30
Haz 2017
Endüstriyel Nesnelerin Interneti

Son yılların gözde kavramlarından 'Nesnelerin Interneti” endüstri dışı nesneleri de kapsadığından konu Endüstri 4.0 kapsamında ele alındığında 'Endüstriyel Nesnelerin Interneti” vurgusu yapmak gerekiyor. Örneğin; sürücüsüz...

MAKALEYİ OKU
30
Haz 2017
Değişik Hedefler, Tek Yaklaşım

SSE 20 bin çalışanı, 15 milyar pound cirosuyla İngiltere'nin en büyük enerji şirketi. Faaliyetleri içinde güç üretimi, iletimi, dağıtımı, bakım ve tamamlayıcı hizmetler bulunuyor. Şirketin büyüme hızı sektör ortalamasının üstünde....

MAKALEYİ OKU
30
Haz 2017
Depolarda En Az Yapılan Faaliyet

İyi yönetilenler de dahil olmak üzere pek çok firma ölü envanterlerin gerçek değerini bilmez. Konuştuğunuzda ölü envanterleri kabul ederler, ancak tahminleri gerekçelere dayanmaz, sadece atış yaparlar. Bunun başlıca nedeni envanter maliyeti...

MAKALEYİ OKU
30
Haz 2017
Başarılı Fabrika Olmanın Koşulları

Değişimin ivme kazandığı dönemimizde başarılı fabrika kurup çalıştırmak yeni fikirler, akıllıca yürütülen denemeler ve işbirlikleri gerektirmekte. Bu gerçeğin farkına varan bazı Alman endüstri kuruluşları SmartFactoryKL isimli bir...

MAKALEYİ OKU
06
Haz 2017
İntralojistik Yönetimi

Lojistik dört türden oluşur; tedarik lojistiği, intralojistik, dağıtım lojistiği ve iade lo jistiği. Ortak noktaları nedeniyle hepsine lojistik denir. Depolama ve nakliye ortak noktaların önemlileridir. Ancak farklılıklar nedeniyle özel isimleri...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2017
Dijital Beyin

Pirelli dijital beyinli lastik geliştirmiş. Dijital beyin sürüş ve park durumlardayken veri topluyor. Bunlar; sıcaklık, basınç, statik dikey yük ve aşınma. Dijital beyin verileri sürücüye ve cloud'a gönderiyor. Kısa vadeli amaç sürücüye...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2017
Ortak Neden Arızası

Proses endüstrisinde yıllardır devam eden tartışmalarından biri kontrol ve emniyet katmanlarını entegre edip etmemektir. Tartışmanın nedeni entegrasyonun beraberinde getirdiği yararlarla sakıncaları değerlendirmenin zorluğudur. Burada şaşırtıcı...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2017
Çok amaçlı mı, Uzmanlaşmış mı?

Endüstriyel robot üreticilerinin önünde iki yol bulunmakta. Birinci yol çok fonksiyonlu, değişik işler yapabilen robotlar geliştirmek, ikinci yol da özel alanlara yönelik uzmanlığa sahip robotlar üretmek. Çok amaçlı robot üreten firmalar...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2017
Birleşen Makinalar, Artan Yetenekler

İmalat endüstrisinde bazı yeni gereksinimler doğmuş bulunmakta. Büyük boyutlu parçaları işleyebilmek, kalın malzemeler üzerinde çalışabilmek, değişken adetlerde ekonomik imalat yapabilmek, farklı prototipleri üretebilmek, aniden beliren...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2017
Endüstri 4.0'ın Az Konuşulan Yanı: Yapay Zeka

İnsan zekasının makinalar üzerindeki simülasyonu olan 'yapay zeka” alanında çeşitli projeler yürütülüyor. Oyun arkadaşlığı yapmaktan ses ve görüntü tanımaya, tercümeden danışmanlık sunmaya, karar vermeden teşhis koymaya kadar...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2017
Sürdürülebilirliğin Yeni İlgi Alanları

Dünyanın dört bir yanında pek çok kurum iklim değişikliğini azaltma amaçlı çalışmalar yürütmekteler. Sera gazları emisyonunun azaltılması, enerji tüketiminin düşürülmesi, enerji verimliliğinin arttırılması, yenilenebilir enerji...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2017
Bir Devrin Sonu

Henry Ford'un 1914 yılında 'River Rouge” fabrikasında ilk kez kullandığı otomobil montaj bandı o tarihten bu yana çok adetli, seri üretimin değişmez prensibi oldu. Elle yapılan özel araçlar dışındaki tüm markalar hep Ford'un...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2017

Her gün binlerce şirket zor kazandıkları milyarlarca lirayı masada bırakmakta. Bu para kolay görünür bir para değil, çünkü ortada para olarak durmuyor. Şirketlerin satın aldıkları ürünlere ve hizmetlere gizlenmiş durumda. Yalnızca bunu...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2017
Proses endüstrisinin yeni riski

Ülkemiz proses endüstrisinde rekabetçi kalmak amacıyla son yıllarda otomasyon ve enformasyon teknolojilerine önemli yatırımlar yapıldı. Proses kontrolü, makine kontrolü, kalite kontrolü ve muayene, proses analizi, üretim planlama, fieldbus,...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2017
Sosyal Bilimlerin Bulgusu

Üretkenlik ve rekabet gücü, çevre koruma, emniyet, kalite, enerji ekonomisi, büyüme potansiyeli gibi konular robot uygulamalarının hızla yayılmasına neden olmakta. Bu yayılma bir yandan endüstriyel branşlar içinde derinleşme şeklinde gerçekleşmekte,...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2017
Alternatif Bir ERP Modeli

ERP dünyasının yeni bir gündemi var: 'İki Katmanlı ERP”. Bu kavram birisi tam kapsamlı, diğeri değişik ve sınırlı özelliklere sahip olan iki ERP sisteminin birlikte çalıştırılması anlamına geliyor. İki katmanlı ERP uygulamasında...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2017
Yeni Enerji Tüketicisi Kimdir?

Smart grid, akıllı sayaçlar ve nesnelerin Internet'i elektrik enerji sistemleri olmaktan çıkartıp enfor masyon ve iletişim sistemlerine dönüştürüyor. Bu dönüşümün iki amacı bulunuyor; daha az karbon salınımı yapılmasını sağlamak...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2017
İnsan Taşıyan Konveyörler

Bazı yeraltı madenlerinde işçiler çalışma alanlarına konveyörle gidip gelmekteler. Bu ilginç yöntem konveyörlerin madenlerde kullanılması kadar eskilere gider. Çoğunlukla kömür ocaklarında görülen bu taşıma biçimi madenin kazıldıkça...

MAKALEYİ OKU
12
Nis 2017
Metrik Kullanmayan Performanstan Söz Edemez!

Ölçmediğinizi yönetemezseniz klişesi depolar için de geçerlidir. Başarıyla çalıştırılmak isteniyorsa depoların performanslarının da ölçülmesi gerekmektedir. Böylelikle bir yandan yetersiz kalınan alanlar ortaya çıkartılıp iyileştirme...

MAKALEYİ OKU
03
Nis 2017
Tasarım Aracının Sanayiye Katkıları

Üç boyutlu tasarım yazılımlarının dünya lideri Solidworks'ün Şubat ayındaki yıllık toplantısında önemli gelişmeler duyuruldu. İlk önemli mesaj 'tasarıma konsantre olun, yazılıma değil” sloganıyla verildi. Tasarım...

MAKALEYİ OKU
03
Nis 2017
Yararlanılması Gereken Ekosistem

Los Angeles'taki Solidworks World 2017 toplantısını Şubat ayı başında izleme şansım oldu. 1998'den bu yana her yıl yapılan Solidworks World organizasyonlarının ilkine 2005 yılında gitmiştim. Bu organizasyon kadar çok sayıda makina...

MAKALEYİ OKU
31
Mar 2017
Büyük Veriyi Yönetmenin Yolu

Tarihte hiçbir şey dijitalleşme kadar endüstri dünyasını etkilememiştir. Ne dahi Henry Ford'un seri üretimi, ne Toyota'nın yalın yaklaşımı, ne de başka etmenler dijitalleşme kadar uzun soluklu ve büyük çaplı dönüşümü endüstri...

MAKALEYİ OKU
31
Mar 2017
Nesnelerin Internet'i Modelleri

Endüstri 4.0'ın temel bileşenlerinden 'Nesnelerin Internet'i - IoT” gerçekte eski ve köklü bir geçmişe sahip. Daha Internet yokken, 1960'larda tesis içindeki iletişim şebekeleri, o zamanki adıyla saha veri yolları Nesnelerin...

MAKALEYİ OKU
31
Mar 2017
DCS mi, PAC mi?

DCS analog sinyal kontrol cihazlarının yerini alması için geliştirilmişti. PAC ise yeni bir cihaz olup PLC'nin fonksiyonlarına sahiptir, analog sinyalleri de işler. Fazladan servo kontrol yeteneğine ve sürücü programlamaya olanak vediği...

MAKALEYİ OKU

Dergiler