banner1339
x

On-line analiz cihazları ve uygulama noktaları

SWAN Türkiye Analiz Enstrümanları; içme suyu arıtma Tesislerinde Uygulama, Mühendislik, Montaj ve Devreye Alma hizmetleri ile Pazar payını arttırmaya devam ediyor.

On-line analiz cihazları ve uygulama noktaları
Enerji Zirvesi

İçme Suyu Arıtma Tesislerinde akış şemasına göre arıtma işlemlerinin teknik prosesi, bu proses noktasında kullanılan analiz cihazları ve bu cihazların sahip olduğu özellikleri işletmedeki su kalitesini istenen değerlere ulaştırmayı sağlayacak en önemli unsurlar. Tesisteki su kalitesinin takibi cihazlarının güvenilirliği, işletmeyi doğru sonuca ulaştırarak suyun Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği değerlere ulaşmasını mümkün kılar.  

2013 yılından beri, Su Kalitesi “Bakiye, Toplam ve Bağlı Klor, Ozon, pH, Bulanıklık, Çözünmüş Oksijen, İletkenlik” Parametrelerinin Sürekli Takibi konusunda Türkiye’de direk faaliyet gösteren SWAN Türkiye Analiz Enstrümanları; içme suyu arıtma Tesislerinde Uygulama, Mühendislik, Montaj ve Devreye Alma hizmetleri ile Pazar payını arttırmaya devam ediyor.

ARITMA PROSESİ

Fiziksel ve kimyasal arıtmayı içeren içme suyu arıtma prosesi şu aşamalardan oluşmaktadır:
•  Havalandırma
•  Durultma
•  Çamur Arıtma
•  Filtreleme
•  Dezenfeksiyon
•  Temiz Su Tankı

HAVALANDIRMA

Arıtma prosesinin ilk aşaması bu aşamadır.  Kaskat tipi havalandırma kademeleri sayesinde sudaki oksijen içeriği yükseltiliyor; karbon dioksit, hidrojen sülfit ve diğer kokulu bileşikler uzaklaştırılıp tat ve koku kalitesi geliştiliyor. Swan AMI Turbiwell – Temassız Tip Bulanıklık Analizörü ve Swan Monitor AMI pH - pH Analizörleri ile tesis giriş parametreleri kolaylıkla kontrol altında tutabiliyor. 

DURULTMA

İlk aşamadan sonraki bu aşamada ham suda bulunup suyun rengini değiştiren biyolojik bileşenler, bakteriler, virüsler ve daha benzeri birçok kirliliğin yanı sıra bulanıklığın kimyasallarla arındırılması sağlanıyor.
 
Partikülleri, çökelecek boyuta ulaşmaları için belli koagülantlar ve yardımcı koagülant kullanılarak koagülasyon ve flogülasyonla topaklaştırma ve çökelme işlemi gerçekleştiriliyor. 

Yukarıda uygulaması görüleceği üzere; Durultucu çıkışında, Swan AMI Turbiwell – Temassız Tip Bulanıklık Analizörü ve Swan Monitor AMI pH - pH Analizörleri ile gerekli takipleri az bakım gereksinimleri ve maliyetleri avantajları ile işletme emniyeti ve güvenirliğini maksimum seviyeye ulaştırabilirsiniz.

ÇAMUR ARITMA 

Durultma sırasında oluşan proses çamuru içerisindeki fazla suyun süzülmesi için çamur koyulaştırıcılara alınıyor. Koyulaştırma performansını arttırmak için koyulaştırıcı girişinde çamura polielektrolit dozajı gerçekleştiriyor. Susuzlaştırılmış çamur yasal gerekliliklere tam uyum gösterilerek depone alanlara transfer edilir. 

FİLTRELEME 

Filtreleme aşamasında (yosun, virüs, bakteri, protozoa, kil, silt, çamur, ve hayvanlar, böcek, solucan, larva) gibi mikroskopik parçacıklar ve diğer patojenik (hastalık yapıcı) organizmalar filtre kumu arasındaki boşluklarda hapsediliyor ve sudan ayrıştırılıyor.

Filtre edilmiş su, gerektiğinde kireç çözeltisiyle pH ayarının yapılacağı ortak çıkış havuzuna alınıyor.

Dezenfeksiyon veya klorlama işlemi arıtılmış su temini yapılmadan önce arıtma prosesinin son aşaması olarak biliniyor. Klorlama, eğer varsa, suda kalan her türlü patojenik organizma, sudan kaynaklanan hastalıklar (tifo, kolera, dizanteri), indikatörlerin (koliform, e-koli) yok edilmesi, etkisiz ya da zararsız hale getirilmesi prosesi.
Filtre çıkışlarında klor çözeltisi dozlanan su, bir süre klor temas tanklarında bekletilerek dezenfeksiyon prosesi tamamlanmış oluyor. Dezenfeksiyon işlevinin performansını gözlemleyip, dezenfektan dozajını otomatik olarak ayarlayabilmek amacı ile 3 elektrodlu, amperometrik ölçüm prensibine sahip, SWAN - AMI Trides Bakiye Klor Analizörünü tesis çıkışında uygulayabiliyorsunuz. Yüksek hassasiyet, uzun dönem kararlılık ve düşük bakım gereksinimleri ile tesis analizör işletmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca Tesis çıkışında kullanılabilecek SWAN – Monitor AMI Turbitrack bulanıklık takibine yardımcı olur.

TEMİZ SU TANKI

Dezenfeksiyonun ardından arıtılmış su, depolama amacı ile temiz su tankına alınıyor.
Arıtılmış su; İlgili Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından işletilen su depolarına dağıtılarak,  dağıtım şebekesine aktarılıyor. 

Hızlı kum filtresiyle filtre edilen suya filte çıkışında klor dozajı gerçekleştiriliyor. Temiz su tankına alınmadan önce klor temas tankına alınıyor.

Filtre havuzlarının  verimliliğinin korunması için kumun içinde hapsolan parçacıkların periyodik olarak temizlenmesi gerekiyor. Bu amaçla filtreler geri yıkanıyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2019, 09:24
YORUM EKLE

Delta Vana

vega

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını