30
Nis 2019
RAMI 4.0 Terminolojisiyle Konuşalım

Her öğretinin uygulanmasında modele gerek bulunur. Örneğin toplam kalite yönetimi için EFQM modeline, Tedarik Zinciri Yönetimi için SCOR modeline, Proje Yönetimi için PMBOK modeline başvurulursa daha hızlı ve daha az hata yapılan deneyimler...

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2019
HRP-5P

Başlıktaki kod tehlikeli ortamlarda ağır endüstriyel işleri yapmak amacıyla geliştirilmiş insansı bir robotu tanımlıyor. 182 cm boyunda, 101 kg ağırlığında, 37 serbestlik derecesindeki HPR5P çevresinden ölçüm alabiliyor, nesneleri tanıyabiliyor,...

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2019
Otomasyondan Vizyon

1960-70 dönemi endüstriyel otomasyonun doğum yıllarıdır. Mainframe bilgisayarların çıkması, silikon devrimi ile gerçekleşen performanslı yarı iletken komponentler, verimli sensörler, proses kontrol ile malzeme planlama yazılımları imalat...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2019
Robotların Yeni Görevi

Robotlar pis, sıkıcı ve emniyetsiz görevleri üstlenir. Özetle insan için değil, makinalar için dediğimiz işlerdir robotlara transfer edilenler. Dolayısıyla bir iş bu özelliklere ne kadar sahipse robota o kadar davetiye çıkartır. Genellikle...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2019
Simülasyonun sonu

2000'lerin hemen başında Yöneylem Araştırması disiplinin deneysel tekniği ve bir karar destek sistemi olarak Simülasyon dersleri vermeye başladığımızda özellikle batıda yeni kurulacak tüm fabrikaların öncelikle simülasyon modellerinin...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2019
IoT ile Fayda Sağlama

Nesnelerin Internet'inin (IoT) fabrikalara sağlayabileceği büyük yararlar bulunuyor. Verimlilik, kalite ve bakım maliyetlerinin iyileşmesi potansiyel yararların başta gelenleri. Ancak yararlar doğrudan IoT değil, toplanmasına aracılık ettiği...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2019
Nereden nereye gelen otomasyon

Makinalardan imalat süreçlerine, oradan şirket geneline nüfuz eden otomasyon artık tedarik zincirini kapsamakta. Bu yayılma otomasyonun işlevlerine kattığı yeniliklerle gerçekleşti. İmalat PLC/DCS+SCADA, şirket ERP+MES ile otomatize edilirken...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2019
Makina ve Metot

Endüstri firmalarının bir yandan yeni teknoloji araçlarını, diğer yandan ileri yönetim metotlarını edinmeleri gerekiyor. Bunlar katma değeri yüksek ürünler sunabilmenin önkoşulları.  İleri yönetim metotlarının başında 'yalın...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2019
Önümüzdeki yolu görmemiz için

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ile Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) yazılımlarının kullanımı epeydir tüm kesikli (discrete) üretim sektörlerine nüfuz etmiş bulunmakta. Şimdi bunlara 'dijital ikiz” araçları da eklenmeye başlandı....

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2019
Pazarlama Yapan Robot

Yeni merakım İtalyanca nedeniyle seyrettiğim Rai1 kanalına farklı bir robot çıkıyor. Robozao isimli robot iki yıl önce Rio Karnavalı için imal edilmiş; üç metre boyunda ve çok güzel dans ediyor, örneğin salsa'da çok başarılı. Üstelik...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2019
Gereken Yeni Beceriler

İmalatçılar, distribütörler ve perakendeciler arasındaki net ayrımlar kaybolmakta. İmalatçılar artan oranda web ve fiziksel mağazaları üzerinden son müşteriye ulaşmaya başladılar. Apple, Nike, Goodyear, Sony, Ralph Lauren, Tesla bu alandaki...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2019
Enerji bir maliyet faktörü müdür?

Proses endüstrisinde otomasyondan hemen sonra gelen konu enerji yönetimidir (emniyet otomasyonun da önündedir). Kağıt üretiminde değişken maliyetlerin %15'i enerjidir. Bu oran kimyada 16, demir-çelikte 40, çimento ve camda 48, petrokimyada...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2019
Yeni Nesil ERP Sistemleri

Zaman içinde ERP sistemleri büyük değişimler yaşadı. MRP'den MPR II'ye, oradan da ERP'ye geçiş zaten devrimsel nitelikteydi. Ancak son iki yılın değişim başlıkları olan Nesnelerin Internet'i ile uyumluluk, Yapay Zeka kapsamındaki...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2019
Verimsiz Verimlilik Modeller

Endüstriyel enerji verimliliği yaşamsal konu olmasına karşın çeşitli engeller nedeniyle tüm potansiyeli ile uygulanamıyor. Engelleri iki kategoride topluyoruz; teknolojik ve yönetsel.  Teknolojik engeller çözümlerin karmaşıklığından...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2019
Yüksek Verimli ve Performanslı Fabrika

Bir fabrikanın başarılı olabilmesi için hem verimli hem de performanslı olması gerekir. Verimlilik içe dönük konudur ve zamanın, çabaların ve kaynakların planlanmış işler için iyi kullanılmasını ifade eder. Performans ise dışa dönük...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2019
Enerji alanında patent almak için

Mühendislikte dünya lideri Almanların öncelikli tercihleri çalışmalarını ülke içinde paylaşmak, ulus firmalarına, halkına yarar sağlamaktır. Bulgularını nadiren İngilizce dergilerde yayınlar. Bu nadir yayınlardan biri elime geçti. Yayın...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2019
Ağır Sanayinin Yeni Kuralları

Hammaddeler gelişigüzel tarzda değil, MRP ile üretime verilmelidir. Maliyet tasarrufu makine kullanım oranlarını yükseltmekten ve işgücü tasarrufundan gelir. Otomasyona geçilmelidir, çünkü işgücü sayısı artışından ve yavaşlıktan korur....

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2019
Depoyu Nasıl Düşünmeliyiz?

Depo yönetiminde sıklıkla yapılan temel hataların başında ham madde deposunun tedarik, ürün deposunun da dağıtım sürecinin öğeleri olduklarını görmemek gelir. Her iki depo türü de bağımsız çalışan, otonom birimler değil, daha üst...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2019
Mühendislik çelişkileri ve Einstein

Endüstriyel büyüme ve teknolojik ilerleme pek çok çevre konusunu beraberinde getirmekte. Firmalar çevresel etkileri azaltmak istemekle beraber geliştirilen yeni uygulamalar bu konuda negatif etkiler yaratabilmekteler. Buna mühendislik çelişkileri...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2019
Cisimleştirme Teorileri

Dünyanın ilk endüstri robotları 1961 yılında GM fabrikasında kullanılmış. Unimate markalı robotlar alma-yerleştirme ve nokta kaynağı yapmışlar. Unimate'in anatomisi 1968 yılında tek kollu yapıya dönüşmüş ve robot programlanabilir...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2019
Enerji Sektöründe Otomasyonun Yönü

SSE 250 yerleşkedeki 20.000 çalışanı, 15 Milyar Pound cirosuyla İngiltere'nin en büyük enerji şirketi. Çalışmaları enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı ile tesislerin bakım ve tamamlayıcı hizmetlerini kapsıyor. Büyüme hızı sektör...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2019
Bakım 4.0

Katma değeri olmadığı düşünülen bakım faaliyetleri son 50 yılda büyük evrim geçirdi ve mühendisliğin en zekice uygulandığı alanlardan birisi haline geldi. Bu dönüşümde ekipman performansının üretim verimliliğini arttırmadaki kritik...

MAKALEYİ OKU
31
Ara 2018
Ekipmanların Yenilenmesi Akıl Yenilenmesi Gerektirir

Maliyetlerin yükselmesini önlemek pek çok şirket için rekabetçi kalmanın önde gelen faktörlerindendir. Bunun için her şirketin başka önceliği olsa da amaç imalat maliyetlerini düşürmek olduğunda işin bir boyutu da ekipmanların yenilenmesidir....

MAKALEYİ OKU
31
Ara 2018
SCADA’nın adı yok!

SCADA Sistemleri minibilgisayarlar döneminde doğdular. O zamanlarda ağ hizmetleri olmadığı için bağımsız çalışmaktaydılar. Her SCADA uygulamasında bulunması zorunlu olan redundant yapı tüm uzak terminal ünitelerini yedek bir mainframe bilgisayara...

MAKALEYİ OKU

Dergiler
Partnerler