04
Nis 2018
İnovasyon Ne Değildir!

İnovasyon yalnızca teknoloji değildir! Elbette teknoloji ile inovasyon yapılabilir. Çağımızın en önemli ürünü olan akıllı telefon teknoloji kullanarak yapılmış inovasyon örneğidir. Ancak hiç teknoloji kullanmadan da inovatif olunabilir....

MAKALEYİ OKU
03
Nis 2018
Büyük Verinin Tarihinden Kesitler

Verilerin içerdikleri büyük iş değerinden yararlanmayı sağlayacak ticari ürünlerin çıkartılması 1990 yılına gider. O yıl Oracle ve Teradata firmaları ülkemize de yansıyan Veri Ambarı furyası başlattılar. Oracle sadece yazılımı seti,...

MAKALEYİ OKU
03
Nis 2018
LED Pazarı Dönüşüyor

LED teknolojisinin bir yandan aydınlatma maliyetlerini büyük oranda düşürmeyi başarması, diğer yandan da yepyeni renklendirme ve ambians yaratma olanakları sunması talebinin hızla artmasına yol açtı. Talep artışı da haliyle rekabeti çetinleştirdi....

MAKALEYİ OKU
03
Nis 2018
Mal mı İnsana Gelsin, İnsan mı Mala Gitsin?

Son yılların en tartışmalı konularından birisi de 'insan mı mala gitsin, mal mı insana gelsin” oldu. Her iki toplama yönteminin de avantaj ve dezavantajları bulunmakla beraber nasıl karşılaştırılacakları sorusu bir parça havada kaldı....

MAKALEYİ OKU
03
Nis 2018
Genç redüktör daha mı iyidir?

Sanayinin en yaygın ve değerli ekipmanlarından redüktörlerin zaman içinde küçülme eğilimleri vardır. Ancak küçülme redüktörün gücünü azaltmaz, onu daha güç yoğun hale getirir. Şöyle de diyebiliriz; aynı boyuttaki yeni redüktör...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2018
Robotların Gelişme Yönleri

Robotların gelişmesi bir yandan teknolojik inovasyon, diğer yandan da toplumsal gereksinimler doğrultusunda ilerlemekte. İnovasyon tabanlı gelişmeler teknolojinin itmesi, toplumsal gereksinimler de demografik ve sosyal yapının çekmesi olarak yorumlanmakta. *...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2018
Çimento Fabrikalarında Yakmaktan İyi Olsa Da

Atık araç lastikleri ömürlerini tamamladıktan sonra çevre için tehdit haline gelmekteler. İçlerinde yeniden kullanılabilecek malzemeler de bulunduğundan geri dönüşümleri yapılmak zorunda. Bazı iyi niyetli firmalar bu amaç doğrultusunda...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2018
SCADA'lı Sistem

Endüstride, hele ekipman ve makinaların birbirlerinden uzağa yerleştirildikleri tesislerde SCADA sistemleri çok önemli işlevler gerçekleştirirler. Veri toplama, verileri birleştirme, set değerlerini girme, komutu gönderme SCADA işlevlerinin başlıcalarıdır....

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2018
Maliyet Düşürme Fırsatları

Şirketler maliyetleri düşürmek için yalnızca imalata değil, tedarik zincirinin önemli alanlarına dikkatle eğilmek zorundalar. Bu alanların ilki ürün tasarımı... Hangi malzemelerin kullanılacağı, malzemelerin hangi makina ve montaj işlemlerinden...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2018
Endüstri 4.0'ın Amacı

Bir imalat firmasının her zaman geleceği düşünmesi ve sürekli gelişme içinde olması artık işin doğası haline geldi.  Şirketlerin ve ülkelerin karşılıklı bağımlılık içine girmesi, tüketici taleplerinin hızla değişip tekilleşmesi,...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2018
Santralin Ruhu

Fosil yakıtlı güç santrallerinin verimliliği karlılığı etkileyen en önemli faktördür. Verimlilik girdilerin çıktıya dönüşme oranı olarak tanımlanır ve maliyetleri belirler. Verimlilik ne kadar yüksek olursa enerji satış fiyatının...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2018
Gerek Duyulan Yeni Yazılım

İmalat departmanlarından ve müşterilerden gelen isteklerin giderek artıp çeşitlenmeleri depo yönetimi üzerinde çeşitli baskılar yaratmakta. Baskıların başında da verimlilik ve performans boyutlarının kısıtlar altında iyileştirilmeleri...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2018
Rotanı Doğru Belirle!

Kesikli üretim tesislerinde bir ürünün üretimi sürekli üretimin aksine sipariş üzerine veya stok yenileme amaçlı yapılabilir. Bunun için de iş emri açılması gerekir. İş emri üretime ilişkin tüm işlemleri, işlemlerin yapılacağı makinaları...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2018
Robot Bakımlarında Yeni Dönem

Robot sayılarının hızla artması fabrikalara önemli rekabet avantajları kazandırıyor. Bu avantajın devamlılığı robotların bakım işlemlerini doğru yönetmeye bağlı. Bakım işlemlerinin doğruluğu da arıza gidermekten çok önlemekten...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2018
Endüstriyel Nesnelerin Fieldbus'ı

Endüstriyel Nesnelerin Internet'i (IIoT) daha etkin operasyon ve bakım için zengin proses ve ekipman verileri sağlamayı vadetmekte. Konu her yerde konuşulmasına karşın işe nasıl başlanacağı henüz sislerin ardında durmakta. IIoT'de...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2018
Otomasyonun Yeni Düzeyi: Cognitive Computing

Makinaya dayalı bilgi işlemin 20. Yüzyılın başında delikli kartlarla bilgisayara veri yükleme ile başladığı kabul edilmektedir. Tablo oluşturma ile sınırlı kalan bu dönemden yaklaşık 50 yıl sonra da halen devam etmekte olan programlama...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2018
Üç T

Fabrikaların başarısını T ile başlayan üç adet kısaltma ile tanımlanan metodolojileri uygulama performansı belirler!Birinci kısaltma TPS; ‘Toyota Production System' bizde daha çok ‘Yalın Üretim' olarak bilinir. TPS sekiz temel...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2018
İmalat Düzeyleri

Değer zincirini dijitalleştiren Endüstri 4.0 kapsamında üç ayrı ileri imalat sistemi bulunduğunu söyleyebiliriz. En üst düzey akıllı imalat sistemlerinindir. Bu sistemler tasarım, test ve üretimi akıllı aktüatörler, adaptif karar modelleri...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2018
Zayıf Halka Olmasın!

Giderek her ürünün mekatronik dönüşüm içinde olduğu dönemimizde 'elektriksel bağlantı teknolojisi” düşük maliyetli olsa da arıza maliyetinin yüksekliği nedeniyle müşteri tatmini açısından yaşamsal önem taşıyan bir konu haline...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2018
Gerek Duyulan Yeni Yazılım

İmalat departmanlarından ve müşterilerden gelen isteklerin giderek artıp çeşitlenmeleri depo yönetimi üzerinde çeşitli baskılar yaratmakta. Baskıların başında da verimlilik ve performans boyutlarının kısıtlar altında iyileştirilmeleri...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2018
Hangi bakım yaklaşımı?

Ekipmanların optimum performans düzeylerinde tutulmaları sürekli bir mücadeledir. Bilinen çok sayıda yöntemden hangisini tercih etmeniz halinde kaynaklarınızın, emniyetin ve performansın optimumda kalacağını belirlemek önemli bir karardır....

MAKALEYİ OKU
01
Oca 2018
Robotlar E-Ticareti de Destekliyor

Robot bilimindeki gelişmeler ile elektronik ticaretin yaygınlaşması dağıtım merkezlerindeki robot uygulamaları için bir dönüm noktası yarattı. Bu dönüşümü bir anda çok sayıda yayında 'Depo ve Lojistik Robotları” kategorisinin...

MAKALEYİ OKU
01
Oca 2018
Bütünleşik Proses ve Bakım Yönetimi

Proses endüstrisi tesisleri iki hedefi aynı anda tutturmak zorundadır; doğru kapasite ve yüksek verimlilik düzeylerinde çalışmak. Bu hedeflerin tutturulabilmesi için proses koşullarının bozulmaması ile ekipmanların aksamaması zorunludur. Ancak...

MAKALEYİ OKU
01
Oca 2018
Raporların Gösterdiği Şey

İmalat raporlarını üç düzeyde toplayabiliriz. İlk düzey geçmişi gösteren performans raporlarıdır. Üretim, kalite, envanter, satış, masraf, satın alma, arıza, bakım, müşteri şikayeti konularında 'Ne oldu?” sorusuna yanıt veren...

MAKALEYİ OKU

Dergiler