banner1322
x

EFSİAD YENİ YÖNETİMİNİ BELİRLEDİ

EFSİAD, 3. Olağan Genel Kurulu, 1 Temmuz’da gerçekleştirilerek yeni yönetim kurulu belirlendi. Toplantıda iki önemli tüzük değişikliği de onaylandı.

EFSİAD YENİ YÖNETİMİNİ BELİRLEDİ
Enerji Zirvesi

Endüstriyel Fırın Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 3. Olağan Genel Kurulu, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü İstanbul Üsküdar’da bulunan İTO Vakfı Sosyal Tesisleri Koru Teras Restoran’ta  35 üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Çoğunluğun önerisi ve onayı ile Divan Başkanlığı’na Demet Erten, katip üyeliklere ise Beste Özdeşlik ve Fatih Akdil seçilirken, Divan Kurulu’nca yapılan yoklamada toplantı için yeter sayısı tespit edilerek genel kurulun yapılmasına karar verildi. 

Toplantının devamında, Divan Başkanlığı’nca gündem okunurken, gündeme tüzük değişikliği maddesi konulma önerisi sonucunda, tüzük değişikliği oy birliği ile gündeme eklendi. 
Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlerimiz için saygı duruşu gerçekleştirilirken, İstiklal Marşı okundu.
Ardından son döneme ilişkin dernek faaliyet raporu Dernek Genel Sekreteri Mikail Altıkulaç tarafından genel kurula sözlü ve görsel olarak sunuldu. Denetim Kurulu Raporu Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylandı. 
Bilanço ve bütçe raporları Dernek Saymanı Serkan Ataş tarafından genel kurula sunuldu ve oy birliğince onaylandı. Toplantının devamında sırayla, 2018-2019 ve 2020 yılı denetleme kurulu raporu ve hesapları genel kurulca ibra edilerek onaylandı.

2018 ve 2021 yılları arasında görev yapan yönetim kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdeşlik genel kurula hitaben teşekkür konuşması yaptı. 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ MADDELERİ

Konuşmanın devamında tüzük değişikliği maddeleri okunurken, tüzük değişiklikleri aşağıdaki şekilde genel kurulca onaylandı. 
Tüzük Değişikliği 1.: Efsiad tüzüğü Madde 1 de ve tüzüğün devam eden bölümlerinde tekrarlanan derneğin uzun ismi olan “Endüstriyel Fırın Sanayicileri ve İşadamları Derneği“ nin “ ENDÜSTRİYEL FIRIN SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ“  olarak değişmesi talebi genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.
Tüzük Değişikliği 2: “Efsiad’a ve Endüstriyel fırın sektörüne hizmet vermiş katkı sunmuş kişi veya kurumlara onursal üyelik veya onursal başkanlık gibi benzer payeler verilebilir. Onursal üyelik, onursal başkanlık veya başka bir paye verilmesi genel kurul kararı ile alınabilir.“

YÖNETİM VE DENETİM KURULU SEÇİMİ 

Tüzük değişikliklerinden sonra seçim gündemine geçilerek, daha önce hazırlanmış, yönetim kurulu asil yedek ve denetim kurulu asil ve yedek listesi divana sunuldu. Başka bir aday veya liste olmadığı tespiti yapılarak Divana sunulan listeye göre Yönetim Kurulu Asil Üyeler:  Cihan Acaroğlu, Şakir Çiber, Demet Erten, Beste Özdeşlik, Ogün Öz, Gökhan Karaaslan Sertaç Çoğal  ve Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri : Kamil Arda Ülgen, Cem Özyıldırım, İhsan Gül, Turhan Cezayir, Mustafa Yılmazer, Gökhan Bolluk, Anıl Ataman’ dan oluşan yedek Yönetim Kurulu listesi oy birliğince seçildi. 
Denetim Kurulu için Asil; Erol Turgut, Emrehan Civan, Fatih Akdil, Yedekler; Fatih Birbilen, Hakan Peker, Sinan Arslan oy birliği ile denetim kuruluna seçildiler. 
Seçilen Yönetim Kurulu adına Cihan Acaroğlu genel kurula teşekkür konuşması yaparak emekleri için bir önceki yönetim kurulu üyelerine ve destekleri için haziruna teşekkür etti. 

EFSİAD ONURSAL BAŞKANI: MEHMET ÖZDEŞLİK 

Divan Kuruluna Kurucu Başkan Mehmet Özdeşlik’e Onursal Başkanlık verilmesi önergesi Genel Kurulda oy birliği ile kabul edildi. Mehmet Özdeşlik Efsiad Onursal Başkanı seçildi.  Toplantının sonunda Genel Kurul üyelerinden Oğuz Baykal, Hasan Çep, Fatih Akdil, Hakan Peker, Sinan Arslan, Ahmet Cahit Yüksel söz alarak dilek ve temennileri ile seçilen Yönetim Kurulu’na başarı dileklerini ilettiler. 

YORUM EKLE

SMS

Halıcı

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını