedir.
• Mühendislik Çalışmalarında ve Sistem Bakımında Hatasız Kullanım Kolaylığı-  Uygulama programlarının gerçekleştirilmesinde, kritik veritabanlarının oluşturulmasında ve sistem bakımı sırasında kullanılan üstün bir yazılım altyapısına sahiptir. TUV onaylı menu yapısıyla oluşabilecek mühendislik hataları önlenmektedir.
• Entegrasyon- Büyük tesislerde Safety Manager’lar arası özel bir ağ oluşturulması mümkün olabildiği gibi ana kontrol sistemlerine (DCS vs.) bağlantı kolaylığı sağlanmaktadır. Özellikle Experion PKS (Proses Knowledge System) DCS yapısının bir elemanı olması sebebiyle sınırsız entegrasyon hedeflenmiş ve full senkronizasyon sağlanmıştır. Bu sayede Safety Manager tarafından üretilen SOE (Sequence of Event) sinyallerinin DCS operatörleri tarafından yine DCS istasyonlarından takibi kolaylıkla sağlanmaktadır.

QMR (QUADRUPLE MODULAR REDUNDANCY) TEKNOLOJİSİ

Safety Manager, 2oo4D (Two out of Four with Diagnostic) mimarisi ile QMR teknolojisinin kendisini kanıtlanmış bir neticesidir. QMR yapısı; sistemde esnekliği sağlamakta, sistemin diagnostik yeteneğini artırmakta ve kritik uygulamalarda sistemin hata toleransını artırarak gereksiz duruş maliyetlerinde azalmalara sebep olmaktadır.
Ayrıca bu sayede sisteme SIL onaylı transmitter (Honeywell ST3000, STT250 vs.) ve vana aktüatörlerinin entegrasyonu da kolaylaşmaktır.

EMNİYET STANDARTLARINA UYUMLULUK

Safety Manager;
• NFPA 85, 86, VDE 0116 (BMS-Yakıcı Yönetim Sistemi)
• IEC 61508, ISA s84.01, DIN V19250, UL, FM, ATEX (ESD- Acil Duruş Sistemi)
• EN54-2, NFPA 71, Lloyd’s Register ve Offshore uygulamaları ABS (F&G- Yangın ve Gaz Sistemi) standartlarına uyumludur.

Ayrıca, IEC61511 ve IEC 61508 standartlarında aranan ana özelliklerden bir tanesi olan sistemde gerçekleştirilen değişikliklerin historizasyonunun takibi Safety Builder yazılım altyapısı sayesinde kolaylıkla yapılabilmektedir.

GELİŞMİŞ MÜHENDİSLİK PROGRAMI

Safety Manager’da Safety Builder programı sayesinde mühendislik çalışmalarının verimli kullanılması ön plana alınmıştır. Sürükle ve bırak fonksiyon özellikleriyle büyük bir tesisin sistem network yapısı dakikalar içerisinde tasarlanabilmektedir. IEC61131 standardına uygun yapısıyla menüler rahatlıkla kullanılabilmekte ve lojikler kısa süre içerisinde yine sürükle ve bırak yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.

GELİŞMİŞ OPERASYON VE BAKIM PERFORMANSI

Safety Manager, operasyon ve bakım açısından prosesteki emniyet bilgileri ile genel kontrol felsefesini birleştirerek tek bir pencerede bakışı sağlar. Bununla birlikte birden fazla Safety Manager sistemi, Honeywell’in FTE (Fault Tolerant Ethernet) ağına TUV SIL3 onaylı arayüzü sayesinde bağlanarak tesisin bütünsel emniyet altyapısını oluşturabilir.
Safety Manager, Honeywell’in Experion PKS DCS sistemi network yapısının bir üyesi olması sebebiyle karşılıklı veri akışı hızlı ve güvenli bir şekilde olmakta ve bu da operasyon ve bakım performansını pozitif yönde etkilemektedir. Experion PKS ile full entegrasyon ve senkronizasyon sayesinde Safety Manager’da olan bütün SOE sinyalleri herhangi bir başka donanım ya da yazılım ihtiyacı olmaksızın DCS operatör istasyonlarından operatörler tarafından milisaniye mertebesiyle görüntülenebilmektedir. Ek olarak, Safety Manager sisteminin gelişmiş kendi kendini test etme kapasitesi ve yüksek diagnostik yeteneği sayesinde sistemin kanıt (proof) test süresi artacak ve işletmenin operasyon ve bakım maliyetleri düşecektir.

 

HONEYWELL PROSES GÜVENLİÐİ KONUSUNDA SAÐLADIÐI SERVİSLERİYLE DE EKSİKSİZ HİZMET SUNUYOR:

Honeywell proses güvenliği sektöründe sadece donanım ve yazılım değil bunun çok üzerinde danışmanlık servisleri ile de öncülüğü sürdürmektedir. Dünyada 200’den fazla uzman bu alanda danışmanlık ve destek amaçlı çalışmaktadır. Aşağıda Honeywell tarafından sağlanabilecek danışmanlık servislerinin bir kısmı görülmektedir.

• Proses tehlike ve risk değerlendirmeleri
• SIL sınıflandırma çalışmaları
• IEC 61508 ve IEC 61511 eğitimleri
• Emniyet gereksinim şartname tasarımları
• Müşteri ile beraber emniyet gereksinimlerinin tespiti
• IEC 61508, IEC 61511 ve ISA S84 uyumlu çözüm çalışmaları
• SIS (Safety Instrumented System) uygulamaları
• Proje uygulamaları ve devreye alma çalışmaları
• SIL doğrulama çalışmaları ve onaylama çalışmaları
• Periyodik kanıt (proof) test çalışmaları
• Bakım çalışmaları
• Çözüm geliştirme ve destek programları
• Yedek parça destek çözümleri

 

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2009, 17:21
YORUM EKLE

ST Endüstri Radyo

ST Endüstri Radyo

Dergiler
Partnerler