31
Mar 2017
Tasarımda Bütünleşen Mekanik ve Elektrik

Son yirmi yılda bilgisayar destekli tasarım (CAD) araçları mekanik çizimleri üç boyutlu yapma olanağı sağlayarak makine mühendisliği alanında devrim yarattı. Tasarım ve pazara erişim süreleri kısaldı, ürün geliştirme maliyetleri düştü,...

MAKALEYİ OKU
31
Mar 2017
İşgörenlerin Montaj Partneri

Dünyada sıklıkla robot kullanımına yönelik araştırmalar yapılıyor. Son örnek Danimarka'dan; Ugebrevet A4gazetesinin yürüttüğü, 213fabrikanın katıldığı araştırma robot kullanımının Danimarka'ya düşük maaşlı ülkeler...

MAKALEYİ OKU
06
Mar 2017
Palet Yönetim Sistemleri

Palet yönetimi önemi gittikçe artan konulardan! Bu önem bir yandan taşıma kolaylığına, diğer yandan izlenebilirliğe büyük katkı sağlamalarından kaynaklanmakta. Bunlara paletlere yapılan yatırımın büyük tutarlara erişmesini de ekleyebiliriz....

MAKALEYİ OKU
03
Mar 2017
Robotların sunduğu yeni fırsat

Endüstri dünyasında Ford'un otomobil fabrikasından hemen sonra başlayan bir trend var; Dış Kaynak Kullanımı. Bu kavram başlıca iki temel güdü ile gerçekleşiyor. Bunların ilki maliyet! Herhangi bir üründen büyük adetlerde üretilince...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2017
Ağır Sanayinin Nadir Metalleri

İleri teknoloji ürünler 17 nadir element grubuna bağımlı durumda. 25 yıl öncesinde yalnızca periyodik cetvelde yer alan pek çok nadir element artık yeni ürünlerin vazgeçilmezi oldu.  Önemleri alternatiflerinin olmamasından veya görece...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2017
Pasif – Aktif Enerji Yönetimi

Enerji yönetimi enerji akışının kontrol ve optimizasyonunu kapsayan bir kavramdır. Bu yönetim pasif veya aktif olabilir. Pasif yaklaşım üretim sürecine müdahale etmeden tüketimi düşürmeye dayalıdır. Örneğin daha yüksek verimli motor çalıştırmak,...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2017
PLC mi, PAC mı ?

Modern bir proses kontrol uygulaması çoğu zaman karmaşık, birbirleri ile uzlaşmayan ve kolay karşılanamayan gereksinimler gösterir. Farklı sensörlerden, aktüatörlerden gelen verilerin okunup entegre edilmesi, ileri düzey kontrol, network bağlantısı,...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2017
Yasaları Dikkate Almamaya Hayır!

Bugün otomasyon dünyası altı adet IT yasasının etkisi altında. Yasaların ilki Moore yasası. Bu yasa işlemci gücünün her 18 ayda iki misline çıktığını, üstelik bunun maliyetler artmadan gerçekleştiğini ifade ediyor. Tek başına Intel...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2017
Ya anla ya öl!

İmalatın dijitalleşmesinin ve ürünlerin enterkonnekte hale gelmesinin sonraki dönemi olarak adlandırılan dördüncü endüstri devrimi konusunda şimdiye kadar epeyi yazı yayınladık. Yazılar ağırlıklı olarak kavramın yapısal boyutlarına,...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2017
Hem Çevreye, Hem de Sanayiye Katkı İçin; Geri Dönüşüm

Çevre bilinci yüksek, yaşadığı dünyanın kaynaklarının sınırlı olduğunu bilen ve gelecek nesillerin yaşama hakkına saygı duyan ülkelerle geri dönüşüm sektörünün gelişmiş olduğu ülkeler arasındaki paralellik rastlantı olmasa gerek....

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2017
Siz bir istisna değilsiniz!

 Birfabrika ne müşteri tatminini, ne de yüksek verimlilik düzeyini plansız duruşyapan, kusurlu parçalar üreten makineleriyle yakalayamaz!Birfabrika iyi satıcılardan aldığı makine ve ekipmanları aldıkları haliyle kullanarakrakiplerine...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2017
Depolama İle Taşıma Birleşiyor!

Pek çokkaynaktan girdi alıp pek çok hedefe çıktı göndermeleri nedeniyle dağıtım merkezleritedarik zincirinin ağır sorumluluk üstlenen öğeleri içinde yer alır. Dağıtımmerkezlerinin sayısı ve yerleri bir optimizasyon problemidir. Sayı...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2017
Vana Testleri

Uzun hazırlıkzamanları, kapasite kayıpları, sık bakım ihtiyacı, fabrikanın arada sırada tripyapması, yüksek operasyon maliyetleri, ekipmanların zarar görmesi gibi sorunlaryaşamak istemiyorsanız sağlamanız gereken koşullardan biri de vanalarınızınsağlıklı...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2017
Otomobillerin Robot Olması İçin

Sıfır düzey araçlar şöförün her şeyi kontrol ettiği, yolda olup bitenigözlemekten sorumlu olduğu dönemin ürünleriydi.Birinci düzey araçlarda bazı fonksiyonlar otomatize edilmişti. Otomatikfrenleme, şeritten ayrılmama, hız kontrolü gibi...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2017
Ekipman Finansmanı

Dijitalleşmeimalat dünyasına çok büyük avantajlar getiriyor. Örneğin takım tezgahlarınınrobotlarla birleşmesi zaman ve kalite kazançları yaratıyor. Robothareketlerinin optimizasyonu, yeni nesil sürücüler, izleme sistemleri enerjimaliyetlerinde...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2017
Enerji Verimliliğinin Yeni Doğruları

Uzun yıllarenerji yönetimi endüstride önemli bir konu olarak ele alınmadı. Hatta ”enerjiverimsizliği” ünlü 'Yalın Üretim” yaklaşımının israf kategorileri içindekendisine yer bulamadı. Enerjinin bol, ucuz ve güvenilir olması,...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2017
Verimsiz Fabrika

Çoğufabrikada kapasite, envanter ve hazırlık zamanı üçlüsü yanlış biçimdeyönetilir. Bunun sonucunda da yanlış yatırımlar yapılır, performans ve karkayıpları yaşanır. Sorunun kök nedeni bu üçlü arasındaki ilişkinin kavranmamışolmasıdır.  ...

MAKALEYİ OKU
02
Oca 2017
Alarm yönetimi sürekli iyileştirilmeli

Prosesendüstrisinde güvenilir bir kontrol sistemi olmadan yüksek performanslı ve emniyetli bir üretim yapılamayacağı kuşkugötürmeyen bir gerçek. Kontrol sistemlerinin güvenilir olmalarında da alarmyönetim sistemleri olmazsa olmaz konumundaki...

MAKALEYİ OKU
02
Oca 2017
2017'ye Girerken

2016yılının en sıcak kavramı Endüstri 4.0, en çok konuşulan teknolojisi deNesnelerin Internet'i (IoT) oldu. IoTcihazlar arası bağlantı anlamına geliyor. Birbirlerine bağlanan cihazlar dahaberleşme içinde olarak dağıtık bir süper...

MAKALEYİ OKU
02
Oca 2017
Kalitenin Yeni Gerçekleri

Kalite eskiden kalite kontrol departmanınınsorumluluğundaydı, şimdi herkesin.Eskiden kalite kontrol edilirdi, sonra kalite kontroledilmez üretilir dendi. Şimdi ise kalite üretilmez, tasarımlanır diyoruz. Eskiden kaliteyi artırmanın ürün...

MAKALEYİ OKU
02
Oca 2017
IoT ve Enterkonnekte Şebeke

Nesnelerin Internet'i adlı teknolojiyisıklıkla görür, duyar olduk. Literatürde IoT (Internet of Things) kısaltmasıile yer alan bu teknoloji fiziksel nesnelerin birbirleri ile insan yardımıolmadan elektronik bağ kurup iletişim ve etkileşim...

MAKALEYİ OKU
02
Oca 2017
Satın Almada Bir Üst Vites

Mutfaktakımını piyasa fiyatının %30 altında satıyor.Lokantasındakilezzetli ve kaliteli yemekler piyasanın en ucuzu.Ofismobilyalarını rakiplerinin maliyet fiyatında teklif ediyor.Bunlarıbaşaran firma IKEA.IKEA'nınbaşarısında en büyük...

MAKALEYİ OKU
02
Ara 2016
Fabrikaların Performansı

Tüm fabrika performans ölçütleri zaman ile ilgilidir:'Temin süresi” sipariş ile teslim arasındaki zamandır.'Akış süresi” parçanın imalat süreciiçinde kaldığı zamandır.'Döngü süresi” sürecin bir ürünü çıkarma...

MAKALEYİ OKU
01
Ara 2016
Endüstri 4.0'da Geldiğimiz Aşama

Endüstri4.0 akımı her geçen gün güçlenip yayılıyor. Konuyu dernekler, üniversiteler,şirketler, sivil toplum örgütleri ilgiyle ele almaktalar. Biz de dergimizinmisyonu gereği çeşitli toplantılarda konuyu anlatmayı sürdürüyoruz. ERP TürkiyeKomitesi,...

MAKALEYİ OKU

Dergiler
Partnerler